Školináře

aneb semináře ve škole……..

Zavádíme nový pojem do češtiny a věříme, že se vám bude líbit. Školinář = nejpohodlnější způsob prezenčního vzdělávání. Vyberete si pro své kolegy seminář, lektor ve sjednaném termínu přijede na vaši školu a realizuje ho.

Proč právě školinář?

  • šetříte čas svůj i svých kolegů
  • snížíte náklady za cestovné nebo suplování
  • přizpůsobíme obsah přímo vaší škole
  • vše si vyzkoušíte v reálném prostředí vaší školy
  • všechny školináře jsou akreditovány MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Výběr z nabídky školinářů:

Nástroje pro online výuku

Práce pedagoga při distanční výuce vyžaduje specifické dovednosti a znalosti v oblasti využívání informačních technologií. Jedná se o používání různých softwarů a online služeb. V semináři se zaměříme na dovednosti, které zrychlí a zefektivní práci uči …

Detail školináře

Aplikace ve výuce

Seminář nabídne pohled na efektivní využití mobilních aplikací pro jednotlivé operační systémy napříč předměty na ZŠ a SŠ. Učitelům budou v průběhu semináře představeny možnosti operačních systémů Windows 8, Android, iOS s ohledem na nabídku jejich obc …

Detail školináře

Začínáme s úpravou videa

Velká část učitelů již vlastní nějaký typ smartphonu či tabletu, ale způsob jeho použití je mnohdy pouze základní – vyhledávání na internetu, telefonie a psaní SMS. Přitom obrovskou devizou těchto zařízení je možnost pořizování videozáznamu. Že práce s …

Detail školináře

Učebna Google

Obsahem semináře je seznámení se službou Učebna Google (Google Clasroom), která může být silným nástrojem pro distanční výuku, případně pro organizaci práce v rámci běžné výuky. Účastníci získají dovednosti, jak vytvořit kurz a naučí se vkládat jednotl …

Detail školináře

On-line nástroje ve výuce

Seminář je věnován seznámení s možnostmi využití online nástrojů z důvodu zatraktivnění a zpestření vyučovacích hodin. Využívání myšlenkových map, slovních mraků, virtuální multimediální nástěnky, grafického online editoru rozvíjí individuální potřeby …

Detail školináře

Práce na PC pro začátečníky a mírně pokročilé

Díky rozvoji technologií se stal počítač nedílnou součástí výuky na českých školách. Seminář si klade za cíl pomoci učitelům „začátečníkům“ se základním ovládáním počítače. Kromě ovládání hardware (připojení externího disku, flash disku, propojení s da …

Detail školináře

Internet – zdroj informací i nebezpečí

Díky novým technologiím získala komunikace mezi lidmi úplně nové dimenze. S nekonečnou komunikací jsou ale úzce spjatá i vážná rizika. Možnosti využití komunikačních technologií jsou totiž stejně široké, jako možnosti jejich zneužití. Velká část žáku a …

Detail školináře

Google Workspace pro začátečníky

Program si klade za cíl vzdělávat učitele v oblasti nejmodernějších trendů v oblasti informačních technologií, především on-line spolupráce ve vzdělávání na základních a středních školách. Seminář přináší informace o službě Google Workspace, která zahr …

Detail školináře

Tablety ve škole

V rámci tohoto vzdělávacího programu představíme komplexní pohled na využití tabletů ve výuce. Představíme tři skupiny tabletů podle operačních systémů – iOS, Windows, Android.  V rámci jednotlivých skupin se zaměříme na možnosti didaktického zapojení …

Detail školináře

Microsoft Office 365 – základní seznámení

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se základním řešením Office 365 pro výuku s důrazem na metodicko-didaktické zapojení tohoto cloudu do výuky. Jde o seminář, který ukazuje základní možnosti využití prostředí Microsoft. Obsahově, dle IT …

Detail školináře

Měřící systémy pro výuku STEM

Výuka STEM klade velký důraz na praktickou práci v rámci daných předmětů. Měřící přístroje PASCO nabízejí možnost jak v přírodovědných a polytechnických předmětech získat konkrétní data a s těmi následně pracovat. V semináři se seznámíme se základními …

Detail školináře

Robotika – základní seznámení

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se základními prostředky vhodnými pro výuku robotiky. Přestože se nejedná o samostatný předmět, oblast robotiky by mohla být zahrnuta do předmětu Informační technologie, průřezově do matematiky a fyziky …

Detail školináře

Programování ve Scratchi pro úplné začátečníky

Seminář je určen středně pokročilým uživatelům výpočetní techniky a vyučujícím ICT, kteří by se rádi seznámili s vizuálním programovacím jazykem Scratch. Jde o prostředí pro výuku programování hravou formou, které jako další vývojový stupeň navazuje na …

Detail školináře