Školináře

aneb semináře ve škole……..

Zavádíme nový pojem do češtiny a věříme, že se vám bude líbit. Školinář = nejpohodlnější způsob prezenčního vzdělávání. Vyberete si pro své kolegy seminář, lektor ve sjednaném termínu přijede na vaši školu a realizuje ho.

Proč právě školinář?

  • šetříte čas svůj i svých kolegů a snižujete náklady za cestovné nebo suplování
  • přizpůsobíme obsah přímo vaší škole
  • vše si vyzkoušíte v reálném prostředí vaší školy
  • všechny školináře jsou akreditovány MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Proč právě EDUteam?

 • provozujeme jedinou pojízdnou polytechnickou laboratoř – www.edubus.cz
 • klademe důraz na smysluplné zavádění technologií do výuky s důrazem na metodiku práce
 • spolupracujeme s lektory, kteří jsou schopni a ochotni přizpůsobit tempo vám i vašim kolegům
 • moderní technologie nás baví

 

Výběr z nabídky školinářů:

Robotika – první kroky (4 x 45 minut)

V teoretickém úvodu program seznamuje účastníky s aktuálními změnami provázejícími zavádění předmětu Informatika dle nového RVP (leden 2022). Nabízí účastníkům vhled do možností využití robotických pomůcek a především možnost vlastní práce s těmito pom …

Detail školináře

Robotika na druhém stupni ZŠ (4 x 45 minut)

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se základními prostředky vhodnými pro výuku robotiky na 2. stupni základních škol. Oblast robotiky je zahrnuta do předmětu Informační technologie v rámci nového RVP pro IT, průřezově lze zařadit i do da …

Detail školináře

Robotika na prvním stupni ZŠ (4 x 45 minut)

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se základními prostředky vhodnými pro výuku robotiky na 1. stupni základních škol. Oblast robotiky je zahrnuta do předmětu Informační technologie v rámci nového RVP pro IT, průřezově lze zařadit i do da …

Detail školináře

Robotika na základní škole (4 x 45 minut)

V teoretickém úvodu program seznamuje účastníky s aktuálními změnami provázejícími zavádění předmětu Informatika dle nového RVP (leden 2021). Nabízí účastníkům vhled do možností využití robotických pomůcek a především možnost vlastní práce s těmito pom …

Detail školináře

Robotika na základní škole (8 x 45 minut)

V teoretickém úvodu program seznamuje účastníky s aktuálními změnami provázejícími zavádění předmětu Informatika dle nového RVP (leden 2021). Nabízí účastníkům vhled do možností využití robotických pomůcek a především možnost vlastní práce s těmito pom …

Detail školináře

EDUdílna III – 3D tisk (4 x 45 minut)

Účastníci semináře se seznámí se základními pojmy a dovednostmi v oblasti 3D tisku. Seminář vás provede celým procesem tisku od jednoduchého získání modelu přes vlastní tvorbu 3D objektů až po vlastní tisk. Na konkrétní tiskárně Originál Prusa i3 MK3S …

Detail školináře

On-line nástroje ve výuce (4 x 45 minut)

Seminář je věnován seznámení se s možnostmi využití online nástrojů pro zatraktivnění a zpestření vyučovacích hodin. Využívání myšlenkových map, slovních mraků, virtuální multimediální nástěnky či grafického online editoru zohledňují individuální potře …

Detail školináře

BBC micro:bit aneb objevujeme programování (4 x 45 minut)

Cílem semináře je obšírně seznámit pedagogické pracovníky s programovatelnou deskou BBC micro:bit a s možnostmi jejího rozšíření doplňkovým příslušenstvím. Představíme si pomůcku, která je globálním fenoménem v oblasti nejen počáteční výuky programován …

Detail školináře

Ozoboti ve škole (4 x 45 minut)

Cílem semináře je obšírně seznámit pedagogické pracovníky s výukovými roboty Ozobot Bit a Ozobot Evo. Tito roboti jsou vhodní jednak pro výuku robotiky v rámci předmětu Informační technologie (dle nového RVP pro IT), průřezově lze Ozoboty využít i v da …

Detail školináře

Blue-Bot a jeho využití ve škole (4 x 45 minut)

Cílem semináře je obšírně seznámit pedagogické pracovníky s výukovým robotem Blue-Bot, jeho doplňkovým příslušenstvím, propojením s nativními aplikacemi, programovacím prostředím a možnostmi využití ve výuce ve školách. Blue-Bot je vhodná robotická pom …

Detail školináře

Vex na základní škole (4 x 45 minut)

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s roboty a robotickými stavebnicemi Vex. Které jsou vhodné a využitelné pro výuku informatiky na základní škole.  Oblast robotiky je zahrnuta do předmětu Informační technologie v rámci nového RVP pro IT …

Detail školináře

Nástroje pro online výuku (8 x 45 minut)

Práce pedagoga při distanční výuce vyžaduje specifické dovednosti a znalosti v oblasti využívání informačních technologií. Jedná se o používání různých softwarů a online služeb. V semináři se zaměříme na dovednosti, které zrychlí a zefektivní práci uči …

Detail školináře

Měřící systémy pro výuku STEM (4 x 45 minut)

Výuka STEM klade velký důraz na praktickou práci v rámci daných předmětů. Měřící přístroje PASCO nabízejí možnost získat konkrétní data a následně je zpracovávat s využitím v přírodovědných a polytechnických předmětech. V semináři se účastníci seznámí …

Detail školináře

Lego Spike – blokové programování (4 x 45 minut)

Cílem semináře je obšírně seznámit pedagogické pracovníky s výukovou robotickou stavebnicí Lego SPIKE. Tato stavebnice je vhodná pro výuku robotiky v rámci nového RVP pro předmět informační technologie. Umožňuje programování jak v blokové podobě (mladš …

Detail školináře

Internet – zdroj informací i nebezpečí (4 x 45 minut)

Díky novým technologiím vstoupila komunikace mezi lidmi do úplně nové a odlišné dimenze. S neomezenými možnostmi komunikace však přicházejí i vážná rizika a možnosti jejich zneužití. Velká část žáků a studentů si tato rizika neuvědomuje. Pedagogové, ro …

Detail školináře

Začínáme s úpravou videa (4 x 45 minut)

Velká část učitelů již vlastní nějaký typ smartphonu či tabletu, ale způsob jeho použití je mnohdy pouze základní – vyhledávání na internetu, telefonie a psaní SMS. Přitom obrovskou devizou těchto zařízení je možnost pořizování videozáznamu. Že práce s …

Detail školináře

Aplikace ve výuce (4 x 45 minut)

Seminář nabídne pohled na efektivní využití mobilních aplikací pro jednotlivé operační systémy napříč předměty na ZŠ a SŠ. Učitelům budou v průběhu semináře představeny možnosti operačních systémů Windows 8, Android, iOS s ohledem na nabídku jejich obc …

Detail školináře

Tablety ve škole (4 x 45 minut)

V rámci tohoto vzdělávacího programu představíme komplexní pohled na využití tabletů ve výuce. Představíme tři skupiny tabletů podle operačních systémů – iOS, Windows, Android.  V rámci jednotlivých skupin se zaměříme na možnosti didaktického zapojení …

Detail školináře

Programování ve Scratchi pro úplné začátečníky (4 x 45 minut)

Seminář je určen středně pokročilým uživatelům výpočetní techniky a vyučujícím ICT, kteří by se rádi seznámili s vizuálním programovacím jazykem Scratch. Jde o prostředí pro výuku programování hravou formou, které jako další vývojový stupeň navazuje na …

Detail školináře

Termokamery – pohled do světa tepelných vln (4 x 45 minut)

V současné době se v průmyslu a technických oborech obecně používá stále více přístrojů a pomůcek, které jsou cenově dostupné i školám. Mezi takového přístroje patří i termokamery.  Tento seminář má ukázat několik možností jejich využití v polytechnick …

Detail školináře

Základy digitální mikroskopie ve škole (4 x 45 minut)

Mikroskopování patřilo téměř výhradně do oblasti studia přírody. V současné době jsou již k dispozici digitální mikroskopy, jejichž použití je možné bez nutnosti přípravy preparátu – pozorovat lze cokoliv přiložením mikroskopu k povrchu objektu. Obrovs …

Detail školináře

Průvodce učitele v informačních technologiích (4 x 45 minut)

Práce pedagoga vyžaduje specifické dovednosti a znalosti v oblasti využívání informačních technologií. Jedná se o používání různých softwarů a online služeb. V semináři se zaměříme na dovednosti, které zrychlí a zefektivní práci učitele při přípravách …

Detail školináře

Práce na PC pro začátečníky a mírně pokročilé (4 x 45 minut)

Díky rozvoji technologií se stal počítač nedílnou součástí výuky na českých školách. Seminář si klade za cíl pomoci učitelům „začátečníkům“ se základním ovládáním počítače. Kromě ovládání hardware (připojení externího disku, flash disku, propojení s da …

Detail školináře

Učebna Google (4 x 45 minut)

Obsahem semináře je seznámení se službou Učebna Google (Google Clasroom), která může být silným nástrojem pro distanční výuku, případně pro organizaci práce v rámci běžné výuky. Účastníci získají dovednosti, jak vytvořit kurz a naučí se vkládat jednotl …

Detail školináře

Google Workspace pro začátečníky (4 x 45 minut)

Program si klade za cíl vzdělávat učitele v oblasti nejmodernějších trendů v oblasti informačních technologií, především on-line spolupráce ve vzdělávání na základních a středních školách. Seminář přináší informace o službě Google Workspace, která zahr …

Detail školináře

Google Workspace – základní seznámení (8 x 45 minut)

Cílem semináře je seznámit učitele s kompletním řešením Google Workspace pro výuku s důrazem na metodicko-didaktické zapojení tohoto cloudu do výuky. Jde o seminář, který ukazuje komplexní možnosti využití prostředí Google Workspace.  Účastníci kurzu b …

Detail školináře

Google Workspace – praktické seznámení (16 x 45 minut)

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s kompletním řešením Google Suite pro výuku s důrazem na metodicko-didaktické zapojení tohoto cloudu do výuky. Jde o seminář, který ukazuje komplexní možnosti využití prostředí Google Suite. Obsahově dl …

Detail školináře

Microsoft Office 365 – cloud a jeho využití ve škole (4 x 45 minut)

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se základním řešením Office 365 pro výuku s důrazem na metodicko-didaktické zapojení tohoto cloudu do výuky. Jde o seminář, který ukazuje základní možnosti využití prostředí Microsoft. Obsahově se semin …

Detail školináře

Microsoft Office 365 – základní seznámení (8 x 45 minut)

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se základním řešením Office 365 pro výuku s důrazem na metodicko-didaktické zapojení tohoto cloudu do výuky. Jde o seminář, který ukazuje základní možnosti využití prostředí Microsoft. Obsahově se semin …

Detail školináře