Školináře

aneb semináře ve škole……..

Zavádíme nový pojem do češtiny a věříme, že se vám bude líbit. Školinář = nejpohodlnější způsob prezenčního vzdělávání. Vyberete si pro své kolegy seminář, lektor ve sjednaném termínu přijede na vaši školu a realizuje ho.

Proč právě školinář?

  • šetříte čas svůj i svých kolegů
  • snížíte náklady za cestovné nebo suplování
  • přizpůsobíme obsah přímo vaší škole
  • vše si vyzkoušíte v reálném prostředí vaší školy
  • všechny školináře jsou akreditovány MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Nabídka školinářů:

Aplikace ve výuce

Seminář nabídne pohled na efektivní využití mobilních aplikací pro jednotlivé operační systémy napříč předměty na ZŠ a SŠ. Učitelům budou v průběhu semináře představeny možnosti operačních systémů Windows 8, Android, iOS s ohledem na nabídku jejich obc …

Detail školináře

Úprava videa pro začátečníky

Velká část učitelů již vlastní nějaký typ smartphonu či tabletu, ale způsob jeho použití je mnohdy pouze základní – vyhledávání na internetu, telefonie a psaní SMS. Přitom obrovskou devizou těchto zařízení je možnost pořizování videozáznamu. Že práce s …

Detail školináře

Google Formuláře ve školním prostředí

Obsahem semináře je seznámení se službou Formuláře Google, která může být silným nástrojem pro diagnostiku znalostí, evaluaci žáků či výukovým prostředkem. Účastníci získají dovednosti jak připravit otázky v daném prostředí, možnosti typů otázek, přidá …

Detail školináře

On-line nástroje pro práci ve škole

Seminář je věnován seznámení s možnostmi využití online nástrojů z důvodu zatraktivnění a zpestření vyučovacích hodin. Využívání myšlenkových map, slovních mraků, virtuální multimediální nástěnky, grafického online editoru rozvíjí individuální potřeby …

Detail školináře

Práce na PC pro začátečníky a mírně pokročilé

Díky rozvoji technologií se stal počítač nedílnou součástí výuky na českých školách. Seminář si klade za cíl pomoci učitelům „začátečníkům“ se základním ovládáním počítače. Kromě ovládání hardware (připojení externího disku, flash disku, propojení s da …

Detail školináře

Internet – zdroj informací i nebezpečí

Díky novým technologiím získala komunikace mezi lidmi úplně nové dimenze. S nekonečnou komunikací jsou ale úzce spjatá i vážná rizika. Možnosti využití komunikačních technologií jsou totiž stejně široké, jako možnosti jejich zneužití. Velká část žáku a …

Detail školináře

Ipad jako nástroj pro výuku

Program si klade za cíl seznámit účastníky s efektivním využitím iPadu ve školní praxi. V úvodu semináře dojde k představení vývoje IT technologií směrem k tabletům a popsány přednosti a případná úskalí těchto zařízení. Seznámíme učitele s dobrou praxí …

Detail školináře

Google Suite pro začátečníky

Program si klade za cíl vzdělávat učitele v oblasti nejmodernějších trendů v oblasti informačních technologií, především on-line spolupráce ve vzdělávání na základních a středních školách. Seminář přináší informace o službě Google Apps, která zahrnuje …

Detail školináře

Android ve výuce

Systém Android je jedním z nejpoužívanějších operačních systémů v mobilních zařízeních. Kurz bude veden ve formátu 1+1, kdy každý z účastníků bude mít k dispozici tablet. Kromě základního ovládání a nastavení tabletu bude kladen důraz na didaktické zap …

Detail školináře

Tablety ve škole

Představíme tři skupiny tabletů podle operačních systémů – iOS, Windows, Android. V rámci jednotlivých skupin se zaměříme na možnosti didaktického zapojení do výuky na školách. Ukážeme práci s tablety a seznámíme se s aplikacemi a softwarem, které moho …

Detail školináře