Vex na základní škole (4 x 45 minut)

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s roboty a robotickými stavebnicemi Vex. Které jsou vhodné a využitelné pro výuku informatiky na základní škole.  Oblast robotiky je zahrnuta do předmětu Informační technologie v rámci nového RVP pro IT, průřezově lze zařadit i do dalších předmětů – do matematiky, fyziky, chemie, apod. Řada vyučujících tápe nad uchopením dané problematiky – tento seminář pomůže vytvořit si jasnou představu o možnostech realizace výuky základů robotiky a využití výukových robotů a robotických stavebnic VEX.  Seminář bude přínosem zejména začátečníkům v této oblasti. Součástí práce s roboty je i jejich propojení s PC nebo tablety. Každá část semináře má krátkou teoretickou část – seznámení s terminologií, základní informace. Následuje praktická část ve dvou úrovních. První úroveň probíhá v rovině zvládnutí práce s robotem a programovacím prostředí. Druhá část v praktických ukázkách simuluje práci v hodině se žáky. Nedílnou součástí je poukázání na zdroje, které jsou přímo určené nebo využitelné pro školní výuku.

Forma: Prezenční forma – praktický seminář. Účastníci mají k dispozici roboty.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních škol.

Cena za seminář: 10 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: MSMT- 27469/2021-2-831

Poptávkový formulář školení

Informace o škole

Škola*
Město (obec)*
Adresa školy*
PSČ*
IČO*

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*

Informace o školení

Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

Termín 1*
Termín 2*
Termín 3

Technické vybavení školy pro seminář

WIFIanone
Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

Vaše poznámka