Ozoboti ve škole (4 x 45 minut)

Cílem semináře je obšírně seznámit pedagogické pracovníky s výukovými roboty Ozobot Bit a Ozobot Evo. Tito roboti jsou vhodní jednak pro výuku robotiky v rámci předmětu Informační technologie (dle nového RVP pro IT), průřezově lze Ozoboty využít i v dalších předmětech.  Účastníci kurzu budou seznámeni s technikou, základním ovládáním Ozobota, 3 možnostmi programování, vhodnými doplňky a jejich využitím. Část semináře se bude věnovat použití robotů i v jiných předmětech než je informatika, budou předvedeny ukázky dobré praxe a předány zdroje, odkud jemožné čerpat další zkušenosti a inspiraci.  Součástí práce s roboty je i jejich propojení s PC nebo tablety. Každá část semináře má krátkou teoretickou část – seznámení s terminologií, základní informace. Následuje praktická část ve dvou úrovních. První úroveň probíhá v rovině zvládnutí práce s robotem a programovacím prostředí. Druhá část v praktických ukázkách simuluje práci v hodině se žáky.

Forma: Prezenční forma – praktický seminář. Účastníci mají k dispozici ozoboty.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních škol.

Cena za seminář: 12 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: MSMT- 27469/2021-2-831

Poptávkový formulář školení

Informace o škole

Škola*
Město (obec)*
Adresa školy*
PSČ*
IČO*

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*

Informace o školení

Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

Termín 1*
Termín 2*
Termín 3

Technické vybavení školy pro seminář

WIFIanone
Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

Vaše poznámka