Lego Spike – blokové programování (4 x 45 minut)

Cílem semináře je obšírně seznámit pedagogické pracovníky s výukovou robotickou stavebnicí Lego SPIKE. Tato stavebnice je vhodná pro výuku robotiky v rámci nového RVP pro předmět informační technologie. Umožňuje programování jak v blokové podobě (mladší žáci), tak v podobě slovně definovaných příkazů – blockly (starší žáci). Nadstavbovou částí je možnost programovat v jazyce Python, kterou ocení vedoucí kroužků programování na základních školách. Účastníci kurzu budou seznámeni s technikou, základním ovládáním řídící jednotky, s možnostmi programování, vhodnými doplňky a jejich využitím. Část semináře se bude věnovat použití robotů i v jiných předmětech než je informatika, budou předvedeny ukázky dobré praxe a předány zdroje, odkud je možné čerpat další zkušenosti a inspiraci.  Součástí práce s roboty je i jejich propojení s PC nebo tablety. Každá část semináře má krátkou teoretickou část – seznámení s terminologií, základní informace. Následuje praktická část ve dvou úrovních. První úroveň probíhá v rovině zvládnutí práce s robotem a programovacím prostředí. Druhá část v praktických ukázkách simuluje práci v hodině se žáky. 

Forma: Prezenční forma – praktický seminář. Účastníci mají k dispozici roboty.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních škol.

Cena za seminář: 10 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: MSMT- 27469/2021-2-831

Poptávkový formulář školení

  Informace o škole

  Škola*
  Město (obec)*
  Adresa školy*
  PSČ*
  IČO*

  Kontaktní osoba

  Jméno a příjmení*
  E-mail*
  Telefon*

  Informace o školení

  Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

  Termín 1*
  Termín 2*
  Termín 3

  Technické vybavení školy pro seminář

  WIFIanone
  Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

  Vaše poznámka