Robotika na základní škole (8 x 45 minut)

V teoretickém úvodu program seznamuje účastníky s aktuálními změnami provázejícími zavádění předmětu Informatika dle nového RVP (leden 2021). Nabízí účastníkům vhled do možností využití robotických pomůcek a především možnost vlastní práce s těmito pomůckami, seznámení se s možnostmi jejich programování, porovnání vlastností robotů a robotických stavebnic, jejich zaměření a to s ohledem na preference vyučujících. V aktivitách je kladen důraz na badatelský a konstruktivistický přístup, tvorbu hypotéz. Účastníci si vyzkouší práci se všemi technologiemi představenými na semináři, jejich propojení s kompatibilními zařízeními umožňujícími ovládání a programování těchto technologií.
Cílem semináře je akcentovat význam využití robotů a robotických stavebnic jako stěžejního motivačního prvku ve výuce Informatiky pro rozvoj informatického myšlení a výuky programování. Současně je robotika prvkem umožňující jak teamový, kooperativní přístup, tak i přístup individualistický. V neposlední řadě je zde přesah do všech předmětů základní školy od prvního po poslední ročník.
Vyšší časová dotace nabízí účastníkům možnost poznat prezentované robotické pomůcky důkladně, vyzkoušet je, porovnat a zkusit tvorbu vlastních zadání pro žáky základní školy a to nejen pro předmět Informatika.

Forma: Prezenční forma – praktický seminář. Účastníci mají k dispozici roboty a stavebnice, aby si mohli práci vyzkoušet

Rozsah: 8 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních škol

Cena za seminář: 20 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: 8417/2021-4-226

Poptávkový formulář školení

  Informace o škole

  Škola*
  Město (obec)*
  Adresa školy*
  PSČ*
  IČO*

  Kontaktní osoba

  Jméno a příjmení*
  E-mail*
  Telefon*

  Informace o školení

  Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

  Termín 1*
  Termín 2*
  Termín 3

  Technické vybavení školy pro seminář

  WIFIanone
  Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

  Vaše poznámka