Blue-Bot a jeho využití ve škole (4 x 45 minut)

Cílem semináře je obšírně seznámit pedagogické pracovníky s výukovým robotem Blue-Bot, jeho doplňkovým příslušenstvím, propojením s nativními aplikacemi, programovacím prostředím a možnostmi využití ve výuce ve školách. Blue-Bot je vhodná robotická pomůcka jednak pro výuku Informatiky dle upraveného RVP ZV (leden 2021), ale i průřezově v dalších předmětech.  Účastníci kurzu budou seznámeni s technikou, příslušenstvím a základním ovládáním Blue-Bota a s možnostmi jeho programování. Část semináře se bude věnovat použití robotů v dalších školních předmětech, budou předvedeny ukázky dobré praxe a předány zdroje, z nichž je možné čerpat další zkušenosti a inspiraci.  Součástí práce s roboty je i jejich propojení s tablety. Každá část semináře má krátkou teoretickou část – seznámení s terminologií, základní informace. Následuje praktická část ve dvou úrovních. První úroveň probíhá v rovině zvládnutí práce s robotem a programovacím prostředí. Druhá část v praktických ukázkách simuluje práci v hodině se žáky.

Forma: Prezenční forma – praktický seminář. Účastníci mají k dispozici roboty.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních škol.

Cena za seminář: 10 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: MSMT- 27469/2021-2-831

Poptávkový formulář školení

  Informace o škole

  Škola*

  Město (obec)*

  Adresa školy*

  PSČ*

  IČO*

  Kontaktní osoba

  Jméno a příjmení*

  E-mail*

  Telefon*

  Informace o školení

  Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

  Termín 1*

  Termín 2*

  Termín 3

  Technické vybavení školy pro seminář

  WIFIanone

  Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

  Vaše poznámka