Učebna Google (4 x 45 minut)

Obsahem semináře je seznámení se službou Učebna Google (Google Clasroom), která může být silným nástrojem pro distanční výuku, případně pro organizaci práce v rámci běžné výuky. Účastníci získají dovednosti, jak vytvořit kurz a naučí se vkládat jednotlivé úkoly pro žáky. Prakticky si vyzkouší zadání úkolu s přílohou i bez přílohy, zadání úkolu s daným časem či jen prostý komentář. Využijeme přítomnosti více frekventantů a ve fiktivně vytvořeném kurzu si všichni vyzkouší roli jak učitele, tak žáka. Získají tedy přehled o tom, jak vypadá prostředí Učebny z obou stran.

Jako zajímavé doplňky si ukážeme využití služby Meet, která je již integrální součástí kurzů a nástroje Google formulář. Google formulář nabízí celou paletu zpětnovazebných aktivit od prostého získávání strukturovaných informací (dotazník) až po možnost on-line zkoušení (kvíz). V závěru semináře se krátce zmíníme o celém ekosystému služeb Google a zařazení Učebny do této struktury. Zakončíme diskuzí a zpětnou vazbou od účastníků.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních škol a středních škol

Cena za seminář: 12 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: 21304/2020-3-477

Poptávkový formulář školení

  Informace o škole

  Škola*
  Město (obec)*
  Adresa školy*
  PSČ*
  IČO*

  Kontaktní osoba

  Jméno a příjmení*
  E-mail*
  Telefon*

  Informace o školení

  Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

  Termín 1*
  Termín 2*
  Termín 3

  Technické vybavení školy pro seminář

  WIFIanone
  Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

  Vaše poznámka