Učebna Google (4 x 45 minut)

Obsahem semináře je seznámení se službou Učebna Google (Google Clasroom), která je skvělým nástrojem pro vedení žáků každým předmětem. Umožňuje transparentní organizaci a nastavení pravidel, zadávání úkolů i kritérií hodnocení žákovských prací. Účastníci získají dovednosti, jak vytvořit kurz a naučí se vkládat jednotlivé úkoly pro žáky. Prakticky si vyzkouší zadání úkolu s přílohou i bez přílohy, zadání úkolu s daným časem či jen prostý komentář. Využijeme přítomnosti více frekventantů a ve fiktivně vytvořeném kurzu si všichni vyzkouší roli jak učitele, tak žáka. Získají tedy přehled o tom, jak vypadá prostředí Učebny z obou stran.

Jako zajímavé doplňky si ukážeme využití služby Meet, která je již integrální součástí kurzů a nástroje Google formulář nabízející celou paletu zpětnovazebných aktivit od prostého získávání strukturovaných informací (dotazník) až po možnost on-line zkoušení (kvíz). Pro maximální individualizaci hodnocení prací má Učebna nástroj Rubriky, v nichž můžete jasně a dopředu stanovit podmínky hodnocení. V závěru semináře se krátce zmíníme o celém ekosystému služeb Google a zařazení Učebny do této struktury. Zakončíme diskuzí a zpětnou vazbou od účastníků.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních škol a středních škol

Cena za seminář: 12 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: 21304/2020-3-477

Poptávkový formulář školení

  Informace o škole

  Škola*

  Město (obec)*

  Adresa školy*

  PSČ*

  IČO*

  Kontaktní osoba

  Jméno a příjmení*

  E-mail*

  Telefon*

  Informace o školení

  Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

  Termín 1*

  Termín 2*

  Termín 3

  Technické vybavení školy pro seminář

  WIFIanone

  Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

  Vaše poznámka