Robotika – základní seznámení

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se základními prostředky vhodnými pro výuku robotiky. Přestože se nejedná o samostatný předmět, oblast robotiky by mohla být zahrnuta do předmětu Informační technologie, průřezově do matematiky a fyziky. Řada vyučujících tápe nad uchopením dané problematiky – tento seminář napomůže vytvořit si jasnou představu o možnostech realizace výuky oboru robotika. Bude přínosem zejména začátečníkům v této oblasti. Účastníci kurzu budou seznámeni s technikou, která je již na řadě škol využívána a osvědčila se. Součástí práce s roboty je i jejich propojení s PC nebo tablety. Každá část semináře má krátkou teoretickou část – seznámení s terminologií, základní informace. Následuje praktická
část ve dvou úrovních. První úroveň probíhá v rovině zvládnutí práce s robotem a programovacím prostředí. Druhá část v praktických ukázkách simuluje práci v hodině se žáky. Nedílnou součástí je poukázání na zdroje, které jsou přímo určené nebo využitelné pro školní výuku.

Forma: Prezenční forma – praktický seminář. Účastníci mají k dispozici roboty a stavebnice, aby si mohli práci vyzkoušet (1 účastník na jednu stavebnici/robota).

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních a středních škol

Cena: 8 500 Kč

Počet účastníků: max. 12

Poptávkový formulář školení

Informace o škole

Škola*
Město (obec)*
Adresa školy*
PSČ*
IČO*

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*

Informace o školení

Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

Termín 1*
Termín 2*
Termín 3

Technické vybavení školy pro seminář

WIFIanone
SMART boardActivBoardjiná

Vaše poznámka