Základy digitální mikroskopie ve škole (4 x 45 minut)

Mikroskopování patřilo téměř výhradně do oblasti studia přírody. V současné době jsou již k dispozici digitální mikroskopy, jejichž použití je možné bez nutnosti přípravy preparátu – pozorovat lze cokoliv přiložením mikroskopu k povrchu objektu. Obrovskou devizou těchto zařízení je možnost pořizování snímků a videozáznamu. Co víc, snímky lze upravovat, popisovat a sdílet s ostatními, či jej zobrazit pomocí dataprojektoru či interaktivní tabule / panelu a použít jej při frontálních metodách výuky, ale též jako součást žákovských prací a projektů. Učitel i žák jsou však postaveni před dílčí úkoly – jak snímek upravit (oříznout, popsat), jak jej dostat ze svého zobrazovacího zařízení do jiného zařízení, jak jej sdílet s ostatními apod. Kromě toho je velkým plusem možnost měření mikroskopovaných objektů či jejich částí pomocí programů pro PC od výrobce přístrojů nebo na tabletu pomocí bezplatných aplikací. V rámci semináře si účastníci výše uvedené dovednosti osvojí.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních a středních škol.

Cena za seminář: 10 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: 21304/2020-3-477

Poptávkový formulář školení

Informace o škole

Škola*
Město (obec)*
Adresa školy*
PSČ*
IČO*

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*

Informace o školení

Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

Termín 1*
Termín 2*
Termín 3

Technické vybavení školy pro seminář

WIFIanone
Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

Vaše poznámka