Google Workspace – praktické seznámení (16 x 45 minut)

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s kompletním řešením Google Suite pro výuku s důrazem na metodicko-didaktické zapojení tohoto cloudu do výuky. Jde o seminář, který ukazuje komplexní možnosti využití prostředí Google Suite. Obsahově dle IT dovedností účastníků může být přínosem jak úplným začátečníkům v Google Suite, tak i uživatelům, kteří již některou ze služeb Google Suite využívají. Účastníci kurzu budou seznámeni nejen s jednotlivými dílčími službami, ale také s propojeností těchto služeb vzájemně. V závěru si představíme možnost využití cloudu, pro efektivní zapojení moderních technologií – tablety, chytré telefony aj. Každá část semináře má krátkou teoretickou část – seznámení s terminologií, základní informace. Následuje praktická část ve dvou úrovních. První úroveň probíhá v rovině obsluhy cloudového prostředí. Druhá část již v praktických ukázkách simuluje vlastní práci v hodině, se žáky a podobně.

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních a středních škol

Rozsah: 16 x 45 minut (2 x 8 hodin)

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních škol a středních škol

Cena za seminář: 36 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: 21304/2020-3-477

Poptávkový formulář školení

  Informace o škole

  Škola*

  Město (obec)*

  Adresa školy*

  PSČ*

  IČO*

  Kontaktní osoba

  Jméno a příjmení*

  E-mail*

  Telefon*

  Informace o školení

  Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

  Termín 1*

  Termín 2*

  Termín 3

  Technické vybavení školy pro seminář

  WIFIanone

  Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

  Vaše poznámka