Internet – zdroj informací i nebezpečí

Díky novým technologiím získala komunikace mezi lidmi úplně nové dimenze. S nekonečnou komunikací jsou ale úzce spjatá i vážná rizika. Možnosti využití komunikačních technologií jsou totiž stejně široké, jako možnosti jejich zneužití. Velká část žáku a studentu si tato rizika neuvědomují. Tento seminář je zaměřen právě na problematiku osobní bezpečnosti na internetu a zapojení této problematiky do výuky nejen v průřezových tématech.

Seminář poskytne praktické případy i reálné situace. Poskytne praktické rady, jak problémům předejít a jak je řešit. Seminář je rozdělen do několika bloků a obsahuje tyto témata:

  • ochrana soukromí a osobních dat na internetu
  • jak zabránit zneužití citlivých informací
  • úskalí sociálních sítí
  • stahování a sdílení dat

V rámci semináře budou představeny zdroje, které se problematice věnují. Součástí vzdělávacího programu bude i výměna zkušeností.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních a středních škol.

Poptávkový formulář školení

Informace o škole

Škola*
Město (obec)*
Adresa školy*
PSČ*
IČO*

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*

Informace o školení

Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

Termín 1*
Termín 2*
Termín 3

Technické vybavení školy pro seminář

WIFIanone
SMART boardActivBoardjiná

Vaše poznámka