Internet – zdroj informací i nebezpečí (4 x 45 minut)

Díky novým technologiím vstoupila komunikace mezi lidmi do úplně nové a odlišné dimenze. S neomezenými možnostmi komunikace však přicházejí i vážná rizika a možnosti jejich zneužití. Velká část žáků a studentů si tato rizika neuvědomuje. Pedagogové, rodiče často nevědí, před čím konkrétně děti varovat, na co je připravit. Tento seminář je zaměřen právě na problematiku osobní bezpečnosti na internetu a zapojení této problematiky ve výuce nejen v průřezových tématech.

Seminář poskytne praktické případy i reálné situace. Nabídne možnosti, jak problémům předejít a jak je řešit. Seminář je rozdělen do několika bloků a obsahuje tato témata:

  • ochrana soukromí a osobních dat na internetu
  • jak zabránit zneužití citlivých informací
  • úskalí sociálních sítí
  • stahování a sdílení dat

V rámci semináře budou představeny zdroje, které se problematice věnují. Součástí vzdělávacího programu bude i výměna zkušeností.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních a středních škol.

Cena za seminář: 10 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: 21304/2020-3-477

Poptávkový formulář školení

Informace o škole

Škola*
Město (obec)*
Adresa školy*
PSČ*
IČO*

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*

Informace o školení

Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

Termín 1*
Termín 2*
Termín 3

Technické vybavení školy pro seminář

WIFIanone
SMART boardActivBoardjiná

Vaše poznámka