Práce na PC pro začátečníky a mírně pokročilé (4 x 45 minut)

Díky rozvoji technologií se stal počítač nedílnou součástí výuky na českých školách. Seminář si klade za cíl pomoci učitelům „začátečníkům“ se základním ovládáním počítače. Kromě ovládání hardware (připojení externího disku, flash disku, propojení s dataprojektorem a dalšími periferiemi) a základního software (práce se složkou, souborem, druhy souborů, práce s emailem, textovým a tabulkovým editorem) si ukážeme širokou škálu možností zapojení počítače do výuky s důrazem na didaktický efekt. Zvládnutí těchto činností využijí účastníci jak při přípravě na vyučovací hodinu, tak i během výuky.

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních a středních škol

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních škol a středních škol

Cena za seminář: 12 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: 21304/2020-3-477

Poptávkový formulář školení

  Informace o škole

  Škola*

  Město (obec)*

  Adresa školy*

  PSČ*

  IČO*

  Kontaktní osoba

  Jméno a příjmení*

  E-mail*

  Telefon*

  Informace o školení

  Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

  Termín 1*

  Termín 2*

  Termín 3

  Technické vybavení školy pro seminář

  WIFIanone

  Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

  Vaše poznámka