BBC micro:bit aneb objevujeme programování (4 x 45 minut)

Cílem semináře je obšírně seznámit pedagogické pracovníky s programovatelnou deskou BBC micro:bit a s možnostmi jejího rozšíření doplňkovým příslušenstvím. Představíme si pomůcku, která je globálním fenoménem v oblasti nejen počáteční výuky programování. Jde o cenově dostupný hardware, který poskytuje širokou škálu možností práce i s víceúrovňovými kolektivy na základní škole. Rozvíjí a kombinuje informatické myšlení a digitální kreativitu, programování. Zařízení je koncipováno pro širokou škálu uživatelů – od začátečníků, kterým přináší rychlý pocit úspěchu, až po složité propojování hardwarových nástrojů a doplňků podpořených různou úrovní programovacích jazyků.Díky tomuto zařízení mohou žáci získat další kompetence a dovednosti, které jsou v současných požadavcích na moderní vzdělávání akcentovány – kritické myšlení, kooperaci, badatelský přístup aj.

Program seznámí účastníky s hardwarem vlastního zařízení a s možnostmi využití on-line prostředí MS Make Code (https://makecode.microbit.org/). Přiblížíme si příklady využití pro různé úrovně uživatelů a představíme si na trhu běžně dostupná hardwarová rozšíření.  

Forma: Prezenční forma – praktický seminář. Účastníci mají k dispozici micro:bita.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních škol

Cena za seminář: 12 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: MSMT- 27469/2021-2-831

Poptávkový formulář školení

  Informace o škole

  Škola*

  Město (obec)*

  Adresa školy*

  PSČ*

  IČO*

  Kontaktní osoba

  Jméno a příjmení*

  E-mail*

  Telefon*

  Informace o školení

  Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

  Termín 1*

  Termín 2*

  Termín 3

  Technické vybavení školy pro seminář

  WIFIanone

  Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

  Vaše poznámka