BBC micro:bit aneb objevujeme programování (4 x 45 minut)

Cílem semináře je obšírně seznámit pedagogické pracovníky s programovatelnou deskou BBC micro:bit a s možnostmi jejího rozšíření doplňkovým příslušenstvím. Představíme si pomůcku, která je globálním fenoménem v oblasti nejen počáteční výuky programování. Jde o cenově dostupný hardware, který poskytuje širokou škálu možností práce i s víceúrovňovými kolektivy na základní škole. Rozvíjí a kombinuje informatické myšlení a digitální kreativitu, programování. Zařízení je koncipováno pro širokou škálu uživatelů – od začátečníků, kterým přináší rychlý pocit úspěchu, až po složité propojování hardwarových nástrojů a doplňků podpořených různou úrovní programovacích jazyků.Díky tomuto zařízení mohou žáci získat další kompetence a dovednosti, které jsou v současných požadavcích na moderní vzdělávání akcentovány – kritické myšlení, kooperaci, badatelský přístup aj.

Program seznámí účastníky s hardwarem vlastního zařízení a s možnostmi využití on-line prostředí MS Make Code (https://makecode.microbit.org/). Přiblížíme si příklady využití pro různé úrovně uživatelů a představíme si na trhu běžně dostupná hardwarová rozšíření.  

Forma: Prezenční forma – praktický seminář. Účastníci mají k dispozici micro:bita.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních škol

Cena za seminář: 10 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: podzim 2021

Poptávkový formulář školení

Informace o škole

Škola*
Město (obec)*
Adresa školy*
PSČ*
IČO*

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*

Informace o školení

Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

Termín 1*
Termín 2*
Termín 3

Technické vybavení školy pro seminář

WIFIanone
SMART boardActivBoardjiná

Vaše poznámka