Lektoři

Mgr. Pavla Sýkorová

absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, aprobace matematika a zeměpis. Vyučuje matematiku, zeměpis a informatiku na základní škole. Do výuky pravidelně zapojuje práci s interaktivní tabulí. V roce 2012 zvítězila v I. ročníku celostátní soutěže výu …

Více o lektorovi

Mgr. Filip Jelínek

absolvoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, aprobace výpočetní technika – tělesná výchova. V současné době působí na Gymnáziu v Prachaticích. Dlouhodobě se zabývá zapojováním informačních technologií do výuky. Působí jako ICT koordi …

Více o lektorovi

Mgr. Dana Svobodová

vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy university v Brně – 1. stupeň. Má 32 let pedagogické praxe v základní škole. V současné době pracuje jako OSVČ – lektorka celoživotního vzdělávání. Kromě vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřuje také n …

Více o lektorovi

Mgr. Tomáš Mikeska

absolvoval Pedagogickou fakultu UK Praha, aprobace český jazyk a dějepis. Má více než 12leté zkušenosti s výukou na základní i střední škole, působí i jako asistent na katedře dějin a didaktiky dějepisu + ředitel gymnázia. Specializuje se na didaktiku …

Více o lektorovi

Mgr. Martin Lána

vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství pro střední školy, tělesná výchova – geografie), posléze Technickou univerzitu v Liberci, fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická (rozšiřující studium informatik …

Více o lektorovi

Mgr. Jiří Havlík

vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Má více než 8 letou praxi s výukou na základní i střední škole. Více než 10 let vedl divizi vzdělávání Nakladatelství Fraus a byl ředitelem společnosti AMV o.p.s., která se zabývala DVPP. Na seminá …

Více o lektorovi

Mgr. David Bílek

absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha, aprobace chemie a fyzika. Má více než 12leté zkušenosti s výukou na základní i střední škole. Do výuky aktivně zapojuje výpočetní techniku a moderní výukové postupy. Svoje semináře zaměřuje na využití a dida …

Více o lektorovi

Mgr. Jan Horák

absolvent Pf UHK, aprobace: učitelství pro 1. stupeň – zaměření hudební výchova, praxe na ZŠ 11 let, Učitel, mentor, metodik prevence a koordinátor EVVO.  Absolvent výcviku Otvíráme dveře mentorům. Od roku 2012 lektor vzdělávacích programů – školení me …

Více o lektorovi

Mgr. Kamila Wawroszová

studovala na Filosofické fakultě v Olomouci, obor jednooborová psychologie, studium dokončila na  FF-UK v Praze v oboru klinická psychologie. Ještě v době studií pracovala jako odborný konzultant při náboru a psychologické diagnostice zaměstnanců v T …

Více o lektorovi

Mgr. Jakub Švec

absolvoval FF UK obory filozofie a pedagogika. Působil jako učitel společenských věd a občanské výchovy na gymnáziu Minerva, vedl tým lektorů, připravujících adaptační kurzy pro studenty FF UK, spolupracoval s CERMATem na přípravě úloh pro maturitní zk …

Více o lektorovi

Mgr. Martin Kuneš

Vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Několik let působil jako pedagog na základní škole.Do vyučování aktivně zapojuje internet, výpočetní techniku a moderní vyučovací postupy. Působil jako odborný konzultant Nakladatelství Fraus, kde …

Více o lektorovi

Mgr. Dušan Slovák

vystudoval Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelství. Během své osmileté praxe vyučoval na gymnáziu a základní škole. Ve svých seminářích propojuje možnosti moderní techniky s výukovými postupy, které umožňují žákům získávat kompetence k učení a ř …

Více o lektorovi

Mgr. Helena Průžová

je učitelkou českého a německého jazyka na Katolickém gymnáziu v Třebíči a Jazykové škole Miramare v Třebíči. Kromě výuky se věnuje také oblasti metodiky – spolupracuje s nakladatelstvími Didaktis, Computer Media a Raabe (odborná a metodická spolupráce …

Více o lektorovi

Mgr. Helena Průžová