Mgr. Pavla Sýkorová

absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, aprobace matematika a zeměpis. Vyučuje matematiku, zeměpis a informatiku na základní škole. Do výuky pravidelně zapojuje práci s interaktivní tabulí. V roce 2012 zvítězila v I. ročníku celostátní soutěže výukových objektů učitelů ZŠ a SŠ DOMINO. V současné době působí na 10. ZŠ v Plzni. Byla certifikována firmou AV MEDIA,a.s. Lektorem interaktivních tabulí SMART Board a zároveň získala certifikaci kanadské firmy SMART Technologies pro software SMART Notebook.

Lektor nemá momentáně přiřazené žádné aktuální školení.