Mgr. Martin Lána

vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství pro střední školy, tělesná výchova – geografie), posléze Technickou univerzitu v Liberci, fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická (rozšiřující studium informatiky pro 2. stupeň základní školy, koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií). . Řadu let se aktivně věnuje oblasti ICT (rozvoji informační gramotnosti) v prostředí školy. V posledních letech pak zejména didaktickému využití mobilních technologií (tablety s OS Android a částečně i iPadům). Je členem JŠI a zakladatelem GEG Děčín.

Lektor nemá momentáně přiřazené žádné aktuální školení.