Mgr. Jakub Švec

absolvoval FF UK obory filozofie a pedagogika. Působil jako učitel společenských věd a občanské výchovy na gymnáziu Minerva, vedl tým lektorů, připravujících adaptační kurzy pro studenty FF UK, spolupracoval s CERMATem na přípravě úloh pro maturitní zkoušku ze ZSV. Zúčastnil se řady kurzů a výcviků zaměřených na sociálně-psychologické dovednosti, na protidrogovou problematiku, psychoterapii a koučování. Specializuje se na sebeřízení, sociální psychologii, zážitkovou pedagogiku a osobnostní a sociální výchovu. Lektoroval řadu kurzů zaměřených na komunikaci, asertivitu, vedení a motivaci, týmovou spolupráci, sebeřízení, řízení času atd. (např. pro firmy Hewlett-Packard, Pfizer, AutoCont CZ, Komerční banku, Sanofi-Aventis, Škodu Auto). V současnosti vyučuje na MFF UK a FF UK, působí jako lektor a konzultant ve školství i komerční sféře, je lektor a člen správní rady sdružení Projekt Odyssea. Jeho bibliografie čítá na desítku titulů.

Lektor nemá momentáně přiřazené žádné aktuální školení.