Mgr. David Bílek

absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha, aprobace chemie a fyzika. Má více než 12leté zkušenosti s výukou na základní i střední škole. Do výuky aktivně zapojuje výpočetní techniku a moderní výukové postupy. Svoje semináře zaměřuje na využití a didaktické zapojení počítačové techniky v přírodovědných hodinách. Více než 6 let působí jako lektor pro různé akreditované vzdělávací instituce. 7 let pracoval jako odborný konzultant Nakladatelství Fraus. Aktuálně pracuje jako pedagog na gymnázium a zároveň jako lektor DVPP. Účastnil se několika zahraničních seminářů společností Apple, Google. Od roku 2015 je certifikovaným Google lektorem.

Lektor nemá momentáně přiřazené žádné aktuální školení.

Materiály ke stažení:

Materiály jsou dostupné pod heslem účastníkům školení. O heslo požádejte svého lektora.