Mgr. Jan Horák

absolvent Pf UHK, aprobace: učitelství pro 1. stupeň – zaměření hudební výchova, praxe na ZŠ 11 let, Učitel, mentor, metodik prevence a koordinátor EVVO.  Absolvent výcviku Otvíráme dveře mentorům. Od roku 2012 lektor vzdělávacích programů – školení metod práce v hodinách českého jazyka a matematiky; lektor tvorby DUM ve SMART notebook. Realizuje lektorsky DVPP, kde využívá své zkušenosti z praktické výuky. Věnuje se obohacování výuky především v oblasti didaktiky českého jazyka a matematiky na 1. stupni základních škol s důrazem na propojení metod aktivního učení.

Lektor nemá momentáně přiřazené žádné aktuální školení.