Mgr. Filip Jelínek

absolvoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, aprobace výpočetní technika – tělesná výchova. V současné době působí na Gymnáziu v Prachaticích. Dlouhodobě se zabývá zapojováním informačních technologií do výuky. Působí jako ICT koordinátor, mentor a lektor seminářů i webinářů zaměřených na zavádění a využívání moderních technologií ve výuce na základních a středních školách. Je zakladatelem GEG Strakonicko.

Lektor nemá momentáně přiřazené žádné aktuální školení.