Mgr. Dana Svobodová

vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy university v Brně – 1. stupeň. Má 32 let pedagogické praxe v základní škole. V současné době pracuje jako OSVČ – lektorka celoživotního vzdělávání. Kromě vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřuje také na vedení motivačních kurzů a poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané, lektoruje měkké (komunikační) dovednosti pro pracovníky v sociální sféře (pečovatelky, asistentky) a finanční gramotnost – zejména ve spolupráci úřady práce. Je předsedkyní OS DYS-centrum Třebíč, které se zabývá reedukací specifických poruch učení a chování (získala certifikát asistentky pro dyslektiky).

Lektor nemá momentáně přiřazené žádné aktuální školení.