Mgr. Kamila Wawroszová

studovala na Filosofické fakultě v Olomouci, obor jednooborová psychologie, studium dokončila na  FF-UK v Praze v oboru klinická psychologie. Ještě v době studií pracovala jako odborný konzultant při náboru a psychologické diagnostice zaměstnanců v T&CCa zároveň nastoupila jako psycholožka do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde působila jako psycholog dospělých, později pracovala převážně s dětmi na Klinice dětí a dorostu. Po absolvování atestace a rodičovské dovolené se vrátila na částečný úvazek do FNKV, ale zároveň pracovala také na ambulanci dětské psychiatrie Thomayerovy nemocnice.  V současné době má svojí soukromou psychologickou praxi a pracuje také na Psychosomatické klinice, kde provozuje psychologickou ambulanci pro děti a adolescenty.  V rámci soukromé praxe dlouhodobě spolupracuje s MC centrem Rybička a nabízí zde individuální psychologické konzultace, ale také přednáší rodičům malých dětí. Spolupracuje s rodinným internetovým portálem www.nejenmaminkam.cz  Dlouhodobě zvyšuje svojí kvalifikaci v rámci postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Absolvovala čtyřletý systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii a v současnosti začíná s postgraduálním psychoterapeutickým výcvikem pro děti a adolescenty. Absolvovala dvouletý certifikovaný kurz psychologická vývojová diagnostika, je zařazena do specializačního vzdělávání v dětské klinické psychologii.

Lektor nemá momentáně přiřazené žádné aktuální školení.