Inspirace pro výuku

Doporučený stupeň: Předmět: Jazyk: Odkazy: Název:

Microsoft Excel for iPad

Využívejte tabulkový procesor Excel od společnosti Microsoft na svém Ipadu při prohlížení dokumentů ve výuce i při domácí přípravě.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Microsoft Word for iPad

Využívejte textový procesor Word od společnosti Microsoft na svém iPadu při prohlížení dokumentů ve výuce i při domácí přípravě.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Unitag

Zapojte do výuky využívání QR kódů.  Pro jejich čtení, tvorbu a editací je vhodný Unitag. Do kódu vkládejte obrázky, vybírejte vzhled (barvu, tvar), jednoduché stažení a možnost odeslání e-mailem.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Microsoft PowerPoint for iPad

Využívejte tuto aplikaci při prohlížení dokumentů ve formátu PowerPoint od společnosti Microsoft na svém iPadu ve výuce i při domácí přípravě.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Prvni pomoc

Tato učebnice první pomoci nabízí srozumitelnou formou řešení různých krizových situací, obsahuje názorné fotografie.  K dispozici jsou tlačítka pro odeslání nouzového volání a SOS zprávy.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

King of Math

Aplikace umožňuje žákům procvičit si zábavnou formou matematické operace, porovnávání čísel, zlomky, apod. Jednotlivé okruhy úloh jsou přístupné postupně po splnění předchozího úkolu (chapter). Výhodou je možnost sledování bodového hodnocení jednotlivých okruhů příkladů, možnost sdílení výsledků.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Mozkovna

Doporučte žákům aplikaci, která vyzkouší jejich znalosti z různých oborů (všeobecný přehled, dějepis, literatura, technologie, zeměpis, hudba, přírodní vědy). Po dosažení určitého počtu bodů za vítězství v soubojích je možné rozšířit otázky o další okruhy. Žák může vyzvat protihráče na souboj vědomostí nebo vytvářet vlastní otázky.

Předmět: Ostatní, Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Paper Piano

Vyzkoušejte rozšířenou realitu (AR) na iPadu během výuky hudební výchovy. Vytiskněte pdf obrázek piana, pomocí aplikaci ho naskenujte a můžete začít “hrát”. K dispozici je 6 různých nástrojů (např. piano, varhany, apod.).

Předmět: Hudební výchova
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

ChemCrafter

Vytvářejte na iPadu pomocí aplikace ChemCrafter vlastní chemickou laboratoř, vyzkoušejte různé vizuální experimenty. Sérií vlastních pokusů získávají žáci body, po dosažení určité úrovně lepší vybavení a chemikálie, a tím i možnost vytvářet stále složitější experimenty.

Předmět: Chemie
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Book creator

Zkuste si jednoduše vytvořit e-knihu. V jednoduchém programu vytvoříte materiál, který může obsahovat zvukovou nahrávku, fotografie, text psaný na klávesnici i rukou. Takto vzniklou knihu můžete otevřít např. v ibooks či PDF.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Kakuro Puzzles

Hra Kakuro – nabízí křížovku s čísly, procvičení logického myšlení a základních matematických operací (sčítání a odčítání přirozených čísel). Úkolem žáků je doplnit cifry 1 – 9 do prázdných políček tak, aby jejich součet odpovídal zadanému číslu. Aplikace umožňuje nastavení různé obtížnosti, velikosti mřížky i možnosti vyzvat soupeře.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

E-Bezpečí HD

Česká aplikace E-bezpečí se zabývá problematikou nebezpečí spojeného s komunikací na internetu (kyberšikana, kybergrooming, sexting a stalking) a problematikou sociálních sítí. Umožňuje i odeslat konkrétní dotaz do Poradny E-bezpečí.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Elektřina

Názorná aplikace doplňuje výuku fyziky zaměřené na elektřinu a magnetismus, obsahuje názorná schémata, fotografie a další grafické materiály.

Předmět: Fyzika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Miniencyklopedie – Jaderná energetika

Informace zaměřené na jadernou energetiku prostřednictvím textů, fotografií, animací, schémat a grafů.

Předmět: Fyzika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Bitsboard

Univerzální aplikace využitelná v různých předmětech na prvním i druhém stupni. Pomocí této aplikace vytváříte flashcards, u kterých můžete jednoduše měnit formu, jakou využijete ve výuce. Kromě obrázků můžete vkládat i zvuk. Ne náhodou patří k top edukativním aplikacím. Nebojte se jednoduché angličtiny a určitě vyzkoušejte ! Více v blogu.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Math Duel

Jednoduchá aplikace k procvičování základních matematických operací formou soutěže dvou žáků na jednom iPadu. Po nastavení rozsahu generovaných čísel a druhu operací dává program každému žáku jiný příklad. Podle toho, který žák odpoví dříve se posouvá středový barevný pásek na tu kterou stranu. Vítěz tak „přetlačí“ soupeře.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Brumikova Skolicka CZ

Aplikace vhodná pro první třídy, které se seznamují s možnostmi tabletů v hodině.  V nabídce naleznete poznávání písmen, jednoduché počítání a určování hodin.

Předmět: Český jazyk, Matematika, Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Sound Touch

Tato aplikace nabízí množství zvuků zvířat, dopravních prostředků, hudebních nástrojů apod.. U každé skupiny je několik zvuků stejného druhu, např. několik štěkajících psů, několik projíždějících aut. Děti si mohou zasoutěžit, kdo dříve pozná daný zvuk nebo můžete ukázat pestrost světa zvuků.

Předmět: Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Space Craft 3D

Program nabízí v rozšířené realitě (3D pohled) větší množství kosmických prostředků s omezenou možností jejich ovládání – otevření slunečních panelů, natáčení antény, apod.. K aplikaci je třeba si z webu stáhnout podkladový obrázek.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Skitch

Aplikace umožňuje popsat daný obrázek (textem i kresbou), vložit rámeček, linii či orientovaný otazník  a následně ho takto upravený poslat studentům. Program umožňuje i „rozzrnění“ částí fotek, které nechcete, aby bylo vidět

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Strip design

Program umožňuje tvorbu komiksů z vlastních fotek a obrázku. Můžete vkládat celou škálu „bublin“ a dalších grafických prvků. Zajímavá aplikace třeba do jazyků pro procvičení jednoduchých situací (nakupování, u doktora, v dopravním prostředku…) jinou formou než je hraná dramatizace.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

100 board

Další z montessori aplikací pro pomoc výuce. Tato učí žáky správné pořadí číslic (v neplacené verzi do 20).

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

EarthViewer

Podívejte se na historii Země od jejího prvopočátku. Graficky znázorněný zrod, zánik a posun kontinentů, Označena místa současných velkoměst, geologické a biologické události, naleziště fosílií. Jednoduché posouvání v čase. Pro android nese název Biointeractive EarthViewer!

Předmět: Přírodopis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Leafsnap HD

Aplikace umožňuje určování stromů a keřů podle listu. Uživatel vyfotografuje list ze stromu a aplikace určí druh, ze kterého pochází s náhledy dalších atributů pro správné určení dřevin. Ideální aplikace pro biologické a ekologické vycházky, určování dřevin v okolí školy.

Předmět: Přírodopis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Velký slovník cizích slov

Velký slovník cizích slov obsahuje takřka 19 000 výrazů. K používání není třeba internet, funguje kompletně offline.

Předmět: Český jazyk, Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu    

MnemoLingo

Aplikace pro výuku cizích jazyků – slovní zásoby. Memorování slovíček je zábavné, na výběr má uživatel 9 jazyků včetně českého jazyka. Aplikace nabízí 3000 slov v několika tématech. Naučená slovíčka opakujete, hravou formou procvičuje a pokud chcete, můžete své úspěchy sdílet s přáteli.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

PhotoMath

Aplikace umožňující řešit rovnice, nerovnice, příklady z učebnice. Aplikací si příklad vyfotíte a zbytek necháte na aplikaci, která příklad vyřeší a nabídne krokované řešení. Nefunguje načtení psané rukou, stejně tak je řešení spíše ukázkové, pro matematiky asi dost neodborné. Ale příklad vyřeší!

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Adresář škol

Nejaktuálnější adresář všech škol v České republice. Aplikace obsahuje ucelené informace o vysokých, vyšších odborných, středních, základních a jazykových školy, dále přehled odborných učilišť.
Jsou zde k dispozici přehledy oborů, zaměření, kontakty na jednotlivé školy, statistiky, požadavky na přijetí, přehled uplatnění a mnoho dalšího. Aplikace je dále obohacena o novinky či přehledný slovníček pojmů.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Zatracená čeština

Zatracená čeština přináší soubory cvičení, které naučí děti, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, … s následným procvičením. Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků (seriace), které jsou graficky zřetelně odlišeny a vymezeny tak, aby s nimi děti mohly pracovat samostatně.

Předmět: Český jazyk
Doporučený stupeň: II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Make dice

Aplikace umožňuje doplnit jakýkoliv text na strany hrací kostky. Můžete tak nechat děti házet a odpovídat na zadané problémy. Ať jsou to slovíčka, značky prvků, fyzikální veličiny, zvířecí mláďata apod.. Díky možnosti přidat na plochu více kostek můžete zadání kombinovat. Například vytvoř větu z hozených slov, které slovo logicky nepatří do skupiny či vytvoř název sloučeniny z hozených prvků. Nakonec stačí tabletem zatřepat a máte novou kombinaci.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu