Inspirace pro výuku

Doporučený stupeň: Předmět: Jazyk: Odkazy: Název:

Mediagram

Využijte metodický portál Mediagram během vyučovacích hodin věnované mediální výchově. Obsahuje přehledně připravené didaktické materiály, audiovizuální přílohy a úkoly pro studenty.

Předmět: Průřezová témata
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Matematika hrou

On-line aplikace Matematika hrou je vhodná pro procvičení učiva matematiky především na 1. stupni ZŠ. Žáci si vybírají úkoly z různých témat a úrovně obtížnosti

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Pravopisně.cz

Webové stránky pro podporu výuky českého jazyka obsahují pravopisná cvičení, diktáty, větné rozbory a literární testy. Jsou doplněny pravidly pravopisu, jejichž znalost si mohou žáci ověřit v on-line testech.

Předmět: Český jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Mathematics in Movies

Využívejte jednotlivé ukázky ze známých filmů jako videa do hodin matematiky na základní a střední škole. Obohaťte své vyučovací hodiny o názorné využití matematických postupů a pravidel.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

cK – 12

Soubor on-line studijních materiálů v Aj – Free STEM teaching resources, které je možné sdílet se studenty, zakomponovat do cloudových řešení jako např. Google Classroom.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Nechybujte

Webové stránky Nakladatelství Lingea nejen pro učitele českého jazyka obsahují Slovník současné češtiny, Slovník českých synonym, Pravidla českého pravopisu a Gramatiku češtiny.

Předmět: Český jazyk
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Záchranný kruh

Asociace Záchranný kruh vytvořila portál, v němž v sekci pro školy naleznete velké množství podpůrných materiálů vztahujících se k vzdělávání a prevenci v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Naleznete zde hravou, přehlednou a názornou formou vysvětlená přehledně členěná základní pravidla první pomoci v různých situacích. Vše doplněno pracovními listy a interaktivní hrou.

Předmět: Přírodopis, Občanská výchova, Prvouka, Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Svět geologie

Projekt České geologické služby obsahuje vše kolem geologie. Vhodné pro vyučovací hodiny přírodopisu a zeměpisu – přehledně zpracované webové stránky obsahují teoretické informace, zajímavé pokusy, kvízy a testy, metodické návody.

Předmět: Přírodopis, Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Realisticky.cz

Webové stránky Martina Krynického z Gymnázia Třeboň obsahují mimo zajímavé pohledy na české školství také elektronické učebnice matematiky a fyziky pro základní a střední školu. Kapitoly vždy obsahují výkladovou část a procvičující příklady.

Předmět: Matematika, Fyzika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Jigsaw PUZZELS

Stránka nabízí tvorbu puzzle z vlastních obrázků. U puzzle můžete nastavit obtížnost (počet kousků obrázku, otáčení kousků obrázku). Při skládání běží časomíra ukazující za jakou dobu obrázek složíte. Zajímavá aktivita na interaktivní tabuli. Zkuste za jak dlouho žáci složí foto destilační aparatury či báseň probíranou minulou hodinu.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Testpark

Stránka obsahuje jednoduché testy s okamžitým vyhodnocením. Vhodné pro domáci procvičování žáků.

Předmět: Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Matematika, Chemie, Přírodopis, Dějepis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Písničky-akordy

Velmi zajímavá databáze písniček českých i světových interpretů. K dispozici akordy, možné určit, od jakého akordu chcete začít hrát, automaticky se skladba přetransponuje. Můžete si jednoduše vytvořit vlastní virtuální zpěvník, abyste nemuseli neustále hledat v databázi.

Předmět: Anglický jazyk, Hudební výchova, Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Politická mapa světa online

Společnost Kartografie Praha připravila, nejen pro pedagogy, politickou mapu světa.  Kromě obvyklé práce s mapou, jak ji znáte z obdobných služeb, se po kliknutí na vybraný stát objeví okno se základními údaji o daném území, jako je rozloha, počet obyvatel, státní zřízení, hrubý domácí produkt a jiné. Vzdálenosti, plochy a zeměpisné souřadnice si můžete zjistit pomocí nástroje měření. V mapě světa jsou použity české názvy pro politické i fyzické prvky.

Předmět: Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Legendy staré Prahy

Pro výuku dějepisu či českého jazyka můžete využít nabídky tvůrců magických příběhů staré Prahy. Příběhy jsou nahrány na youtube kanálu.

Předmět: Český jazyk, Dějepis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

72 jmen české historie

Pro zpestření hodin či pro žákovské projekty je k dispozici v archivu České televize seriál o významných osobnostech. Délka jednotlivých dílů se pohybuje kolem 12 minut. Jde je tedy využít pro východisko výkladu i v hodině.

Předmět: Dějepis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Dějepis v 21. století

Ústav pro studium totalitních režimů vytvořil projekt, který moderními pohledy vykládá jednotlivé momenty naší historie 21.století. Můžete také využít přímý odkaz na abecedně řazená témata zde. Veškerá témata jsou doplněna metodikou.

Předmět: Dějepis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Občankáři

Webová stránka podporující výuku občanské výuky. Web pružně reaguje na aktuální požadavky výuky a obsahuje jak textové materiály, tak pracovní listy i prezentace.

Předmět: Občanská výchova
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Jeden svět na školách

Audiovizuální vzdělávácí webový portál Jeden svět nestačí poskytuje filmové, výukové a metodické materiály pro pedagogy a studenty k nejrůznějším tématům: lidská práva, moderní československé dějiny, globální rozvojové vzdělávání, sociální problematika apod.
Portál obsahuje na 190 filmů, přístupných po registraci, hlavně pro výuku občanské výchovy a dějepisu. Učitelé si mohou objednat i doplňkové tištěné materiály.

Předmět: Anglický jazyk, Dějepis, Občanská výchova
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Matika je In

Povedená webová stránka pro podporu Hejného matematiky s přehledně uspořádánými prostředími. Možnosti tisku, testování.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Matýskova matematika

Webová stránka na podporu učebnic nakladatelství Nová škola „Matýskova matematika“. Jsou zde videotutoriály k jednotlivým cvičením v tištěných učebnicích.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Interaktivní Prvouka

Aplikace Interaktivní prvouka obsahuje několik miniher (např. poznávání stromů a rostlin, určování času), fotografie, jednoduše ji ovládají i nejmenší školáci. Vyzkoušejte ji na interaktivní tabuli i tabletu.

Předmět: Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Corinth Micro Engines

Aplikace nabízí v neplacené verzi pracovní cykly a popis parního stroje v 3D zobrazení. Další motory (dvoutaktní, čtyřtaktní, turbína, Wankelův motor) je nutno zakoupit. Aplikace vhodná pro výuku fyziky metodou CLIL.

Předmět: Anglický jazyk, Fyzika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Corinth Classroom B

Aplikace nabízí pět okruhů – biologie člověka, biologie rostlin, geologii, kulturní dědictví a technologie. V 3D zobrazení ukazuje jednotlivé orgány člověka, živočišnou buňku či postupný zoomovaný pohled na strom. V geologii vysvětluje vznik a složení půdy. V kulturním dědictví jsou informace o pár sochách a památnících. V technologické části je mezinárodní vesmírná stanice. Část objektů je zdarma, zbytek je třeba zakoupit.

Předmět: Fyzika, Přírodopis, Dějepis, Výtvarná výchova
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Circuitry

Jednoduchá aplikace umožňující sestavení základního elektrického obvodu. Dobrá k procvičení základů toho co musí elektrický obvod obsahovat a jaké musí mít parametry. Neumožňuje měření parametrů ani sestavení složitějších schémat se specifickými spotřebiči.

Předmět: Fyzika, Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

QR reader

Klasická aplikace zajišťující čtení QR kódů, do kterých lze uložit velké množství různých informací. Oblíbená aktivita je vytvoření otázek učitelem, které jsou zašifrovány do QR kódů a ty jsou rozmístěny pro třídě. Žáci hledají kódy, ty přečtou pomocí readeru a následně hledají odpovědi na otázky na internetu, v sešitě či encyklopediích.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

333 tipů a triků pro Windows 10

Příručka, která nabízí, tak jak je v názvu, nápady a triky, které využijete při práci s Windows 8. Mimo jiné se dozvíte jak měnit pořadí dlaždic, jak efektivně vyhledávat v počítači, jak nastavit a používat cloudové úložišťě a řadu dalších věcí.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Simple QR Tool

Simple QR Tool je nástroj pro tvorbu a čtení QR kódů. Pomocí této aplikace můžete rozluštit QR kód snímaný kamerou z tabletu či stáhnutý do zařízení. Také můžete QR kód vytvořit z psané otázky či informace. Nabízí se také spolupráce s wifi nastavením.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

iXplain

Nahrávejte postupy tím, že píšete a kreslíte na tablet a zároveň svou činnost doprovodíte výkladem. Nahrávku pak pošlete emailem nebo sdílejte on-line na youtube. Studenti si je mohou přehrát kdykoliv – v libovolném webovém prohlížeči.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Převody jednotek

Jak již název napovídá, aplikace umí převádět jednotky. Využitelné na ZŠ i SŠ. Aplikaci je možné přichytit na stranu obrazovky a mít tak možnost převodu rychle po ruce. Umožňuje využívat převod 12 fyzikálních veličin. Aplikace v českém jazyce!

Předmět: Fyzika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Dobrý plán

Aplikace pro všechny žáky a studenty, kteří chtějí mít ve svém zařízení přehled o své výuce. Nabízí tvorbu týdenního rozvrhu, zadávání hodin, úkolů, přednášek, seminářů s editací barvy a času. Aplikace v češtině.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu