Inspirace pro výuku

Doporučený stupeň: Předmět: Jazyk: Odkazy: Název:

Museum of Obsolete Objects

Zjistili jste, že vaši žáci neznají psací stroj, disketu, magnetofon, počítadlo nebo psací brk? Krátká videa připomenou historii a funkci předmětů, které v současné době již nepoužíváme.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Pokusy pro děti

Webová stránka obsahuje jednoduché pokusy z fyziky, z chemie a z oblasti přírody, doplněná návodem a seznamem pomůcek, popř. videem. Možnost vložení vlastního pokusu.

Předmět: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Drillandskill

Aplikace nabízí procvičování znalostních informací (slovíčka, značky prvků, převody jednotek, hlavní města, apod.) z předpřipravené databáze či z vlastních vložených dat. Učitel zadá žákovi trenažér podle individuálních parametrů. Žák odpovídá na zadané otázky a při nesprávné odpovědi musí správnou odpověď napsat podle nápovědy, jinak nemůže pokračovat. Učitel má k dispozici on line informaci o čase vypracování a úspěšnosti žáka. Ideální pomůcka pro domácí procvičování, opakování.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Toporopa

Chcete se procvičit v zeměpise, chcete se dozvědět více o Evropské unii? Webová stránka pro všechny, kteří mají snahu procvičit se v geografii Evropy. Nabízí celou řadu testů, kvízů s vyhodnocením, propojící odkazy na mapu evropského kontinentu, která spojuje zeměpisné, politické, historické a ekonomické znalosti.

 

Předmět: Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Google keep

Google Keep umí zaznamenat poznámky textově, hlasem i fotkou ! Máte tuto aplikaci nejen ve svém dotykovém zařízení, ale je k dispozici i na webu (tedy přístupné i v jiných operačních systémech).

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Mystery Skype

Mystery Skype je služba od společnosti Skype, která nabízí propojení v rámci tříd po celém světě. Je to vlastně globální hra, při které se děti pomocí aplikace Skype propojí s jinou třídou kdekoliv na světě a pomocí kladení otázek poznávají kulturu, zvyklosti a polohu školy. Cílem je uhodnout, v jakém státě se propojená třída nachází. Služba podporuje rozvoj  jazykových znalostí, geografii, přírodní vědy a vybízí žáky ke komunikaci v cizím jazyce.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Pixabay

Využijte nabídku přes 310 000 fotek, vektorů a ilustrací zdarma. Webová stránka Pixabay umožňuje snadné vyhledávání kvalitních veřejně přístupných obrázků, grafiku lze stáhnout v různé kvalitě. Po přihlášení lze ukládat fotografie do sbírek.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

iRadio – audioarchív

Jedinečná archiv pořadů Českého rozhlasu, ve které najdete pořady využitelné ve výuce většiny předmětů pro žáka základních i  středních škol. Může být přehráváno on-line, některé pořady lze i stáhnout do vašich zařízení. Určitě vyzkoušejte !

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Enviroexperiment

Velké množství výukových materiálů včetně pracovních listů pro výuku přírodovědy, fyziky, chemie a biologie na základní a střední škole.

Předmět: Fyzika, Chemie, Přírodopis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Badatelé

Zařaďte do výuky prvouky, fyziky, chemie a přírodopisu badatelsky orientované vyučování, podporujte přirozenou zvídavost, chuť zkoumat a spolupráci žáků na 1. a 2. stupni ZŠ.

Předmět: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Metodický portál Výchova k občanství

Metodický portál Výchova k občanství obsahuje velké množství materiálů, které je možné využít během výuky na základní a střední škole. Přehledné třídění do kategorií a možnost fultextového vyhledávání.

Předmět: Občanská výchova
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Super Simple Learning

Během přípravy na vyučovací hodiny anglického jazyka využijte web s množstvím zdrojů pro výuku (pracovní listy, flashcards, hry, omalovánky).

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Mediagram

Využijte metodický portál Mediagram během vyučovacích hodin věnované mediální výchově. Obsahuje přehledně připravené didaktické materiály, audiovizuální přílohy a úkoly pro studenty.

Předmět: Průřezová témata
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Matematika hrou

On-line aplikace Matematika hrou je vhodná pro procvičení učiva matematiky především na 1. stupni ZŠ. Žáci si vybírají úkoly z různých témat a úrovně obtížnosti

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Pravopisně.cz

Webové stránky pro podporu výuky českého jazyka obsahují pravopisná cvičení, diktáty, větné rozbory a literární testy. Jsou doplněny pravidly pravopisu, jejichž znalost si mohou žáci ověřit v on-line testech.

Předmět: Český jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Mathematics in Movies

Využívejte jednotlivé ukázky ze známých filmů jako videa do hodin matematiky na základní a střední škole. Obohaťte své vyučovací hodiny o názorné využití matematických postupů a pravidel.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Stoodle

Pomocí online aplikace aktivně zapojíte žáky do vyučovacích hodin. Jedná o virtuální tabuli, na kterou mohou zároveň všichni žáci psát tužkou, vkládat text a objekty, využívat základní nástroje k jejich editaci.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Nechybujte

Webové stránky Nakladatelství Lingea nejen pro učitele českého jazyka obsahují Slovník současné češtiny, Slovník českých synonym, Pravidla českého pravopisu a Gramatiku češtiny.

Předmět: Český jazyk
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Rexo

Pomocí on-line aplikace na dětském webu Rexo podporujte kreativitu a představivost vašich žáků prostřednictvím vytváření komiksových příběhů. Žáci si rozšiřují slovní zásobu, vyzkouší si schopnosti při vytváření svých příběhů, rozvíjejí čtenářskou a IT gramotnost.

Předmět: Český jazyk, Anglický jazyk, Výtvarná výchova
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Záchranný kruh

Asociace Záchranný kruh vytvořila portál, v němž v sekci pro školy naleznete velké množství podpůrných materiálů vztahujících se k vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Naleznete zde hravou, přehlednou a názornou formou vysvětlená přehledně členěná základní pravidla první pomoci v různých situacích. Vše doplněno pracovními listy a interaktivní hrou.

Předmět: Přírodopis, Občanská výchova, Prvouka, Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Svět geologie

Projekt České geologické služby obsahuje vše kolem geologie. Vhodné pro vyučovací hodiny přírodopisu a zeměpisu – přehledně zpracované webové stránky obsahují teoretické informace, zajímavé pokusy, kvízy a testy, metodické návody.

Předmět: Přírodopis, Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Realisticky.cz

Webové stránky Martina Krynického z Gymnázia Třeboň obsahují mimo zajímavé pohledy na české školství také elektronické učebnice matematiky a fyziky pro základní a střední školu. Kapitoly vždy obsahují výkladovou část a procvičující příklady.

Předmět: Matematika, Fyzika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Tvorba puzzle z vlastních fotografií

Stránka nabízí tvorbu puzzle z vlastních obrázků. U puzzle můžete nastavit obtížnost (počet kousků obrázku, otáčení kousků obrázku). Při skládání běží časoníra ukažující za jakou dobu obrázek složíte. Zajímavá aktivita na interaktivní tabuli. Zkuste za jak dlouho žáci složí foto destilační aparatury či báseň probíranou minulou hodinu.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Testpark

Stránka obsahuje jednoduché testy s okamžitým vyhodnocením. Vhodné pro domáci procvičování žáků.

Předmět: Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Matematika, Chemie, Přírodopis, Dějepis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Písničky-akordy

Velmi zajímavá databáze písniček českých i světových interpretů. K dispozici akordy, možné určit, od jakého akordu chcete začít hrát, automaticky se skladba přetransponuje. Můžete si jednoduše vytvořit vlastní virtuální zpěvník, abyste nemuseli neustále hledat v databázi.

Předmět: Anglický jazyk, Hudební výchova, Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Politická mapa světa online

Společnost Kartografie Praha připravila, nejen pro pedagoy, politickou mapu světa.  Kromě obvyklé práce s mapou, jak ji znáte z obdobných služeb, se po kliknutí na vybraný stát objeví okno se základními údaji o daném území, jako je rozloha, počet obyvatel, státní zřízení, hrubý domácí produkt a jiné. Vzdálenosti, plochy a zeměpisné souřadnice si můžete zjistit pomocí nástroje měření. V mapě světa jsou použity české názvy pro politické i fyzické prvky.

Předmět: Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Legendy staré Prahy

Pro výuku dějepisu či českého jazyka můžete využít nabídky tvůrců magických příběhů staré Prahy, kteří nabízí stažení dílů pro školy zdarma. Na úvodní stránce jsou k dispozici úvodní filmy pro představu. Koho projekt zaujme, může si na kontakt uvedený na stránkách napsat o stažení celého souboru.

Předmět: Český jazyk, Dějepis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

72 jmen české historie

Pro zpestření hodin či pro žákovské projekty je k dispozici v archivu České televize seriál o významných osobnostech. Délka jednotlivých dílů se pohybuje kolem 12 minut. Jde je tedy využít pro východisko výkladu i v hodině.

Předmět: Dějepis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Dějepis v 21. století

Ústav pro studium totalitních režimů vytvořil projekt, který moderními pohledy vykládá jednotlivé momenty naší historie 21.století. Můžete také využít přímý odkaz na abecedně řazená témata zde. Veškerá témata jsou doplněna metodikou.

Předmět: Dějepis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Občankáři

Webová stránka podporující výuku občanské výuky. Web pružně reaguje na aktuální požadavky výuky a obsahuje jak textové materiály, tak pracovní listy i prezentace.

Předmět: Občanská výchova
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu