Inspirace pro výuku

Doporučený stupeň: Předmět: Jazyk: Odkazy: Název:

Sensor monitor

Aplikace umožňuje využít tablet či telefon jako měřící přístroj. V nastavení si můžeme vybrat zda chceme měřit polohu, rychlost, zrychlení či osvětlení. Lze aktivovat i kompas.

Předmět: Fyzika, Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Decibel meter

Jednoduchá aplikace umožňující měřit úroveň hluku v daném prostoru. Zaznamenává se maximální a minimální hodnota. Součástí zobrazení jsou orientační hodnoty s příslušným příkladem konkrétního zvuku.

Předmět: Fyzika, Prvouka
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Brain mania

Program nabízí hravou formou učení slovíček (trénování se zobrazeným překladem či procvičování se skrytým překladem) z Aj, Fj, Nj, Rj, Španělštiny, Italštiny. V matematické části lze trénovat sčítání výběrem čísel k zobrazenému výsledku. Pozornost procvičíte na poznávání obrazců.

Předmět: Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Matematika, Prvouka, Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Tablexia

Moderní vzdělávací pomůcka se věnuje problematice dyslexie. Formou detektivní hry si žáci procvičují pracovní paměť, prostorovou orientaci a sluchové rozlišování a trénují tak svoje schopnosti. Součástí je i encyklopedie a podrobné statistiky o průběhu hry.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Periodická soustava prvků

Využívejte během výuky chemie mobilní telefony svých žáků a umožněte jim vyhledávání podrobných informací o jednotlivých prvcích v interaktivní periodické soustavě prvků (značka, protonové číslo, relativní atomová hmotnost, oxidační čísla, teplota tání, teplota varu a hustota, apod.).

Předmět: Chemie
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Virtuální hudební nástroje

Na interaktivní tabuli, počítači, tabletu nebo mobilním telefonu si vyzkoušejte aplikaci, která umožňuje žákům a učitelům hru na klavír, kytaru, flétnu, housle nebo bicí. Svoje skladby můžete zaznamenávat a sdílet s ostatními.

Předmět: Hudební výchova
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

10monkeys Multiplication

Aplikace, ve které si žáci zábavnou formou procvičují násobení, za správné a přesné odpovědi se posunují na další úroveň. Poslední úkol kombinuje příklady z násobení 2-10.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Alien pizza

Velmi pěkně graficky zpracovaná aplikace Alien Pizza umožňuje žákům procvičení slovní zásoby na téma jídlo formou interaktivní hry. Žáci dobývají správně vytvořeným jídlem na základě objednávky různé planety vesmíru. Náročnost zadání se postupně zvyšuje. Doplněno instrukcemi v češtině a přehlednou slovní zásobou.

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

English Grammar

Aplikace umožňuje vyučujícím a studentům procvičit anglickou gramatiku. Mohou využívat Grammar Book (vysvětlení gramatických jevů na příkladech), Grammar Practice (testování – výběr jedné ze čtyř variant odpovědí) a Marks Scored (hodnocení jednotlivých testů).

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Chemické názvosloví

Potřebují si vaši žáci zkontrolovat, zda vytvořený chemický vzorec je v pořádku? Využijte aplikaci Chemické názvosloví, která převádí chemické vzorce na jejich český slovní název a obráceně. Umožňuje zadávat prvky a anorganické sloučeniny složené ze 2 až 4 prvků: např. oxidy, hydroxidy, halogenidy, hydridy, nitridy, kyseliny, soli apod.

Předmět: Chemie
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Fyzika ve škole

Kolekce animací ze středoškolské fyziky pomáhá studentům pochopit fyzikální jevy: mechanika, gravitační pole, mechanické kmitání a vlnění, molekulová fyzika a termika, apod.

Předmět: Fyzika
Doporučený stupeň: střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Naučte se anglicky

Výuka angličtiny pomocí fotografií, zábavných kvízů a her. V oddíle Learn studenti procvičují správnou výslovnost slovní zásoby z 25 různých tematických oblastí. Oddíl Exams prověřuje znalost slovní zásoby (výběr z možností a zápis slovíčka).

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Znakujte s námi

Naučte se interaktivně až 1 500 slovíček a vět ve znakové řeči. Součástí jsou kvízy, tematické lekce i vyhledávání. Aplikace v sobě obsahuje všechna videa (asi 700 MB dat).

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

c:geo

Geocaching (hledání “pokladů” prostřednictví GPS navigace) patří mezi oblíbené činnosti dětí i dospělých. Aplikace c:geo nabízí přehledné uživatelské rozhraní, obsahuje podrobné mapy, informace o keškách, ukládání pro práci v offline režimu. Vyzkoušejte s dětmi během zeměpisných vycházek a školních výletů.

Předmět: Průřezová témata, Ostatní, Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

LearnEnglish Kids: Videos

Stáhněte si aplikaci, která obsahuje 10 krátkých vtipných videí vhodných do vyučovacích hodin angličtiny – např. Goldilocks and the Three Bears, Jack and Beanstalk, Little Red Ridding Hood, The Monster Shopping Trip, My Secret Team apod. Žáci mohou pracovat ve skupinách, samostatně, popř. i doma s rodiči (k dispozici materiály ve formátu pdf).

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Sounds: Pronunciation App FREE

Procvičujte s žáky anglickou výslovnost ve 4 modulech – Chart (tabulka transkripce, poslech zvuku, příklady), Practice Taster (čtení a psaní slov na základě audionahrávky), Quizz Taster (kvíz v časovém limitu).

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

English irregular verbs

Tato aplikace umožňuje žákům naučit se, zapamatovat a procvičit tvary anglických nepravidelných sloves – infinitiv, minulý čas a minulé příčestí.  V části Practice doplňují trojici tvarů (mají možnost poslechu), k dispozici je seznam sloves s výslovností (List). Průvodcem aplikací je pirát, za správné doplnění úkolů se otevírají bedny s poklady.

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Fractions with Trains

Názorně a hravou formou seznamte žáky na 1. stupni základní školy s učivem věnovaným zlomkům. Žákům pomůže k rozvíjení představivosti o zlomcích panda ve vláčku, který se pohybuje po číselné ose.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Learn German – 3,400 words

Výuka německého jazyka –  procvičení slovní zásoby různých témat pomocí této aplikace (verze zdarma – 400 slovíček).  Studenti procvičují správnou výslovnost pomocí různých typů cvičení, doplněno názornými fotografiemi.

Předmět: Německý jazyk
Doporučený stupeň: II. stupeň
Jazyk: německy
Pro více informací klikněte na ikonu  

English Grammar Exercises

Anglická gramatika je základní dovednost, kterou by se každý anglický žák měl naučit pečlivě. Tato aplikace vám dává více než 5000 anglických gramatických praktických otázek. Jasné vysvětlení každé odpovědi. Vysvětlení vám pomohou obnovit své znalosti o vašem testovaném tématu

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Poznej slovo

Rozvíjejte slovní zásobu svých žáků v této české hře. Cílem aplikace je uhodnout slovo, které spojuje čtyři obrázky. V případě správného řešení se u každé fotografie objeví její popisek.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Zvukoměr – Sound Meter

Pro rychlé orientační měření hladiny hluku v různých situacích – jednoduché použití, čtení hodnot v decibelech(dB), srovnání.

Předmět: Fyzika, Chemie
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Kybergrooming – první pomoc

Problematika bezpečného chování na internetu patří k tématům, které je třeba zařazovat do výuky na základní i střední škole. Tato aplikace se zaměřuje nebezpečí kybergroomingu, popisuje jeho projevy, pravidla chování pro děti a rodiče, jednotlivé případy apod.

Předmět: Průřezová témata
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Kompas – Smart Compass

Ve výuce zeměpisu a vlastivědy, během vycházek v přírodě využívejte kompas k určování světových stran, azimutu, pro rychlé orientační měření, čtení hodnot magnetického pole. Použití je jednoduché a intuitivní

Předmět: Ostatní, Zeměpis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Dálkoměr – Smart Measure

Měření vzdálenosti a výšky pomocí nástroje Dálkoměr je rychlé a intuitivní. Získané orientační údaje využívejte k dalším výpočtům nejen během hodin matematiky a fyziky.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Einstein

Albert Einstein a jeho práce pro studenty středních škol a ostatní zájemce. Využijte tuto miniencyklopedii v hodinách fyziky. Obsahuje kapitoly věnované životu vědce a fyzikální objasnění speciální a obecné teorie relativity a fotoelektrického jevu. Možnost přidávat vlastní poznámky.

Předmět: Fyzika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Dějepis

Vyzkoušejte v hodinách dějepisu v 7. ročníku nebo doporučte žákům k domácímu procvičení učiva: Země Koruny české – časová osa. Zábavnou formou si žáci procvičují učivo, přiřazují jednotlivé pojmy na časovou osu nebo do tematických skupin (za správné odpovědi získávají území, která za své vlády spravoval Karel IV.).

Předmět: Dějepis
Doporučený stupeň: II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Zpěvník

Pro jednoduché vyhledávání textů a akordů k písním, které najdete na internetu. Vytvořte si v tabletu nebo mobilu vlastní databázi a editujte texty.

Předmět: Hudební výchova
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Zeměpis ČR

Aplikace zábavnou formou umožní žákům procvičení těchto témat: řeky, povrch, města a kraje ČR. Po zvolení úkolu se objeví mapka ČR a geografický pojem. Žáci dotykem označují místo v mapce, ihned zjistí, zda odpověděli správně. Pro procvičení krajů je pěkně zpracované pexeso – přiřazování dvojic pojmů, které spolu souvisejí.

Předmět: Zeměpis
Doporučený stupeň: II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Abeceda

Hravou a zábavnou formou seznamte žáky s abecedou. Aplikace doplněná obrázky žáků nabízí tyto činnosti: Najdi písmenko. Abeceda s obrázky. Najdi písmenko k obrázku. Skládání slov. Řazení podle abecedy. Volné tvoření slov.

Předmět: Český jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu