Inspirace pro výuku

Doporučený stupeň: Předmět: Jazyk: Odkazy: Název:

Logik Town

Logickou hru Logik Town mohou hrát děti již od první třídy. Nabízí celkem 70 úloh na procvičení logického myšlení pro jednoho hráče. V ulici žijí různí obyvatelé, z nichž někteří mají domácí zvířátko. Úkolem hráče je vyřešit hádanku: Kdo, kde a s kým bydlí? Pod jakou střechou? A kdo jsou jeho sousedé? Zadání i řešení je uvedeno pomocí obrázků. Čtení není tedy podmínkou. Každá hádanka má jediné správné řešení. 

 

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu

OzoBlockly – Ozobot

Online programovací prostředí pro ozoboty Bit i Evo. Umožňuje programování v blocích s gradující náročností, je k dispozici i v češtině. Váš ozobot nemusí jezdit jen po namalovaných čárách!

Předmět: Ostatní, Informatika
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Blokus

Současní žáci mají často problémy s geometrií. Nevidí zasazení objektů do prostoru a jejich vztahy. Hra, která rozvíjí prostorovou představivost je právě Blocus. Jednoduchá pravidla (dotýkání hran a vrcholů) nechávají dostatečný prostor pro soustředění se na podstatu problému – správné prostorové umístění hracího kamene.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu

Azul – letohrádek

Společnost Mindok nabízí strategickou hru, kterou můžete zpříjemnit hodiny informatiky či kroužku programování. Podle nových pravidel informatiky patří do oblasti algoritmizace a programování také hry, které hráče vedou k řešení problémů. Azul tuto možnost nabízí. Pozor jen na správné načasování. Hra zabere cca 30-40 minut.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu

SAM space

Aplikace SAM space umožňuje programovat a ovládat komponenty stavebnice SAM labs. Programování probíhá v prostředí „Flow-based“ kde můžete kombinovat připojení reálných a virtuálních bloků. Stavebnice je dobrým pomocníkem pro výuku programování s dostatečnou metodickou podporou.

Předmět: Informatika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Bobřík informatiky

Předmětová soutěž, která pomáhá rozvíjet informatické myšlení. Kromě zapojení se do soutěže můžete vašim žákům/studentům nabídnout v rámci výuky, ale i pro zábavu, či domácí infomyšlení spoustu úloh z archivu této soutěže. Úlohy jsou interaktivně zpracovány – ihned po ukončení testu se dozvíte počet získaných bodů a ve kterých otázkách případně nastala chybička. Je možné si přečíst, proč je která odpověď správně nebo špatně a proč jde o informatickou otázku.

Archiv: https://www.ibobr.cz/test/archiv

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy, ZŠ a SŠ
Pro více informací klikněte na ikonu  

SAM studio

On-line prostředí pro programování polytechnické stavebnice SAM Labs. Nabízí prostředí vizuálního (SAM Space) a blokového (SAM Blockly) programování. V SAM Space je možné využívat i virtuální bloky a pracovat tak bez reálné stavebnice. Pro programování v SAM Blockly je připojení reálných komponent stavebnice nezbytné. Toto prostředí také nabízí možnost propojení s dalšími robotickými pomůckami (micro:bit, sphero) nebo senzorů (vernier).

Pro plnou funkčnost webové aplikace je třeba TOKEN; s českou lokalizací je vždy k dispozici na Software (samlabs.cz).

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Blue’s Blocs

Bezplatná aplikace Blue’s Blocs je určena pro programování Blue-Bota. Rozšiřuje možnosti aplikace Blue Bot. Pomocí blokového prostředí mohou studenti programovat svůj Blue-Bot pomocí rozšířených funkcí, které zahrnují rozhodování, numerické funkce, logické operátory a zavedení proměnných.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Blue-Bot

Aplikace která umožňuje napsat algoritmus a odeslat ho do robotické myšky Blue-Bot.  Aplikace výrazně rozšiřuje využití této robotické pomůcky.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

iRobot Coding

Aplikace určená pro programování veselého vysavačího robůtka iRobot® Root®.
Více informací o Rootovi zjistíte na edubus.cz/technologie/.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

VEXcode IQ

Program umožňující ovládání a programování robotů řady VEX – konkrétně VEX IQ.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Sphero EDU

Aplikace slouží k programování a ovládání kulových robotů Sphero mini, Sphero SPRK+ a Sphero Bolt. Roboty můžete programovat kresbou, blokovými příkazy či v Java scriptu. Můžete si také vybrat z již hotových programů a aktivit komunity.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu        

Micro:bit

Tato aplikace slouží ke komunikaci s programovatelným počítačem BBC micro: bit. Pomocí bezdrátového připojení Bluetottth umožnuje online přístup k programování a přenosu programového kódu přímo do zařízení. Funkcionalita aplikace se liší dle OS! Více informací o tomto zařízení můžete nalézt na našem projektovém webu.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Abaku

Hra s čísly vycházející z tradice kriskrosových her (křížovka, piškvorky, dáma, scrabble a mnohé další). Hráči umísťují na hrací plochu kameny s čísly tak, aby tvořili matematické příklady. V průběhy hry pak mohou využít i již umístěné kameny. Pro začátek stačí vědět, že 1+1=2. A pak již jen pomocí čísel vytváříte tolik početních příkladů, kolik jen zvládnete vymyslet, s využitím základních matematických operací.
Skvělou metodickou podporu pro školy najdete na stránkách webu Abaku – metodika a didaktika a to včetně pracovních listů a připravených úkolů pro školní práci.
A teď HURÁ na matematiku 🙂

Hru je možné po pořízení licence hrát (využít pro výuku) i v on-line provedení. Pro individuální přístup pro dítě, rodiče, či jakéhokoli hráče je možná verze hry zdarma po přihlášení na Abaku-play.

 

Předmět: Matematika, Informatika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Superfarmář

Představte si, že jste farmář a aby byla vaše farma dokonalá = abyste vyhráli :), musíte mít na své farmě zastoupeny všechny druhy hospodářských zvířat. Jak tohoto dosáhnete? Musíte směňovat zvířátka, taktizovat, chránit je a odolávat hrozbě šelem a riziku náhody. Je to nejen zábava, ale hra vás nutí logicky myslet, počítat, plánovat, taktizovat. Pokud znáte Hejného metodu, víte, že právě tam se setkáváme se stejným principem (děda Lesoň) a úlohy tohoto typu jsou jedním z těžišť matematického vzdělávání u menších dětí.

Předmět: Matematika, Informatika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu

Excel easy

300 příkladů, které se pojí k tabulkovému editoru Excel. Vhodné pro začátečníky i ty, kteří již práci zvládají a potřebují rychle naťuknout řešení nového problému, před kterým stojí. Web je sice v Aj, ale pokud si jej necháte svým prohlížečem internetu přeložit, jistě najdete řadu příkladů a jejich graficky zpracovaných řešení.

Předmět: Matematika, Ostatní
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Experimentujeme.cz

Stránky obsahují řadu pokusů z přírodovědných předmětů napojených na měřící systém PASCO. Úvodní stránka obsahuje přehledný filtr, který umožňuje vybrat si experiment podle různých hledisek (předmět, časová náročnost, obtížnost, apod.).

Předmět: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Fyzikální a matematické animace

Stránky obsahují množství fyzikálních animací rozdělených do jednotlivých oblastí. Řazení animací v podstatě kopíruje doporučené probírání kapitol podle SŠ. V závěru stránek jsou materiály k matematice a informatice.

Předmět: Matematika, Fyzika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

PlantSnap – nafoť a poznej rostlinu

Identifikujte okamžitě jakoukoli rostlinu kdekoli na světě. Aplikace disponuje rozsáhlou databází a může vám pomoci s určením rostlin, s jejichž identifikací si nejste jisti. Aplikace je v angličtině, ale jména rostlin jsou uvedena i latinsky. S pomocí internetu pak již snadno dohledáte české botanické názvy. Využijte aplikaci při vaší přírodovědné vycházce a po té fota s nalezenými názvy žáci mohou využít do výstupu vaší exkurze. Pro detailní zařazení a ověření následně mohou využít běžné botanické klíče.

Předmět: Přírodopis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Atlas rostlin

V Atlasu rostlin najdete 700 květin a bylin, se kterými se můžeme setkat v naší přírodě. Jedná se o výběr originálních kreseb Květoslava Híska, českého malíře, grafika a ilustrátora knih. Mezi zařazenými jsou rostliny běžné i vzácné, léčivky, rostliny jedovaté, chráněné, ale i plevele.
Atlas rostlin obsahuje data ze stránek Českého rozhlasu https://www.rozhlas.cz/rostliny .

Předmět: Přírodopis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Worldatlas

Atlas světa s vlajkami a mapami. Zahrnuje každý kontinent, zemi, závislá území, exotické destinace, ostrovy, hlavní města, oceány na naší planetě! Najdete zde jak základní statistiky, tak i světová nej. Zajímavosti z přírody, ale i života lidí v různých regionech (Jakou barvu má blesk? Jaký je rozdíl mezi Blízkým a Středním východem? ….) Web je v angličtině – vhodné pro zpestření výuky (obrázky, mapy), či využití při zapojení CLIL.

Předmět: Anglický jazyk, Průřezová témata, Zeměpis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Worldmapper

Objevujte s dětmi, žáky, studenty svět tak, jak jste ho ještě neviděli!

Worldmapper je sbírka světových anamorfovaných map, v nichž se velikost území států mění dle sledovaných statických údajů. Mapy jsou stále doplňovány. Na webu je možný výběr map dle témat, která vás zajímají.

Předmět: Přírodopis, Dějepis, Zeměpis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Code Monster from Crunchzilla

Kdo se chce naučit programovat v jazyku Java, ten na této stránce najde možnost udělat své první krůčky. Příšera Crunchzilla dává pokyny, jimiž se mladý programátor řídí. Instrukce zadávané příšerou jsou nejprve jednoduché, poté se ale dostanou na komplexní úroveň.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Stencyl

Nejedná se o skutečné programování, spíše o modelování her v 2D. Rozhodně však dává dobrý vhled do základů programátorského myšlení. Využívají se  speciální bloky. Umožňuje uživatelům vytvářet 2D videohry pro počítače, mobilní zařízení a web.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Code.org

Web umožňující vplout do programování téměř každému. Lokalizace českého prostředí je příznivá i pro malé začínající programátory. Široká nabídka návodů a postupů (týkajících se např. Minecraft) je zárukou dostatečné motivace k pokrokům. Doporučujeme pro práci s blokovým programováním:
FlappyBludiště,  kurz blokového programování a mnoho dalších edukativních aktivit.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Micro:bit – MakeCode

MakeCode je velmi jednoduchý a dokáže v něm vytvořit první program během chvilky i úplný začátečník. Kromě programování na „obrazovce“ je možné jej spojit s platformou micro:bit a ovládat tak skutečné roboty. Z grafického programování lze přepnout do jazyka MicroPython nebo JavaScript, které otevírají cestu pro další růst. Web částečně v češtině, ale základy angličtiny budou potřeba.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Terrain2STL

Jedinečný  on-line nástroj pro vytváření modelů povrchu Země ve formátu STL (3D tisk).  Můžete si takto vytvořit 3D model jakékoliv lokality, pokud ji nenaleznete již hotovou na některých portálech pro STL soubory (například 3D model terénu v České republice). Pro lepší viditelnost výškových rozdílů doporučujeme zvýšit reliéf v ose z oproti realitě.

Předmět: Přírodopis, Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Výuková videa

Výuková videa z chemie a přírodopisu pro základní školu. Materiály vytvořené pro distanční výuku učitele Petra Curka ze zš Blatenská v Horažďovicích. Videa většinou nepřesahují 15 minut a postihují jedno vybrané téma.

Předmět: Chemie, Přírodopis
Doporučený stupeň: II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Informatické myšlení

Projekt nabízející inovovaný obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Současně popularizuje témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika. Portál obsahuje množství materiálů pro výuku ICT na školách, které jsou srozumitelné i učitelům nemajícím aprobaci ICT.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Khanova škola

Česká mutace známého světového vzdělávacího videoportálu. V české verzi naleznete materiály k tématům z fyziky, matematiky, chemie, dějepisu, ekonomie, informatiky, biologie a dějin umění. Videa jsou opatřena českými titulky.

Předmět: Matematika, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu