Inspirace pro výuku

Doporučený stupeň: Předmět: Jazyk: Odkazy: Název:

World countries factbook

Mapová aplikace, která k základním informacím o státech přidává ještě spoustu dalších. Program pracuje s databází CIA. Nevýhodou je anglická lokalizace. Didakticky se však nabízí  práce s daty pří výuce anglického jazyka či metoda CLIL v zeměpise.

Předmět: Anglický jazyk, Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Ozobot

Hledáte inspiraci pro atraktivní výuku v hodinách výpočetní techniky? Nechte chvilku textové editory a prezentace odpočívat a zapojte žáky do programování a zábavných aktivit, soutěžení a her. Na počátku je investice do minirobotů, která se vám ale bohatě vrátí zápalem a nadšením těch nejmenších i těch naoko otrávených puberťáků. To, o čem se dneska hodně mluví jsou roboti – Ozoboti. Malí pojízdní robůtci, kteří toho opravdu hodně umí. Mají vlastní systém navigace ať už na papíře – navigování pomocí barevných kódu, načtení kódu nebo aplikací na tabletu, chytrém telefonu. Nechte děti programovat. Seznamte se blíže!

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

K12 Periodic Table of the Elements

Periodická tabulka, která umožňuje zobrazení prvků dle teploty tání, varu, obsazenosti vnějších orbitalů, poloměru, ionizační energie a elektronegativity. Díky tomu může pomoci pochopení zákonitostí vztahů mezi prvky, které chemik v tabulce vidí, laikovi však zůstávají skryty.

Předmět: Chemie
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

BUĎ PÁNEM SVÉHO PROSTORU

Zajímá vás, jak se bránit proti kyberšikaně, jak předejít zavirování vašeho počítače, jak si zachovat soukromí na sociálních sítích či například jak se nestát obětí darebáků, číhajících na Internetu? Zajímalo vás někdy, kdo jsou to ti rhybáři, hackeři, crackeři, piráti, kyberstalkeři a další obyvatelé virtuálního světa, zvaného Internet? Všechny tyto otázky a mnohé další zodpovídá poutavým způsobem kniha Buď pánem svého prostoru.Kniha se nevyhýbá ani tématům techničtějším a tak se v ní mladí uživatelé internetu mohou dozvědět také informace o technickém pozadí fungování internetového připojení, či informace o bezpečném nastavení domácích wi-fi sítí.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

LibreOffice Writer – Praktický průvodce

Kniha „LibreOffice Writer: Praktický průvodce“ přináší návody na typické úlohy, které uživatel zpracovává prostřednictvím textového procesoru. Vysvětluje princip stylů a výhody jejich použití, v nezbytné míře popisuje vlastnosti a nastavení. Hlavně ale provází čtenáře desítkami postupů typu „jak na to“. Od číslování stran, vkládání obsahu přes kontrolu překlepů a práci s tabulkami až k hromadné korespondenci nebo správě doplňků.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Powtoon

Pokud už Vás omrzely tvořit výukové materiály v PowerPointu a v Prezi, můžete si vyzkoušet Powtoon. Aplikace je k dispozici zdarma, umožňuje vytvářet animované prezentace, nabízí vkládání různých multimédií, obsahuje galerii objektů. Výsledné prezentace je možné nahrávat na Youtube.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

PhET

Zatraktivněte své vyučovací hodiny matematiky, fyziky a chemie o názorné simulace, které je možné spustit on-line nebo stáhnout do PC

Předmět: Matematika, Fyzika, Chemie
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Obrysové mapy

Společnost Kartografie Praha uvolnila pro výuku nejpouživanější obrysové mapy. Soubor obrysových map podléhá licenci Creative Commons.

Předmět: Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Vítejte na Zemi

Multimediální online ročenka životního prostředí je určena nejen učitelům přírodopisu, zeměpisu a environmentální výchovy. Je rozdělena na 8 modulů – krajina, voda, vzduch, půda, energie, doprava,odpady, spotřeba a výroba. Svoje místo zde mají i testy, slovník a interaktivní hry.

 

Předmět: Chemie, Přírodopis, Zeměpis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Interaktivní hry pro děti

Jednoduché aktivity formou hry pro začátečníky v anglickém jazyce. On-line aplikace vhodná nejen pro 1.stupeň ZŠ. Tyto hry jsou součástí výukového portálu English Time, který je zaměřen na děti 1. a 2. tříd a jejich učitele.

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Online cvičení

Pro domácí přípravu žáků i procvičení učiva ve škole. Na internetových stránkách si mohou žáci procvičit různé okruhy učiva českého jazyka a matematiky pro 1. a 2. stupeň  základních škol.

Předmět: Český jazyk, Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Icon finder

Hledáte do svého digitálního učebního materiálu nebo výukové prezentace logo, ikonu nebo klipart? Galerie volně dostupných obrázků, log, ikon Icon Finder umožňuje snadné vyhledávání, filtrování podle práva užití, velikosti, typu obrázku, nabízí až 265 tisíc obrázků s různými možnostmi licenčního filtru. Stejně tak si můžeme stáhnout grafiku v různých formátech – v transparentním PNG formátu nebo v ICO.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Biologie člověka

Doporučujeme anatomický atlas pro výuku ve škole na interaktivní tabuli, pro práci žáků na počítačích nebo tabletech. Atlas umožňuje několik vrstev zobrazení v různých pohledech, např. zprůhledňovat kůži, svaly, kosti, jednotlivé orgány.

Předmět: Přírodopis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Jeden svět na školách

Audiovizuální vzdělávácí webový portál Jeden svět nestačí poskytuje filmové, výukové a metodické materiály pro pedagogy a studenty k nejrůznějším tématům: lidská práva, moderní československé dějiny, globální rozvojové vzdělávání, sociální problematika apod.

Předmět: Občanská výchova, Průřezová témata
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Zeměpisné mapy

Nechte žáky pracovat během hodin zeměpisu na internetu – určují polohu států, měst, řek, jezer po celém světě. Doporučujeme propojení této aplikace s prací v klasickém atlase.

Předmět: Zeměpis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Math is fun

Zajímavé náměty do hodin matematiky pro školáky různého věku – procvičení aritmetiky, algebry i geometrie on-line, které žáky opravdu zapojí do vyučování. Možnost tisku pracovních listů.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Výukové materiály do chemie

Pro vyučovací hodiny i domácí přípravu žáků využijte webový portál PřF UK pro podporu výuky chemie, na kterém naleznete prezentace, pracovní listy, učební texty, videa, chemické pokusy, hry a kvízy. Věnuje se tématům obecné, anorganické a organické chemie, biochemie apod. Součástí  portálu je odpovědna, on-line testy a odkazy na další webové stránky.

Předmět: Chemie
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Vzdálená fyzikální laboratoř

Fyzikální pokusy řízené přes internet poskytují zájemcům přehledně a názorně zpracovanou teoretickou stránku, aparaturu a jednotlivé experimenty, které je možné zařadit do výuky na základní i střední škole. Nespornou výhodou je volný přístup do laboratoře i názorné grafické zpracování naměřených hodnot.

Předmět: Fyzika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Akademie geoinformačních dovedností

Nejenom učitelům zeměpisu je určen projekt AGID, který se zaměřuje na aplikace tematiky geoinformačních, kosmických a navigačních technologií. Připraveny jsou velmi dobře propracované výukové materiály včetně metodické podpory pro vyučující, pro jejich stažení je nutná registrace.

Předmět: Fyzika, Zeměpis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

My English Images

Tyto webové stránky poskytují vyučujícim velké množství obrázků, her, pracovních listů zaměřených na procvičení výslovnosti, rozhovorů a slovní zásoby, odkazy na vhodné aplikace ke stažení.

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Primary Games

Webový portál Primary Games v části Math (matematika) umožňuje zapojení interaktivních her do vyučovacích hodin – soutěžit může celá třída, skupiny nebo jednotlivci a procvičit si učivo z různých tematických oblastí 1. a 2. stupně ZŠ.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Časová osa – Všichni muži Hradu

Na webových stránkách České televize najdete interaktivní časovou osu věnovanou jednotlivým prezidentům, která obsahuje videa, fotogalerii, stručné medailony i zajímavá fakta. Přehlednost stránky zvyšuje možnost využití filtrů.

Předmět: Dějepis, Občanská výchova, Průřezová témata
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Dvaasedmdesát jmen české historie

Cyklus 72 portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze. Využijte kvalitně zpracovaná videa v hodinách občanské výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo českého jazyka.

Předmět: Český jazyk, Dějepis, Občanská výchova
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Hoodamath

Přehledně uspořádaná webová stránka umožňuje žákům od mateřské školy řešit nejrůznější matematické hlavolamy, které procvičují geometrickou představivost, logický úsudek a schopnost najít řešení různě obtížných úkolů.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Dějiny udatného českého národa

Více než stodílný animovaný seriál o českých dějinách od starověku až po současnost. Ve vyučování je možné využít i speciální webové stránky České televize, na které se nacházejí hry, křížovky a kvízy

Předmět: Dějepis
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Vím proč

Na portále VÍM PROČ se nachází velké množství názorných experimentů ve formě videí, které mohou pomoci žákům základních a středních škol pochopit různé fyzikální jevy. Videa jsou dostupná na jakémkoliv zařízení (mobil, tablet, počítač), žáci je mezi sebou mohou sdílet.

Předmět: Fyzika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Hra Inflation Island

Zařaďte do hodin věnovaných finanční gramotnosti interaktivní hru, ve které se žáci seznamují s některými pojmy z FG a formou hry poznávají situace spojené s inflací a deflací. Zahrnuje také videa, fotografie a animované výukové materiály.

Předmět: Matematika, Občanská výchova, Ostatní
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Sciweavers

Přijdou vám editory rovnic v jednotlivých programech složité. Nevíte si rady s vkládáním speciálních symbolů? Pomoc při psaní matematických výrazů nabízí on-line editor rovnic. Přehledně a rychle zapisujte rovnice, výrazy, efektivně vytvářejte zlomky, mocniny, odmocniny, závorky i absolutní hodnot.  Exportujte do různých formátů a jednoduše vkládejte do vlastních výukových materiálů.

Předmět: Matematika, Fyzika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Film English

Využíváte v hodinách anglického jazyka video a filmy? Zdrojem inspirace je tato webová stránka, která poskytuje odkazy na videa, pracovní listy a metodické materiály ke stažení pro výuku na základní, střední a vysoké škole.

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

AWW – A Web Whiteboard

Využívejte během vyučovacích hodin se svými žáky počítač, tablet nebo chytrý telefon pro rychlé zaznamenání odpovědí na otázky, náčrtky. Žáci mohou spolupracovat se spolužáky a sdílet svoje poznámky s ostatními.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu