Inspirace pro výuku

Doporučený stupeň: Předmět: Jazyk: Odkazy: Název:

Jeden svět na školách

Audiovizuální vzdělávácí webový portál Jeden svět nestačí poskytuje filmové, výukové a metodické materiály pro pedagogy a studenty k nejrůznějším tématům: lidská práva, moderní československé dějiny, globální rozvojové vzdělávání, sociální problematika apod.
Portál obsahuje na 190 filmů, přístupných po registraci, hlavně pro výuku občanské výchovy a dějepisu. Učitelé si mohou objednat i doplňkové tištěné materiály.

Předmět: Anglický jazyk, Dějepis, Občanská výchova
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Matika je In

Povedená webová stránka pro podporu Hejného matematiky s přehledně uspořádánými prostředími. Možnosti tisku, testování.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Matýskova matematika

Webová stránka na podporu učebnic nakladatelství Nová škola „Matýskova matematika“. Jsou zde videotutoriály k jednotlivým cvičením v tištěných učebnicích.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Interaktivní Prvouka

Aplikace Interaktivní prvouka obsahuje několik miniher (např. poznávání stromů a rostlin, určování času), fotografie, jednoduše ji ovládají i nejmenší školáci. Vyzkoušejte ji na interaktivní tabuli i tabletu.

Předmět: Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Corinth Micro Engines

Aplikace nabízí v neplacené verzi pracovní cykly a popis parního stroje v 3D zobrazení. Další motory (dvoutaktní, čtyřtaktní, turbína, Wankelův motor) je nutno zakoupit. Aplikace vhodná pro výuku fyziky metodou CLIL.

Předmět: Anglický jazyk, Fyzika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Sky Lab – Chemistry

Jednoduchý program nabízející virtuální reakce vybraných chemikálií. Nápověda obsahuje doporučené reakce a u každé chemikálie je její krátký popis. Aplikace vhodná pro výuku metodou CLIL.

Předmět: Anglický jazyk, Chemie
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Corinth Classroom B

Aplikace nabízí pět okruhů – biologie člověka, biologie rostlin, geologii, kulturní dědictví a technologie. V 3D zobrazení ukazuje jednotlivé orgány člověka, živočišnou buňku či postupný zoomovaný pohled na strom. V geologii vysvětluje vznik a složení půdy. V kulturním dědictví jsou informace o pár sochách a památnících. V technologické části je mezinárodní vesmírná stanice. Část objektů je zdarma, zbytek je třeba zakoupit.

Předmět: Fyzika, Přírodopis, Dějepis, Výtvarná výchova
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Circuitry

Jednoduchá aplikace umožňující sestavení základního elektrického obvodu. Dobrá k procvičení základů toho co musí elektrický obvod obsahovat a jaké musí mít parametry. Neumožňuje měření parametrů ani sestavení složitějších schémat se specifickými spotřebiči.

Předmět: Fyzika, Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

QR reader

Klasická aplikace zajišťující čtení QR kódů, do kterých lze uložit velké množství různých informací. Oblíbená aktivita je vytvoření otázek učitelem, které jsou zašifrovány do QR kódů a ty jsou rozmístěny pro třídě. Žáci hledají kódy, ty přečtou pomocí readeru a následně hledají odpovědi na otázky na internetu, v sešitě či encyklopediích.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

333 tipů a triků pro Windows 10

Příručka, která nabízí, tak jak je v názvu, nápady a triky, které využijete při práci s Windows 8. Mimo jiné se dozvíte jak měnit pořadí dlaždic, jak efektivně vyhledávat v počítači, jak nastavit a používat cloudové úložišťě a řadu dalších věcí.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Simple QR Tool

Simple QR Tool je nástroj pro tvorbu a čtení QR kódů. Pomocí této aplikace můžete rozluštit QR kód snímaný kamerou z tabletu či stáhnutý do zařízení. Také můžete QR kód vytvořit z psané otázky či informace. Nabízí se také spolupráce s wifi nastavením.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

iXplain

Nahrávejte postupy tím, že píšete a kreslíte na tablet a zároveň svou činnost doprovodíte výkladem. Nahrávku pak pošlete emailem nebo sdílejte on-line na youtube. Studenti si je mohou přehrát kdykoliv – v libovolném webovém prohlížeči.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Převody jednotek

Jak již název napovídá, aplikace umí převádět jednotky. Využitelné na ZŠ i SŠ. Aplikaci je možné přichytit na stranu obrazovky a mít tak možnost převodu rychle po ruce. Umožňuje využívat převod 12 fyzikálních veličin. Aplikace v českém jazyce!

Předmět: Fyzika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Dobrý plán

Aplikace pro všechny žáky a studenty, kteří chtějí mít ve svém zařízení přehled o své výuce. Nabízí tvorbu týdenního rozvrhu, zadávání hodin, úkolů, přednášek, seminářů s editací barvy a času. Aplikace v češtině.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Periodická tabulka

Ve výuce chemie využijete jednoduchou barevně rozlišenou periodickou tabulku – po kliknutí na vybraný prvek se objeví jeho základní charakteristika a možnost zobrazení dalších přehledných informací.

Předmět: Chemie
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

M8! – Mind Map

Aplikace pro tvorbu myšlenkových map. Jiná podoba oblíbeného nástroje pro systematizaci poznatků pomocí vizuálně propojených základních tezí.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Speedy Math

Aplikace umožňující „souboj“ dvou matematiků na základní matematické operace. Při správné rychlé odpovědi žák body dostává při špatné se mu body odečítají.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Color by numbers

Jedna z řady jednoduchých aplikací procvičujících matematiku na 1.stupni. Můžeme zvolit, zda se budou žáci učit čísla či jejich sčítání. Princip je ten, že každá barva má svoje číslo a spojí-li je žák správně zvolený obrázek se vybarvuje. V opačném případě zůstává pozadí bílé.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Essential Anatomy 3 for Organization

Aplikace ukazuje ve 3D modu jednotlivé vrstvy lidského těla s možností jejich zobrazení jednotlivě i společně podle volby studujícího. Součástí programu je i jednoduché ověřování nabytých vědomostí.

Předmět: Přírodopis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Sticker Tales

Aplikace umožňuje vytvářet obrázky na definovaném pozadí (farma ) z předpřipravených postav a objektů. Situaci můžete uložit. Další částí programu jsou hry kde mohou žáci například přiřazovat atirbuty k jednotlivým zvířatům či počítat utržená jablka.

Předmět: Anglický jazyk, Matematika, Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

M8! – Mind Map

Jednoduchá aplikace pro tvorbu myšlenkových map. Uživatel může přidávat poznámky, nápady, synchronizovat myšlnkové mapy mezi všemi svými zařízeními.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

CreateBook

Máte potřebu nebo prostě jen chuť vytvářet vlastní elektronické knihy, s touto aplikací to půjde snadno. vytváříte vastní obsah, vkládáte obrázky, videa, texty, odkazy a to vše nakonec sdílíte se žáky a kolegy. Využitelné při tvorbě DUMů, pro vlastní výtvory nebo práci žáků…

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

MultiplicationTables

Povedená aplikace na procvičování násobení. Zobrazení příjemnou grafikou. Hra obsahuje dva režimy, jeden procvičování a druhý násobení formou testování. Aplikace je určena nejmenším školákům.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Tour The Universe

Aplikace pro obdivovatee vesmíru nebo i pro ty, kteří se chtějí o vesmíru dozvědět více než je v učebnici. Obsahuje řadu krásných fotek, videií a samosebou i informací o planetách a vesmíru.

Předmět:
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Alphabets Writing

První setkání s abecedou, nácvik psaní tiskacích písmenek s možností zjistit, kde žák chybuje. Hezké zpracování, jedna z mnoha apps pro nácvik psaní.

Předmět: Český jazyk, Anglický jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Lightbot

Programování je akt, který se čím dál více probírá mezi učiteli a širokou veřejností. Naučíme děti programovat? Má znát filosof základy programování? Je zde aplikace v češtině, která nám v tom pomůže, stačí ji vyzkoušet! Jednoduché ovládání, 60 levelů a 20 úkolů. Jdeme do toho!

Předmět: Průřezová témata, Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Výuka hodin

Výuková hra pro děti ve věku 5-9 let. Hodiny pro děti. Program od předního tvůrce vzdělávacího softwaru v ČR. Aplikace obsahuje 7 lekcí (úrovní). Každá lekce obsahuje výukovou část a hry. První tři lekce včetně her jsou zdarma. Za plnou verzi zaplatíte mírný poplatek.

Předmět: Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

World flags

Aplikace nabízí vlajky světa podle regionů (i s možností vyhledávání). U každého obrázku je anglicky vysvětlena legenda vážící se k symbolům na vlajce. Vhodné k výuce zeměpisu metodou CLIL.

Předmět: Anglický jazyk, Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Decibel meter

Jednoduchá aplikace umožňující měřit úroveň hluku v daném prostoru. Zaznamenává se maximální a minimální hodnota. Součástí zobrazení jsou orientační hodnoty s příslušným příkladem konkrétního zvuku.

Předmět: Fyzika, Prvouka
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Brain mania

Program nabízí hravou formou učení slovíček (trénování se zobrazeným překladem či procvičování se skrytým překladem) z Aj, Fj, Nj, Rj, Španělštiny, Italštiny. V matematické části lze trénovat sčítání výběrem čísel k zobrazenému výsledku. Pozornost procvičíte na poznávání obrazců.

Předmět: Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Matematika, Prvouka, Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu