Inspirace pro výuku

Doporučený stupeň: Předmět: Jazyk: Odkazy: Název:

The World Factbook

Mapová aplikace, web, které k základním informacím o státech přidávají ještě spoustu dalších. Program pracuje s databází CIA. Nevýhodou je anglická lokalizace. Didakticky se však nabízí  práce s daty pří výuce anglického jazyka či metoda CLIL v zeměpise.

Předmět: Anglický jazyk, Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Ozobot – lekce a inspirace

Máte Ozoboty a hledáte inspiraci pro atraktivní výuku v hodinách výpočetní techniky a nejen pro ni? Skvěle připravené lekce najdete na stránkách Ozobot, kde v sekci Educators po přihlášení najdete zdarma dostupnou verzi Classroom se sadami připravených lekcí pro informatiku, STEAM a mezipředmětové využití těchto robotů.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

K12 Periodic Table of the Elements

Periodická tabulka, která umožňuje zobrazení prvků dle teploty tání, varu, obsazenosti vnějších orbitalů, poloměru, ionizační energie a elektronegativity. Díky tomu může pomoci pochopení zákonitostí vztahů mezi prvky, které chemik v tabulce vidí, laikovi však zůstávají skryty.

Předmět: Chemie
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

BUĎ PÁNEM SVÉHO PROSTORU

Zajímá vás, jak se bránit proti kyberšikaně, jak předejít zavirování vašeho počítače, jak si zachovat soukromí na sociálních sítích či například jak se nestát obětí darebáků, číhajících na Internetu? Zajímalo vás někdy, kdo jsou to ti rhybáři, hackeři, crackeři, piráti, kyberstalkeři a další obyvatelé virtuálního světa, zvaného Internet? Všechny tyto otázky a mnohé další zodpovídá poutavým způsobem kniha Buď pánem svého prostoru.Kniha se nevyhýbá ani tématům techničtějším a tak se v ní mladí uživatelé internetu mohou dozvědět také informace o technickém pozadí fungování internetového připojení, či informace o bezpečném nastavení domácích wi-fi sítí.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Powtoon

Pokud už Vás omrzely tvořit výukové materiály v PowerPointu a v Prezi, můžete si vyzkoušet Powtoon. Aplikace je k dispozici zdarma, umožňuje vytvářet animované prezentace, nabízí vkládání různých multimédií, obsahuje galerii objektů. Výsledné prezentace je možné nahrávat na Youtube.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

PhET

Zatraktivněte své vyučovací hodiny matematiky, fyziky a chemie o názorné simulace, které je možné spustit on-line nebo stáhnout do PC. Mezi simulacemi najdete i zajímavé a využitelné pro 1. stupeň. Simulace můžete třídit podle stupně vzdělávání.

Předmět: Matematika, Fyzika, Chemie, Přírodopis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Obrysové mapy

Společnost Kartografie Praha uvolnila pro výuku nejpouživanější obrysové mapy. Soubor obrysových map podléhá licenci Creative Commons.

Předmět: Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Interaktivní hry pro děti

Jednoduché aktivity formou hry pro začátečníky v anglickém jazyce. On-line aplikace vhodná nejen pro 1.stupeň ZŠ. Tyto hry jsou součástí výukového portálu English Time, který je zaměřen na děti 1. a 2. tříd a jejich učitele.

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Online cvičení

Pro domácí přípravu žáků i procvičení učiva ve škole. Na internetových stránkách si mohou žáci procvičit různé okruhy učiva českého jazyka a matematiky pro 1. a 2. stupeň  základních škol.

Předmět: Český jazyk, Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Icon finder

Hledáte do svého digitálního učebního materiálu nebo výukové prezentace logo, ikonu nebo klipart? Galerie volně dostupných obrázků, log, ikon Icon Finder umožňuje snadné vyhledávání, filtrování podle práva užití, velikosti, typu obrázku, nabízí až 265 tisíc obrázků s různými možnostmi licenčního filtru. Stejně tak si můžeme stáhnout grafiku v různých formátech – v transparentním PNG formátu nebo v ICO.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Biologie člověka

Doporučujeme anatomický atlas pro výuku ve škole na interaktivní tabuli, pro práci žáků na počítačích nebo tabletech. Atlas umožňuje několik vrstev zobrazení v různých pohledech, např. zprůhledňovat kůži, svaly, kosti, jednotlivé orgány.

Předmět: Přírodopis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Zeměpisné mapy

Nechte žáky pracovat během hodin zeměpisu na internetu – určují polohu států, měst, řek, jezer po celém světě. Doporučujeme propojení této aplikace s prací v klasickém atlase.

Předmět: Zeměpis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Math is fun

Zajímavé náměty do hodin matematiky pro školáky různého věku – procvičení aritmetiky, algebry i geometrie on-line, které žáky opravdu zapojí do vyučování. Možnost tisku pracovních listů.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Výukové materiály do chemie

Pro vyučovací hodiny i domácí přípravu žáků využijte webový portál PřF UK pro podporu výuky chemie, na kterém naleznete prezentace, pracovní listy, učební texty, videa, chemické pokusy, hry a kvízy. Věnuje se tématům obecné, anorganické a organické chemie, biochemie apod. Součástí  portálu je odpovědna, on-line testy a odkazy na další webové stránky.

Předmět: Chemie
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Vzdálená fyzikální laboratoř

Fyzikální pokusy řízené přes internet poskytují zájemcům přehledně a názorně zpracovanou teoretickou stránku, aparaturu a jednotlivé experimenty, které je možné zařadit do výuky na základní i střední škole. Nespornou výhodou je volný přístup do laboratoře i názorné grafické zpracování naměřených hodnot.

Předmět: Fyzika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

My English Images

Tyto webové stránky poskytují vyučujícim velké množství obrázků, her, pracovních listů zaměřených na procvičení výslovnosti, rozhovorů a slovní zásoby, odkazy na vhodné aplikace ke stažení.

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Primary Games

Webový portál Primary Games v části Math (matematika) umožňuje zapojení interaktivních her do vyučovacích hodin – soutěžit může celá třída, skupiny nebo jednotlivci a procvičit si učivo z různých tematických oblastí 1. a 2. stupně ZŠ.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Časová osa – Všichni muži Hradu

Na webových stránkách České televize najdete interaktivní časovou osu věnovanou jednotlivým prezidentům, která obsahuje videa, fotogalerii, stručné medailony i zajímavá fakta. Přehlednost stránky zvyšuje možnost využití filtrů.

Předmět: Dějepis, Občanská výchova, Průřezová témata
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Hoodamath

Přehledně uspořádaná webová stránka umožňuje žákům od mateřské školy řešit nejrůznější matematické hlavolamy, které procvičují geometrickou představivost, logický úsudek a schopnost najít řešení různě obtížných úkolů.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Dějiny udatného českého národa

Více než stodílný animovaný seriál o českých dějinách od starověku až po současnost. Ve vyučování je možné využít i speciální webové stránky České televize, na které se nacházejí hry, křížovky a kvízy

Předmět: Dějepis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Vím proč

Na portále VÍM PROČ se nachází velké množství názorných experimentů ve formě videí, které mohou pomoci žákům základních a středních škol pochopit různé fyzikální jevy. Videa jsou dostupná na jakémkoliv zařízení (mobil, tablet, počítač), žáci je mezi sebou mohou sdílet.

Předmět: Fyzika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Film English

Využíváte v hodinách anglického jazyka video a filmy? Zdrojem inspirace je tato webová stránka, která poskytuje odkazy na videa, pracovní listy a metodické materiály ke stažení pro výuku na základní, střední a vysoké škole.

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Piktochart

Piktochart je v základní verzi bezplatný on-line nástroj, který slouží k tvorbě infografik (moderní formy publikování informací v grafické podobě). Nabízí výběr z několika šablon a nahrávání vlastních obrázků. Výsledné práce je možné uložit přímo do svého profilu nebo ji exportovat do formátu PNG.

Předmět: Výtvarná výchova, Průřezová témata, Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Forvo

Obohaťte svoje hodiny věnované multikulturní výchově. Poslechněte si s žáky ve třídě výslovnost různých slov ve více než 300 jazycích světa. Zkuste vyhledat libovolné slovo nebo slovní spojení, po registraci vyzkoušejte namluvení slov v českém jazyce.

Předmět: Občanská výchova, Průřezová témata
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Tagxedo

Zajímavé grafické zpracování textu – to jsou slovní mraky (word clouds). Během výuky je využijte jako hádanky, charakteristiku osob, popis místa a děje. Analyzujte pomocí nich žákovské práce nebo obsah textu na webových stránkách.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Bubbl.us

Využíváte ve výuce myšlenkové (pojmové) mapy – graficky uspořádaný text s vyznačením souvislostí? Tvoříte je s žáky na papír? Vyzkoušejte on-line aplikaci, která vám jejich tvorbu zjednoduší a urychlí. Výslednou mapu je možné stáhnout nebo sdílet s ostatními.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Hlas pro tento den

Portál seznamuje s hlasovými projevy u nás žijících zvířat, ale i se zajímavostmi jejich ekologie a etologie.

Předmět: Přírodopis, Průřezová témata
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Evropská unie hrou

Informační portál s učebními materiály o Evropské unii vhodnými do vyučovacích hodin (v sekce EU pro školáky a EU pro nejmenší), zahrnuje i možnost registrace do učitelského fóra.

Předmět: Občanská výchova, Průřezová témata, Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Mathnook

Procvičujte s žáky práci v souřadnicovém systému – jejich úkolem je dopravit loď v časovém limitu do cíle a na cestě se vyhnout překážkám. Vhodná je možnost nastavení jednotlivých kvadrantů v souvislosti s probíraným učivem (přirozená, celá čísla).

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Online PDF – Converter

Soubor ve formátu pdf je určen zejména pro čtení textů, obrázků i tabulek. Tato webová stránka umožňuje on-line převod z Wordu, Excelu, Powerpointu, obrázků a webových stránek do pdf. U některých typů souborů zvládne i opačnou cestu (z formátu pdf do textového, tabulkového a prezentačního editoru).

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky, německy
Pro více informací klikněte na ikonu