Inspirace pro výuku

Doporučený stupeň: Předmět: Jazyk: Odkazy: Název:

Sciweavers

Přijdou vám editory rovnic v jednotlivých programech složité. Nevíte si rady s vkládáním speciálních symbolů? Pomoc při psaní matematických výrazů nabízí on-line editor rovnic. Přehledně a rychle zapisujte rovnice, výrazy, efektivně vytvářejte zlomky, mocniny, odmocniny, závorky i absolutní hodnot.  Exportujte do různých formátů a jednoduše vkládejte do vlastních výukových materiálů.

Předmět: Matematika, Fyzika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Film English

Využíváte v hodinách anglického jazyka video a filmy? Zdrojem inspirace je tato webová stránka, která poskytuje odkazy na videa, pracovní listy a metodické materiály ke stažení pro výuku na základní, střední a vysoké škole.

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

AWW – A Web Whiteboard

Využívejte během vyučovacích hodin se svými žáky počítač, tablet nebo chytrý telefon pro rychlé zaznamenání odpovědí na otázky, náčrtky. Žáci mohou spolupracovat se spolužáky a sdílet svoje poznámky s ostatními.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Piktochart

Piktochart je v základní verzi bezplatný on-line nástroj, který slouží k tvorbě infografik (moderní formy publikování informací v grafické podobě). Nabízí výběr z několika šablon a nahrávání vlastních obrázků. Výsledné práce je možné uložit přímo do svého profilu nebo ji exportovat do formátu PNG.

Předmět: Výtvarná výchova, Průřezová témata, Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Forvo

Obohaťte svoje hodiny věnované multikulturní výchově. Poslechněte si s žáky ve třídě výslovnost různých slov ve více než 300 jazycích světa. Zkuste vyhledat libovolné slovo nebo slovní spojení, po registraci vyzkoušejte namluvení slov v českém jazyce.

Předmět: Občanská výchova, Průřezová témata
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Tagxedo

Zajímavé grafické zpracování textu – to jsou slovní mraky (word clouds). Během výuky je využijte jako hádanky, charakteristiku osob, popis místa a děje. Analyzujte pomocí nich žákovské práce nebo obsah textu na webových stránkách.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Bubbl.us

Využíváte ve výuce myšlenkové (pojmové) mapy – graficky uspořádaný text s vyznačením souvislostí? Tvoříte je s žáky na papír? Vyzkoušejte on-line aplikaci, která vám jejich tvorbu zjednoduší a urychlí. Výslednou mapu je možné stáhnout nebo sdílet s ostatními.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Hlas pro tento den

Portál seznamuje s hlasovými projevy u nás žijících zvířat, ale i se zajímavostmi jejich ekologie a etologie.

Předmět: Přírodopis, Průřezová témata
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Evropská unie hrou

Informační portál s učebními materiály o Evropské unii vhodnými do vyučovacích hodin (v sekce EU pro školáky a EU pro nejmenší), zahrnuje i možnost registrace do učitelského fóra.

Předmět: Občanská výchova, Průřezová témata, Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Mathnook

Procvičujte s žáky práci v souřadnicovém systému – jejich úkolem je dopravit loď v časovém limitu do cíle a na cestě se vyhnout překážkám. Vhodná je možnost nastavení jednotlivých kvadrantů v souvislosti s probíraným učivem (přirozená, celá čísla).

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Online PDF – Converter

Soubor ve formátu pdf je určen zejména pro čtení textů, obrázků i tabulek. Tato webová stránka umožňuje on-line převod z Wordu, Excelu, Powerpointu, obrázků a webových stránek do pdf. U některých typů souborů zvládne i opačnou cestu (z formátu pdf do textového, tabulkového a prezentačního editoru).

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky, německy
Pro více informací klikněte na ikonu  

Every Stock Photo

Vyhledávač volných fotografií, které pocházejí z mnoha zdrojů a jsou licenčně specifické. U každé fotografie vidíte v náhledu přímo zdroj, rozlišení a odkaz na podrobnosti o autorem specifikované licenci. Bezplatná registrace umožňuje nalezené fotografie ukládat přímo do sbírek.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Search Creative Commons

Vyhledávač volně dostupných multimediálních souborů z různých zdrojů, které jsou vyhledávány pod licencí Creative Commons. Z nabídky zdrojů můžete vyhledávat fotografie, videa, hudbu a webu.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

QR Code Generator

Využívejte QR kódy během vyučování, školních výletů, vycházek, k soutěžím. Pro vytváření QR kódů využijte tento jednoduchý nástroj. Stačí zadat základní údaje – adresu, velikost, barvu, který vygeneruje vlastní kód.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Maths – Fractions Teaching

Seznamujete své žáky se zlomky? Využívejte během svých vyučovacích hodin webové stránky Teaching Ideas, ve kterých naleznete připravené výukové materiály v různých formátech.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Evernote

S rychlým zápisem poznámek, nápadu při vyučování – pomůže bezplatná aplikace, kterou můžete použít jednoduše a kdykoliv.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Spelling city

Na webových stránkách Spelling&Vocabulary City naleznete podporu pro výuku angličtiny – velké množství aktivit a her zaměřených na pravopis a rozšiřování slovní zásoby.

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Pathé News – YouTube

Využívejte nejen v hodinách dějepisu a výchovy k občanství více než 85 000 snímků britské agentury Pathé News. Prostřednictvím YouTube sledujte archivní filmy, které vznikly od roku 1896. Zahrnuje také snímky týkající se historie našeho území.

Předmět: Dějepis, Občanská výchova, Průřezová témata
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Geoguessr

Poznáte, na kterém místě světa se zrovna nacházíte na mapách Google s funkcí Street View? Vyzkoušejte se, sdílejte své výsledky s ostatními.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

DSOkids.com

V hodinách hudební výchovy můžete využít stránky DSOkids.com – najdete zde různé skladby, praktické tipy do výuky a pro domácí přípravu, hry (Time Machine, Beethoven’s Baseball, Music Match, Picture Paint), materiály ke stažení pro učitele v pdf.

Předmět: Hudební výchova
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Evropské pexeso

Portál České televize nabízí do hodin vlastivědy a zeměpisu animovaný pořad Evropské pexeso. Formou krátkých videí se žáci seznámí s jednotlivými státy a jejich zajímavostmi.

Předmět: Prvouka, Zeměpis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

2048

Jednoduchá, logické a zábavná aplikace – posunem uspořádejte jednotlivé dlaždice, shodné se sloučí. Cílem je získat dlaždici s číslem 2048.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Odpady útočí

On-line hra učí žáky ve čtyřech úrovních rozeznávat jednotlivé druhy odpadu a zábavnou interaktivní formou je správně třídit.

Předmět: Přírodopis, Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Web Rangers

Mezinárodní projekt Web Rangers se zaměřuje na počítačovou bezpečnost žáků od 13 – 15 let. Jednotlivé materiály (videa, články, webové stránky) vytvářeli sami žáci.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka obsahuje část slovníkovou (informace o více než 60 000 slovníkových heslech) a výkladovou (odpovědi na opakující se dotazy v jazykové poradně). Žáci, studenti a učitelé zde naleznou informace v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen atd.

Předmět: Český jazyk
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Abaku

Populární hra s čísly rozvíjí matematické a logické myšlení. Žáci kombinují a vytvářejí příklady z číslic 0 – 9, která mají k dispozici a vkládají je na hrací pole.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Projekt World Wonders

Prozkoumejte s žáky prostřednictvím projektu World Wonders divy moderního i starobylého světa. Pomocí funkce Street View máte možnost navštívit zajímavá místa světového dědictví (např. Grand Canyon, zámek a park ve Versailles nebo archeologická naleziště v Pompejích).

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Nezkreslená věda – vzdělávací cyklus Akademie věd ČR

Krátká animovaná videa je možné zařadit do vyučovacích hodin fyziky, přírodopisu, chemie, výchovy ke zdraví (např. Jak vznikl vesmír?, O viru HIV a AIDS, O tlaku a síle kolem nás, Jak funguje naše imunita?, apod.), komentář namluvil Pavel Liška.

Předmět: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Ostatní
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Slepé mapy

Během hodin zeměpisu využijte webovou stránku, která je vhodná na procvičování znalosti místopisu (slepé mapy). Po výběru úkolu (státy světa, USA, Evropy, pohoří světa, kraje a města ČR) žáci kliknutím označují místo na mapě.  Po přihlášení je možné sledovat vlastní výsledky.

Předmět: Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Čítanka k osobnostní a sociální výchově

V rámci projektu Odyssea vznikl soubor více než 20 textů, které je možné využít ve výuce v rámci jednotlivých tematických okruhů osobnostní a sociální výchovy. Vhodné pro žáky 1. a 2. stupně k individuální a skupinové práci, obsahuje metodické pokyny pro učitele.

Předmět: Český jazyk, Průřezová témata, Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu