Inspirace pro výuku

Doporučený stupeň: Předmět: Jazyk: Odkazy: Název:

Superfarmář

Představte si, že jste farmář a aby byla vaše farma dokonalá = abyste vyhráli :), musíte mít na své farmě zastoupeny všechny druhy hospodářských zvířat. Jak tohoto dosáhnete? Musíte směňovat zvířátka, taktizovat, chránit je a odolávat hrozbě šelem a riziku náhody. Je to nejen zábava, ale hra vás nutí logicky myslet, počítat, plánovat, taktizovat. Pokud znáte Hejného metodu, víte, že právě tam se setkáváme se stejným principem (děda Lesoň) a úlohy tohoto typu jsou jedním z těžišť matematického vzdělávání u menších dětí.

Předmět: Matematika, Informatika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu

Excel easy

300 příkladů, které se pojí k tabulkovému editoru Excel. Vhodné pro začátečníky i ty, kteří již práci zvládají a potřebují rychle naťuknout řešení nového problému, před kterým stojí. Web je sice v Aj, ale pokud si jej necháte svým prohlížečem internetu přeložit, jistě najdete řadu příkladů a jejich graficky zpracovaných řešení.

Předmět: Matematika, Ostatní
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Experimentujeme.cz

Stránky obsahují řadu pokusů z přírodovědných předmětů napojených na měřící systém PASCO. Úvodní stránka obsahuje přehledný filtr, který umožňuje vybrat si experiment podle různých hledisek (předmět, časová náročnost, obtížnost, apod.).

Předmět: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Fyzikální a matematické animace

Stránky obsahují množství fyzikálních animací rozdělených do jednotlivých oblastí. Řazení animací v podstatě kopíruje doporučené probírání kapitol podle SŠ. V závěru stránek jsou materiály k matematice a informatice.

Předmět: Matematika, Fyzika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

PlantSnap – nafoť a poznej rostlinu

Identifikujte okamžitě jakoukoli rostlinu kdekoli na světě. Aplikace disponuje rozsáhlou databází a může vám pomoci s určením rostlin, s jejichž identifikací si nejste jisti. Aplikace je v angličtině, ale jména rostlin jsou uvedena i latinsky. S pomocí internetu pak již snadno dohledáte české botanické názvy. Využijte aplikaci při vaší přírodovědné vycházce a po té fota s nalezenými názvy žáci mohou využít do výstupu vaší exkurze. Pro detailní zařazení a ověření následně mohou využít běžné botanické klíče.

Předmět: Přírodopis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Atlas rostlin

V Atlasu rostlin najdete 700 květin a bylin, se kterými se můžeme setkat v naší přírodě. Jedná se o výběr originálních kreseb Květoslava Híska, českého malíře, grafika a ilustrátora knih. Mezi zařazenými jsou rostliny běžné i vzácné, léčivky, rostliny jedovaté, chráněné, ale i plevele.
Atlas rostlin obsahuje data ze stránek Českého rozhlasu https://www.rozhlas.cz/rostliny .

Předmět: Přírodopis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Worldatlas

Atlas světa s vlajkami a mapami. Zahrnuje každý kontinent, zemi, závislá území, exotické destinace, ostrovy, hlavní města, oceány na naší planetě! Najdete zde jak základní statistiky, tak i světová nej. Zajímavosti z přírody, ale i života lidí v různých regionech (Jakou barvu má blesk? Jaký je rozdíl mezi Blízkým a Středním východem? ….) Web je v angličtině – vhodné pro zpestření výuky (obrázky, mapy), či využití při zapojení CLIL.

Předmět: Anglický jazyk, Průřezová témata, Zeměpis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Worldmapper

Objevujte s dětmi, žáky, studenty svět tak, jak jste ho ještě neviděli!

Worldmapper je sbírka světových anamorfovaných map, v nichž se velikost území států mění dle sledovaných statických údajů. Mapy jsou stále doplňovány. Na webu je možný výběr map dle témat, která vás zajímají.

Předmět: Přírodopis, Dějepis, Zeměpis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Code Monster from Crunchzilla

Kdo se chce naučit programovat v jazyku Java, ten na této stránce najde možnost udělat své první krůčky. Příšera Crunchzilla dává pokyny, jimiž se mladý programátor řídí. Instrukce zadávané příšerou jsou nejprve jednoduché, poté se ale dostanou na komplexní úroveň.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Stencyl

Nejedná se o skutečné programování, spíše o modelování her v 2D. Rozhodně však dává dobrý vhled do základů programátorského myšlení. Využívají se  speciální bloky. Umožňuje uživatelům vytvářet 2D videohry pro počítače, mobilní zařízení a web.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Code.org

Web umožňující vplout do programování téměř každému. Lokalizace českého prostředí je příznivá i pro malé začínající programátory. Široká nabídka návodů a postupů (týkajících se např. Minecraft) je zárukou dostatečné motivace k pokrokům. Doporučujeme pro práci s blokovým programováním:
FlappyBludiště,  kurz blokového programování a mnoho dalších edukativních aktivit.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Micro:bit – MakeCode

MakeCode je velmi jednoduchý a dokáže v něm vytvořit první program během chvilky i úplný začátečník. Kromě programování na „obrazovce“ je možné jej spojit s platformou micro:bit a ovládat tak skutečné roboty. Z grafického programování lze přepnout do jazyka MicroPython nebo JavaScript, které otevírají cestu pro další růst. Web částečně v češtině, ale základy angličtiny budou potřeba.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Terrain2STL

Jedinečný  on-line nástroj pro vytváření modelů povrchu Země ve formátu STL (3D tisk).  Můžete si takto vytvořit 3D model jakékoliv lokality, pokud ji nenaleznete již hotovou na některých portálech pro STL soubory (například 3D model terénu v České republice). Pro lepší viditelnost výškových rozdílů doporučujeme zvýšit reliéf v ose z oproti realitě.

Předmět: Přírodopis, Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Výuková videa

Výuková videa z chemie a přírodopisu pro základní školu. Materiály vytvořené pro distanční výuku učitele Petra Curka ze zš Blatenská v Horažďovicích. Videa většinou nepřesahují 15 minut a postihují jedno vybrané téma.

Předmět: Chemie, Přírodopis
Doporučený stupeň: II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Informatické myšlení

Projekt nabízející inovovaný obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Současně popularizuje témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika. Portál obsahuje množství materiálů pro výuku ICT na školách, které jsou srozumitelné i učitelům nemajícím aprobaci ICT.

Předmět: Ostatní, Informatika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Khanova škola

Česká mutace známého světového vzdělávacího videoportálu. V české verzi naleznete materiály k tématům z fyziky, matematiky, chemie, dějepisu, ekonomie, informatiky, biologie a dějin umění. Videa jsou opatřena českými titulky.

Předmět: Matematika, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Rozpočti si to

Interaktivní soutěž pro první i druhý stupeň ZŠ rozvíjející finanční gramotnost zejména v domácím hospodaření. Soutěží se v delším časovém úseku v týmech (2-4 žáci). Aplikace je doplněna metodickou příručkou pro učitele.

Předmět: Průřezová témata, Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Skillshare

Placená mezinárodní platforma nabízející sdílení dovedností. Jedná se o online komunitu, která si prostřednictvím videí sdílí různé dovednosti. Na této platformě je kladen rovněž důraz na interakci mezi vyučujícím a studentem v podobě realizace projektů ověřující nabyté znalosti a zkušenosti. Uživatelům jsou kurzy zpřístupněny na základě předplatného a mohou si vybrat ze čtyř základních kategorií kurzů, mezi které patří Kreativita, Business, Technologie a Lifestyle.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Babbel

Vše, co byste očekávali od platformy na učení jazyků zde pravděpodobně najdete – rozpoznání správné výslovnosti, procvičování gramatiky, slovíčka, poslech a jiná interaktivní cvičení. Jde o moderně zpracovaný software na učení cizích jazyků.

Předmět: Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

YouTube – Virtuální realita

Kanál, na kterém naleznete videa ve formátu 360. Pokud Vás zajímá, jak tato vide konzumovat, případně vytvářet, doporučujeme navštívit web: https://vr.youtube.com/.

 

Předmět: AR / VR
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Pro více informací klikněte na ikonu  

Google Lens

Google Lens umožňuje vyhledat, co vidíte, dělat věci rychleji a porozumět světu kolem – jen pomocí fotoaparátu nebo fotky. Můžete přeložit slova, která vidíte, uložit si vizitku do kontaktů, přidat si do kalendáře akce z plakátu a zkopírovat a vložit do telefonu komplikované kódy nebo dlouhé odstavce, abyste ušetřili čas. Díky aplikaci můžete zjistit, co je to za rostlinu u kamaráda v bytě nebo co jste to v parku viděli za psí rasu. Aplikace nabízí i řadu dalších možností.Více informací naleznete ZDE.

Předmět: AR / VR
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Pro více informací klikněte na ikonu  

Mozaik

Tato aplikace obsahuje 3D scény, které jsou určeny zejména pro studenty ve věku od 8 do 18 let. 3D scény souvisejí s dějepisem, technologií, fyzikou, matematikou, biologií, chemií, zeměpisem a uměním. Můžete vyzkoušet aplikaci bez registrace a otevřít demo scény, které jsou označeny ikonou „dárkového balení“. Pokud se zaregistrujete, můžete bezplatně využívat každý týden bezplatně 5 libovolných vzdělávacích 3D scén. Licenční politiku je potřeba prostudovat, neboť je vcelku komplikovaná.

Předmět: Matematika, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis, AR / VR
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Pro více informací klikněte na ikonu        

AR Výuka

S dostupností mobilního telefonu může každý student využívat interaktivní 3D pomůcku při jeho hodině fyziky, matematiky nebo biologie.Projekt, který vznikl na SPŠ v Praze je ukázkou možností, co lze v oblasti rozšířené reality vytvořit ve školních podmínkách.

Předmět: Matematika, Fyzika, Přírodopis, AR / VR
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Pro více informací klikněte na ikonu  

Atlas Mapy.cz

Jde o podobu on-line atlasu, který nejen žákům a učitelům umožní poznávat svět v širších souvislostech. Ačkoliv jde prozatím o beta verzi, funkčnost a rozsah atlasu je výborný. Můžete využívat různé „vrstvy“, které zobrazují data v mapovém podkladu – můžete tak zobrazovat podnebné pásy, povodí řek, srážky, míru znečištění. Naleznete i podklady z oblasti sociální geografie, jako jsou například podíl gramotnosti, průměrná délka života, rozšíření náboženství, životní úroveň a mnoho dalších. Samozřejmostí je i politická mapa. Mapové podklady jsou velice pěkně doplněny o další informace a data. Stačí využít legendu, která je součástí tohoto atlasu.

Předmět: Fyzika, Přírodopis, Dějepis, Průřezová témata, Prvouka, Ostatní, Zeměpis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy, ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Prohlížeč Tour Creator

Pomocí programu Tour Creator  od Googlu můžete již pouze prohlížet původní vytvořené materiály. Na následujícím odkazu naleznete uložené virtuální prohlídky.

Předmět: AR / VR
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Jamboard

Aplikace od Google, pomocí které uděláte ze svého tabletu či jakéhokoliv zařízení s dotykovou obrazovkou sdílenou bílou tabuli, na kterou můžete kreslit, psát s několika lidmi v reálném čase. Samozřejmostí je možnost nahrát obrázek. Připojte k tomu ještě hlasovou komunikaci přes telefon či internetový hovor a vysvětlíte na dálku vše. Nebo naopak, žák vám bude psát postup řešení a vy budete hned vědět, kde tlačí pata 🙂

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Miro – online whiteboard

Aplikace pro online spolupráci mezi 2 či více účastníky. Umožňuje mít na tabletech společnou bílou plochu a na ni psát či kreslit v reálném čase. Pokud se doprovodí hlasovou komunikací přes Google Meet, Hangout, Skype či například telefonický hovor, skvělá aplikace pro učení na dálku.

Miro nabízí velké množství šablon pro tvorbu diagramů, nástěnek, okamžitou reakci spoluúčastníků, propojení s různými aplikacemi.

Chcete-li pracovat bez přihlášení, využijte webwhiteboard.com.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu        

Google Cardboard

Aplikace Cardboard vám pomůže nastavit brýle Google Cardboard. Slouží i jako rozcestník pro aplikace, které lze využívat pro AR / VR. Aplikace obsahuje i několik ukázek aplikací. Abyste si tuto aplikaci užili naplno, potřebujete brýle Google Cardboard.  K dosažení pohledu z vašeho mobilního telefonu jakožto prohlížeče virtuálních záběrů (Youtube, sférické záběry míst na Zemi…) potřebujete mít sestavené nebo zakoupené kartonové brýle. Jejich pořizovací cena není vysoká. Díky nim proměníte svůj mobil v zobrazovací zařízení virtuální reality. Další informace a možnosti ve využití těchto brýlí naleznete na stránkách https://arvr.google.com/cardboard/.

Předmět: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis, AR / VR
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Pro více informací klikněte na ikonu    

Human body (male) educational VR 3D

Aplikace z dílny Mozaik Interactive 3D. V této aplikaci se seznámíte s nejdůležitějšími orgánovými systémy lidského těla. Lze využít jako video a obrazový materiál do PC/tabletů nebo lze přepnout do režimu VR a využít se zapojením mobilního telefonu. V této aplikaci je používán anglický jazyk. Lze tedy využít v rámci bilingvní výuky. V aplikaci mozaik3D app je tato aplikace v české mutaci.

Předmět: Anglický jazyk, Přírodopis, Prvouka, AR / VR
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Explain Everything

Nástroj pro učitele, který umožňuje prostřednictvím tabletu vytvořit až minutové video (free verze), při kterém je možné psát či kreslit na bílou plochu tabletu a zároveň nahrát hlasový doprovod. Aplikace simuluje psaní na tabuli. Ideální pro vysvětlení postupů, algoritmů apod. Vzniklé video je možné nahrát na YouTube či jakýkoliv cloud a sdílet, případně zaslat žákům emailem. Místo bílé plochy je možné použít jakýkoliv obrázek.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu