Inspirace pro výuku

Doporučený stupeň: Předmět: Jazyk: Odkazy: Název:

Písmenka

Aplikace sloužící k opakování učiva 2. – 5. ročníku v Českém jazyce. Lze využít jak pro práci ve škole, tak i pro domácí opakování.

Předmět: Český jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Výukové kartičky

Aplikace obsahuj více jak 500 výukových kartiček.Tematické okruhy: barvy, zvířata, hudba, ovoce, čísla od 0 do 1000, činnosti, sport, škola, zelenina, povolání, dopravní prostředky, nemocnice, obuv, nářadí, lidé a kroje, lyžování, květiny, zvířata v ČR, rostliny, dřeviny, auta, moře.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Logopedie

Aplikace Logopedie je určena dětem s vadou výslovnosti (dyslálií). Aplikace obsahuje jednotlivé lekce, ve kterých si děti mohou hlásky procvičovat. Cvičení slouží k upevnění správné výslovnosti hlásek ve slovech na začátku, uprostřed a na konci slov. Lze si i výslovnost nahrát a následně si poslechnout.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Tellagami Edu

S pomocí této aplikace můžete vytvářet krátká videa. Žák si vytvoří kreslenou postavu, kterou následně „namluví“. Slouží k rozvoji komunikačních schopností. Doporučujeme.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

SMART Notebook app for iPad

Aplikace vám umožní zapojit do práce s iPadem interaktivní cvičení vytvořené ve Smart notebooku. Aplikace umí nejen prohlížet vaše cvičení, ale umožní i jejich případnou editaci. Sdílení obsahu lze realizovat přes Google Drive, případně Dropbox. Využijte své DUMY i pro práci s tabletem.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

EnjoyLearning World Map Puzzle

Edukativní hra, která pomůže žákům i studentům orientovat se na mapě světa!

Předmět:
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Atlas 2015

Aktualizované mapy světa ve vašem tabletu. Umožní vám pracovat jak s politickou, tak i fyzicko-geografickou mapou. Naleznete zde i mapu časových pásem. Není nutné připojení k internetu.

Předmět:
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Paperama

Paperama – origami (skládanky) na mobilu nebo tabletu. Podporuje logické myšlení, představivost, zručnost a přesnost práce jednotlivých žáků. Jednotlivé origami je třeba složit na daný počet tahů.

Předmět: Výtvarná výchova, Prvouka, Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Number Pieces Basic

Jednoduchý nástroj pro modelování základních početních operací. Vizualizace, názornost.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Number Pieces

Jednoduchý nástroj pro modelování základních početních operací na 1. a 2. stupni. Podporuje počítání s názorem.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Geoboard

Geodeska v elektronické podobě s rozšířenou možnosti barevného vyznačení plochy, zápisu matematického příkladu a popisu os na desce. Program umožňuje kopírování vytvořených objektů. K dispozici jsou tři druhy základních podkladových desek.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Number Rack

Počítadlo

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Pattern Shapes

Aplikace pro podporu výuky geometrie a zlomků, vhodná pro oba stupně ZŠ. Při práci žáci získávají zkušenost s geometrickými úhly, pracují se souměrností.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Number Frames

Aplikace pro podporu počítání s názorem. V programu můžete vizualizovat násobky 5 a 10 až do 100 pomocí předpřipravených rámečků. Počítané objekty můžete zobrazovat jako  tečky, čtverečky či obrázky zvířat. U každého takovéhoto objektu můžete měnit jeho barvu. Program umožňuje i psaný zápis příkladů s nabídkou základních operátorů.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Number Line

Aplikace pro virtualizaci číselné osy a modelování strategií pro sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Atlas hub

Atlas je přehledem základních hub. Aplikace vznikla za podpory České mykologické společnosti.

Předmět: Přírodopis, Prvouka
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Rat Dissection

Virtuální pitva krysy. Graficky naznačený postup pitvy s věrným zobrazením orgánů pomocí fotodokumentace.

Předmět: Přírodopis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Vittle Free

Udělejte ze svého iPadu interaktivní tabuli s možností přidání mluveného slova. Vytvořené video sdílejte s kýmkoliv.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Timeline

Jednoduchý nástroj pro tvorbu časové osy. Využití všude, kde je třeba vyjádřit chronologickou souslednost.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Venn

Tvorba Vennových diagramů. Max. 3 kruhy.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Showbie

Během výuky na IPadech využijte nástroj pro sdílení komentářů, hlasových poznámek, fotografií se žáky. Získáte okamžitou zpětnou vazbu, studenti mohou využít materiály v přípravě na vyučování.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Hravouka

Povedená aplikace pro děti na 1. stupni ZŠ. Objevujte svět na louce s myškou, prostudujte okolí nory, poznejte živočichy a rostliny na louce, v podzemí a ve vodě. Aplikace je vhodná pro využití v prvouce.

Předmět: Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Shapes

Aplikace demonstrující geometrické tvary, tělesa, objekty. Vybrané těleso lze gesty zmenšovat, natáčet, měnit plášť, rozvinout v síť. Aplikace rozvíjí prostorové vidění. Možnost tisku tělesa, žák si může následně vystřihnout a těleso reálně složit.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Guitar Tuner

Udělejte ze svého mobilu či tabletu elektronickou ladičku! Pomůže při ladění akustických kytar i elektrických kytar. Pokud vlastníte ukulele, tak se vám bude hodit také! Jednoduché na ovládání, naladíte i v hluku (grafické znázornění).

Předmět: Hudební výchova, Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Comenia Script – psaní s motýlem

Aplikace pro nejmenší školáky, kteří se učí psát písmem Comenia Script. Zábavnou formou seznamuje žáky s psaním číslic a písmen tohoto písma. Rozvíjí jemnou motoriku formu psaní přes celou obrazovku, navádí děti ke správnému tahu písmen. Nyní dostupná i pro Android i iOS.

Předmět: Český jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Jóga pro děti

Krásná aplikace pro děti, se kterými paní učitelka nebo rodiče cvičí jógu. 30 cviků doprovázených obrázky a animací představuje správné provedení Ásan – jógových cviků. Doprovázeno příběhem o tajemném hradu a básničkami.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu    

Documents

Aplikace pro editaci pdf dokumentů na tabletu, stahování souborů z internentu do tabletu a prohlížeč a čtečka medií. Nevíte si rady jak stahovat soubory do iPadu, tady je řešení. Obsahuje internetový prohlížeč a stahované soubory uloží do sekce Documents. Zde je již spustíte a užíváte.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Stage: Interactive Whiteboard and Document Camera

S aplikací Stage budete připraveni na výuku z hlediska prezentace výkladu Vaší látky před studenty. Umí vložit obrázek, popsat, označit, editovat a to vše nahrávat a později sdílet nebo pro potřeby opakování znova výklad spustit a třeba i doplnit. Aplikace vhodná pro učitele užívající tablet iPad

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Math Tablet

Jednoduchá matematická aplikace pro žáky 1.stupně a žáky se SPU. Pomocí dotyku a přesouvání objektů zkoumáte přirozeně matematické postupy a objevujete svět odčítání, sčítání, ubírání, řazení. V balíčku s příbuznými aplikacemi najdete mnoho podobných aktivit. Balíček zde:

https://itunes.apple.com/cz/app-bundle/virtuelle-arbeitsmittel/id917797239?mt=8

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Místa Paměti národa

Společnost POST BELLUM je koordinátorem projektu Paměť národa, který mapuje historii z autentických výpovědí. Jde o rozsáhlou sbírku vzpomínek pamětníků, budovanou po celé Evropě. Aplikace propojuje jednotlivé záznamy s místem události.

Předmět: Dějepis
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu