Inspirace pro výuku

Doporučený stupeň: Předmět: Jazyk: Odkazy: Název:

Every Stock Photo

Vyhledávač volných fotografií, které pocházejí z mnoha zdrojů a jsou licenčně specifické. U každé fotografie vidíte v náhledu přímo zdroj, rozlišení a odkaz na podrobnosti o autorem specifikované licenci. Bezplatná registrace umožňuje nalezené fotografie ukládat přímo do sbírek.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Search Creative Commons

Vyhledávač volně dostupných multimediálních souborů z různých zdrojů, které jsou vyhledávány pod licencí Creative Commons. Z nabídky zdrojů můžete vyhledávat fotografie, videa, hudbu a webu.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

QR Code Generator

Využívejte QR kódy během vyučování, školních výletů, vycházek, k soutěžím. Pro vytváření QR kódů využijte tento jednoduchý nástroj. Stačí zadat základní údaje – adresu, velikost, barvu, který vygeneruje vlastní kód.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Maths – Fractions Teaching

Seznamujete své žáky se zlomky? Využívejte během svých vyučovacích hodin webové stránky Teaching Ideas, ve kterých naleznete připravené výukové materiály v různých formátech.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Evernote

S rychlým zápisem poznámek, nápadu při vyučování – pomůže bezplatná aplikace, kterou můžete použít jednoduše a kdykoliv.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Spelling city

Na webových stránkách Spelling&Vocabulary City naleznete podporu pro výuku angličtiny – velké množství aktivit a her zaměřených na pravopis a rozšiřování slovní zásoby.

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Pathé News – YouTube

Využívejte nejen v hodinách dějepisu a výchovy k občanství více než 85 000 snímků britské agentury Pathé News. Prostřednictvím YouTube sledujte archivní filmy, které vznikly od roku 1896. Zahrnuje také snímky týkající se historie našeho území.

Předmět: Dějepis, Občanská výchova, Průřezová témata
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Geoguessr

Poznáte, na kterém místě světa se zrovna nacházíte na mapách Google s funkcí Street View? Vyzkoušejte se, sdílejte své výsledky s ostatními.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

DSOkids.com

V hodinách hudební výchovy můžete využít stránky DSOkids.com – najdete zde různé skladby, praktické tipy do výuky a pro domácí přípravu, hry (Time Machine, Beethoven’s Baseball, Music Match, Picture Paint), materiály ke stažení pro učitele v pdf.

Předmět: Hudební výchova
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Evropské pexeso

Portál České televize nabízí do hodin vlastivědy a zeměpisu animovaný pořad Evropské pexeso. Formou krátkých videí se žáci seznámí s jednotlivými státy a jejich zajímavostmi.

Předmět: Prvouka, Zeměpis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

2048

Jednoduchá, logické a zábavná aplikace – posunem uspořádejte jednotlivé dlaždice, shodné se sloučí. Cílem je získat dlaždici s číslem 2048.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Odpady útočí

On-line hra učí žáky ve čtyřech úrovních rozeznávat jednotlivé druhy odpadu a zábavnou interaktivní formou je správně třídit.

Předmět: Přírodopis, Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Web Rangers

Mezinárodní projekt Web Rangers se zaměřuje na počítačovou bezpečnost žáků od 13 – 15 let. Jednotlivé materiály (videa, články, webové stránky) vytvářeli sami žáci.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka obsahuje část slovníkovou (informace o více než 60 000 slovníkových heslech) a výkladovou (odpovědi na opakující se dotazy v jazykové poradně). Žáci, studenti a učitelé zde naleznou informace v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen atd.

Předmět: Český jazyk
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Abaku

Populární hra s čísly rozvíjí matematické a logické myšlení. Žáci kombinují a vytvářejí příklady z číslic 0 – 9, která mají k dispozici a vkládají je na hrací pole.

Předmět: Matematika
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Projekt World Wonders

Prozkoumejte s žáky prostřednictvím projektu World Wonders divy moderního i starobylého světa. Pomocí funkce Street View máte možnost navštívit zajímavá místa světového dědictví (např. Grand Canyon, zámek a park ve Versailles nebo archeologická naleziště v Pompejích).

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky, anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Nezkreslená věda – vzdělávací cyklus Akademie věd ČR

Krátká animovaná videa je možné zařadit do vyučovacích hodin fyziky, přírodopisu, chemie, výchovy ke zdraví (např. Jak vznikl vesmír?, O viru HIV a AIDS, O tlaku a síle kolem nás, Jak funguje naše imunita?, apod.), komentář namluvil Pavel Liška.

Předmět: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Ostatní
Doporučený stupeň: II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Slepé mapy

Během hodin zeměpisu využijte webovou stránku, která je vhodná na procvičování znalosti místopisu (slepé mapy). Po výběru úkolu (státy světa, USA, Evropy, pohoří světa, kraje a města ČR) žáci kliknutím označují místo na mapě.  Po přihlášení je možné sledovat vlastní výsledky.

Předmět: Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Museum of Obsolete Objects

Zjistili jste, že vaši žáci neznají psací stroj, disketu, magnetofon, počítadlo nebo psací brk? Krátká videa připomenou historii a funkci předmětů, které v současné době již nepoužíváme.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Pokusy pro děti

Webová stránka obsahuje jednoduché pokusy z fyziky, z chemie a z oblasti přírody, doplněná návodem a seznamem pomůcek, popř. videem. Možnost vložení vlastního pokusu.

Předmět: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Drillandskill

Aplikace nabízí procvičování znalostních informací (slovíčka, značky prvků, převody jednotek, hlavní města, apod.) z předpřipravené databáze či z vlastních vložených dat. Učitel zadá žákovi trenažér podle individuálních parametrů. Žák odpovídá na zadané otázky a při nesprávné odpovědi musí správnou odpověď napsat podle nápovědy, jinak nemůže pokračovat. Učitel má k dispozici on line informaci o čase vypracování a úspěšnosti žáka. Ideální pomůcka pro domácí procvičování, opakování.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Toporopa

Chcete se procvičit v zeměpise, chcete se dozvědět více o Evropské unii? Webová stránka pro všechny, kteří mají snahu procvičit se v geografii Evropy. Nabízí celou řadu testů, kvízů s vyhodnocením, propojící odkazy na mapu evropského kontinentu, která spojuje zeměpisné, politické, historické a ekonomické znalosti.

 

Předmět: Zeměpis
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Google keep

Google Keep umí zaznamenat poznámky textově, hlasem i fotkou! Máte tuto aplikaci nejen ve svém dotykovém zařízení, ale je k dispozici i na webu (tedy přístupné i v jiných operačních systémech).

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu      

Mystery Skype

Mystery Skype je služba od společnosti Skype, která nabízí propojení v rámci tříd po celém světě. Je to vlastně globální hra, při které se děti pomocí aplikace Skype propojí s jinou třídou kdekoliv na světě a pomocí kladení otázek poznávají kulturu, zvyklosti a polohu školy. Cílem je uhodnout, v jakém státě se propojená třída nachází. Služba podporuje rozvoj  jazykových znalostí, geografii, přírodní vědy a vybízí žáky ke komunikaci v cizím jazyce.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Pixabay

Využijte nabídku přes 310 000 fotek, vektorů a ilustrací zdarma. Webová stránka Pixabay umožňuje snadné vyhledávání kvalitních veřejně přístupných obrázků, grafiku lze stáhnout v různé kvalitě. Po přihlášení lze ukládat fotografie do sbírek.

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

iRadio – audioarchiv

Jedinečný archiv pořadů Českého rozhlasu, ve které najdete pořady využitelné ve výuce většiny předmětů pro žáka základních i  středních škol. Může být přehráváno on-line, některé pořady lze i stáhnout do vašich zařízení. Určitě vyzkoušejte !

Předmět: Ostatní
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Enviroexperiment

Velké množství výukových materiálů včetně pracovních listů pro výuku přírodovědy, fyziky, chemie a biologie na základní a střední škole.

Předmět: Fyzika, Chemie, Přírodopis
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň, střední školy
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Badatelé

Zařaďte do výuky prvouky, fyziky, chemie a přírodopisu badatelsky orientované vyučování, podporujte přirozenou zvídavost, chuť zkoumat a spolupráci žáků na 1. a 2. stupni ZŠ.

Předmět: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Prvouka
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Metodický portál Výchova k občanství

Metodický portál Výchova k občanství obsahuje velké množství materiálů, které je možné využít během výuky na základní a střední škole. Přehledné třídění do kategorií a možnost fultextového vyhledávání.

Předmět: Občanská výchova
Doporučený stupeň: ZŠ a SŠ
Jazyk: česky
Pro více informací klikněte na ikonu  

Super Simple Learning

Během přípravy na vyučovací hodiny anglického jazyka využijte web s množstvím zdrojů pro výuku (pracovní listy, flashcards, hry, omalovánky).

Předmět: Anglický jazyk
Doporučený stupeň: I. stupeň, II. stupeň
Jazyk: anglicky
Pro více informací klikněte na ikonu