Pohoda ve třídě; jak za pomoci asertivity vést žáky ke kázni

Kategorie: Semináře
Cílová skupina: I. stupeň, II. stupeň

Datum konání: 28. 11. 2016
Čas konání: 14:00 - 17:15
Rozsah: 4 x 45

Cena:

850,00 

Není volných míst

 

Seminář představuje principy asertivity jako komunikační strategie vedoucí k optimálnímu řešení komunikačních situací. Účastníci si uvědomí rozdíly mezi jednotlivými komunikačními styly, pochopí jejich přínosy i rizika a identifikují svůj převládající komunikační styl. Poznají práva a povinnosti partnerů v komunikaci a osvojí si komunikační techniky umožňující dosahovat maximálních přínosů z mezilidských interakcí s ohledem na komunikační práva druhých. Těžiště kurzu je v praktickém nácviku asertivních postupů.

Obsah:

Úvod do základních pojmů teorie asertivity, co je asertivita, proč a jak vznikla
Sběr obtížných situací z učitelské praxe
Asertivita jako typ komunikačního jednání, agresivita, pasivita a manipulace v komunikaci, jejich specifika a odlišení asertivního způsobu komunikace, identifikace vlastního komunikačního stylu – dotazník
Nácvik asertivních dovedností – uplatňování oprávněného požadavku, odmítání žádosti o laskavost, reakce na kritiku, asertivní techniky (otevřené dveře, asertivní ne a další)
Závěr a shrnutí, formulace konkrétních doporučení do učitelské praxe, zpětné vazby, evaluace 

Účastníci porozumí základním principům asertivity a odliší ji od jiných komunikačních stylů a strategií, vymezí rozdíl mezi agresivním, pasivním, manipulativním a asertivním chováním, identifikuje vlastní převažující komunikační styl. Pochopí význam asertivních práv a povinností v mezilidské komunikaci, osvojí si konkrétní asertivní techniky a dokážou je v praxi používat. Vybrané asertivní postupy si procvičí v praxi.

Místo konání: Základní škola J.Š. Baara, pracoviště Nová 5, České Budějovice
Nová 1871/5, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, Česká republika