Inspirace pro kreativitu

Oblast: Název:
Živočišná buňka

Živočišná buňka

Prostorový model živočišné buňky s jednotlivými organelami. Pro demonstraci a multisenzoriální přístup vhodný k využití v hodinách přírodopisu. Při výtvarné výchově můžete jednotlivé části vybarvit.

Oblast: biologie
Typ souboru: STL
EDUgroš

EDUgroš

V rámci práce v EDUbusu jsme pro Vás připravili EDUgroš. Využíváme ho v rámci semináře s tlakem, ale určitě naleznete další možnosti, jak jej využít.

Oblast: made in EDUbus, I. stupeň
Typ souboru: STL