Inspirace pro kreativitu

Oblast: Název:
Povrch Česka

Povrch Česka

Využijete pro přípravu 3D modelu České republiky. Doporučujeme využít i v případně tisku druhé barvy pro zvýraznění nadmořské výšky. Případně můžete vybarvit.

Oblast: I. stupeň, zeměpis
Typ souboru: STL
Model řezu Země

Model řezu Země

Velice povedený model vnitřní stavby Země. Doporučujeme jednotlivé části modelu vybarvit.

Oblast: zeměpis
Typ souboru: STL
Živočišná buňka

Živočišná buňka

Prostorový model živočišné buňky s jednotlivými organelami. Pro demonstraci a multisenzoriální přístup vhodný k využití v hodinách přírodopisu. Při výtvarné výchově můžete jednotlivé části vybarvit.

Oblast: biologie
Typ souboru: STL
EDUgroš

EDUgroš

V rámci práce v EDUbusu jsme pro Vás připravili EDUgroš. Využíváme ho v rámci semináře s tlakem, ale určitě naleznete další možnosti, jak jej využít.

Oblast: made in EDUbus, I. stupeň
Typ souboru: STL