Změny v RVP informatiky

Následující text je zhuštěním informací o nové koncepci výuky informatiky na základních školách. Zevrubně je možné podívat se přímo do dokumentu nového RVP.

Školy musí přejít na nový RVP ZV ve všech ročnících od 1. září 2023 (1. stupeň ZŠ), respektive od 1. září 2024 (2. stupeň ZŠ). Nový RVP ZV zavádí vzdělávací obor informatika s povinnou časovou dotací 2 hodiny na 1. stupni ZŠ a 4 hodiny na 2. stupni. Dobrovolně je možné přejít na novou koncepci od září 2021.

Jaký je zásadní rozdíl mezi obsahem informatiky dosud vyučované a obsahem novým?

 

Doposud

V zásadě jde o schopnost práce s počítačem, zvládnutí základních editačních programů (většinou kancelářských) a odprezentování informací. V bodech:

  1. Základní části počítače a údržba, operační systémy – základní orientace
  2. Komunikace – email, chat, sociální sítě, rizika komunikace na internetu
  3. Seznámení s internetem, vyhledávání na internetu, ověření informací
  4. Uživatelské ovládání programů – Malování, Word, Excel, PowerPoint, tvorba webových stránek
  5. Prezentace informací
Nově

Vzdělávací oblast informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je zjevný odklon od výuky práce v programech (pouhé editace) a způsobů digitální komunikace. Důraz je kladen na práci s daty, analytické myšlení, zcela nově pak základy programování v blocích. Řada dovedností z dřívějšího pojetí má být realizována v rámci klasických předmětů.

A právě výše zmíněné „programování v blocích” bude většina škol řešit pořízením robotů či robotických stavebnic. Jenže v záplavě nabídky na trhu je složité se zorientovat, zvláště, pokud je tato oblast pro vás vodou neprobádanou.

Pomáháme školám tuto problematiku vyřešit – přijedeme k vám do školy s roboty, které si vyberete (samozřejmě z těch, které v EDUbusu máme – a není jich málo). V rámci akreditovaného semináře se během 4 vyučovacích hodin dostanete do tématu, vyzkoušíte si pomůcky a zvážíte, zda jsou pro vaši školu vhodné či nikoliv.