Realizace EDUPROGRAMŮ

I v předvánočním čase jsme nezaháleli a nabízeli jsme školám naše programy. Zrealizovali jsme několik našich eduprogramů, ve kterých se zaměřujeme na zdravý životní styl a problematiku sociálních sítí či nebezpečí internetu.

Konkrétně třeba 18.prosince kolega Martin Kuneš realizoval dvě přednášky o poruchách příjmu potravy na Gymnáziu Dobříš. V obou třídách se mu podařilo se studenty navázat kontakt a vtáhnout je do problematiky anorexie, bulimie,ale i obezity. Součástí vystoupení byla prezentace doplňující výklad základních informací. Samozřejmostí je u našich programů, také pracovní list se žákovskými aktivitami a odkazy na doporučené stránky odborníků zabývajícími se danou problematikou.​