EDUPROGRAMY – VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO ŽÁKY

Mladí lidé jsou během svého dospívání vystaveni mnohým nástrahám dnešní doby. Formou vzdělávacích programů pro žáky se snažíme pomoci školám v prevenci některých patologických jevů, které jsou mezi teenagery aktuální. Smyslem programů je naučit děti žít ve světě, který jim mnohé nabízí, ale má také mnoho stinných stránek. Programy jsou vedeny ve svižném tempu za využití audiovizuální techniky a aktivizujících metod výuky. Naši lektoři jsou pedagogové základních a středních škol se zkušeností s danými tématy.

Semináře:

Poruchy příjmu potravy