Ve zdravém těle zdravý duch – aneb princip zdravého životního styl

Naprostá většina mladých lidí ví, co si má pod pojmem zdravý životní styl představit – nekouřit, nepít alkohol, více pohybu, méně vysedávání u počítače, jíst více zeleniny atd.

Naší snahou není znovu opakovat výše uveden rady, ale ukázat mladým lidem nástroje, které jim pomohou realizovat alespoň některé z možná nevyřčených přání o změnu způsobu života či stravování.