Služby

Online doučování žáků a studentů

Online doučování žáků a studentů

Cílem on-line doučování je pomocí individuálního přístupu eliminovat negativní dopady poruch učení na zapojení žáka do procesu výuky a napomoci žákům lépe učivo pochopit, osvojit si ho a získat potřebné znalosti a dovednosti.