Služby

Online doučování žáků a studentů

Online doučování žáků a studentů

Cílem on-line doučování je pomocí individuálního přístupu eliminovat negativní dopady poruch učení na zapojení žáka do procesu výuky a napomoci žákům lépe učivo pochopit, osvojit si ho a získat potřebné znalosti a dovednosti.

EDUPROGRAMY – VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO ŽÁKY

EDUPROGRAMY – VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO ŽÁKY

Mladí lidé jsou během svého dospívání vystaveni mnohým nástrahám dnešní doby. Formou vzdělávacích programů pro žáky se snažíme pomoci školám v prevenci některých patologických jevů, které jsou mezi teenagery aktuální. Smyslem programů je naučit děti žít ve světě,...