Učební úlohy mezi předměty na 1. stupni

Kategorie: Semináře
Cílová skupina: I. stupeň

Datum konání: 14. 11. 2017
Čas konání: 14:00 - 17:15
Rozsah: 4 x 45 minut

Lektor:
Lektor není přiřazen
Cena:

850,00 

Seminář nabídne účastníkům využití motivačních netradičních aktivit v práci s textem, zejména s učebními úlohami na 1. stupni ZŠ. Budou představeny různé typy úloh podle motivačního vlivu na různé žáky. Účastníci budou seznámeni s různými kritérii výběru úloh pro zvýšení motivace žáků v učení. Budou obeznámeni s metodami zvyšování a snižování obtížnosti a složitosti těchto úloh v souvislosti s motivační hodnotou obsahu úloh. Nebudou vynechány ani hry v práci s textem pro rozvíjení kritického myšlení žáků, ale také k utužení třídního kolektivu, posílení sociálních vazeb. Nedílnou součástí bude i seznámení s tvorbou vlastních úloh do DUM a s metodami vyhodnocení textů pocházejících z žákovské tvorby a rozboru žákovských řešení úloh vytvořených spolužáky.

Učitelé dostanou praktické návody, které mohou zařadit do vlastní výuky, prakticky si některé hry vyzkouší společně na semináři. Rovněž budou představeny i pomůcky, které si lze vytvořit k použití během párové či skupinové práce tak, aby si děti byly schopny samy rychle zkontrolovat správnost své
odpovědi.

Místo konání: 8. základní škola Louny, Školní 2426, 440 01 Louny
Školní 2426, 440 01 Louny