Semináře 8 hodin

Semináře 8 hodin

Nabízíme semináře:

1. Jak využít ICT v práci učitele

2. Obsah pro dotyková zařízení

3. Google Apps – základní seznámení

4. EDUbus – polytechnické vzdělávání v mobilní laboratoři 1

5. Polytechnická realita – exkurze 

6. On – line bezpečí

Dle potřeb školy lze obsah i rozsah přizpůsobit potřebám učitelů i jejich vstupním dovednostem. Lze nabídnout semináře v úrovni: začátečník, mírně pokročilí, pokročilí.

1. Jak využít ICT v práci učitele

Práce učitele vyžaduje specifické dovednosti a znalosti v oblasti využívání informačních technologií. Seminář pokrývá základní dovednosti, které by učitel měl zvládat. Základními tématy semináře jsou:
• e-mail – efektivní využití
• export dokumentů do formátu PDF
• nastavení prohlížeče internetu – stahování, oblíbené stránky
• školní webová alba
• základní úpravy fotografií – zmenšení, ořez, barevná sytost, vepsání textu
• YouTube – soukromý seznam videí pro výuku
• zasílání velkého objemu dat
• pokročilé vyhledávání na internetu
• cloud ve škole
• online office
• tablet – seznamte se


2. Obsah pro dotyková zařízení

Jak z tabletu či dotykového telefonu udělat opravdu „chytré“ zařízení. Seminář o nejlepších aplikacích, které by neměly chybět učitelském smartphonu nebo tabletu. Ukážeme, kde stáhnout, jak s nimi pracovat. Účastníci semináře budou mít přehled, jak dotykové zařízení využít v osobním i profesním životě. Seminář je určen zvláště těm učitelům, kteří zatím smartphone používají hlavně k telefonování a tablet k „brouzdání“ na internetu. Dotkneme se mimo jiné těchto témat:

 • pořízení aplikací
 • fotografie, videa  – úprava a sdílení s ostatními
 • aplikace pro osobní potřebu
 • aplikace pro výuku
 • mobil/tablet jako hlasovací zařízení

Pro realizaci semináře je nezbytná učebna s dobře fungujícím WIFI připojením k internetu.


 3. Google Apps – základní seznámení

Google Apps (Suite) je soubor služeb (office, email, videohovory atd.), které jsou jednotlivcům a školám nabízeny zdarma.  V současné době se jedná o nejkomplexnější cloudovou službu ve světě. Každý, kdo má telefon s Androidem, má účet u Google a s ním i veškeré tyto služby. Většina uživatelů je ovšem nevyužívá – neví o nich… Seminář rozkrývá, co vše je od Google k dispozici, důraz je kladen na metodicko-didaktické zapojení cloudového prostředí do výuky. Témata semináře:

 • seznámení s účtem Google – přehled služeb + zabezpečení
 • rozdíl mezi email a Gmail
 • disk – základní práce – nahrávání dokumentů a jejich úprava na počítači, tabletu, mobilu
 • sdílení souborů s jednotlivcem, s kolegy, s rodiči žáků
 • online dotazník – tvorba, rozeslání, vyhodnocení

Při semináři je možné pracovat v soukromých účtech Google jednotlivých účastníků, případně je seminář možné využít jako úvodní seznámení se zavedenými školními účty. (V případě objednání semináře škole Google Apps zajistíme zdarma).

V případě, že službu Google Apps nemáte k dispozici, tak vám ji můžeme ZDARMA zavést na doménu školy a nastavíme vše potřebné.


4. EDUbus – polytechnické vzdělávání v mobilní laboratoři 1

Obsahem vzdělávací akce je praktické vyzkoušení si práce s pomůckami vhodnými pro polytechnické vzdělávání. Seminář se týká chemických a fyzikálních témat z hlediska potenciálu žákovského bádání a experimentování. Účastníci si sami vyzkouší řadu pokusů, které bez problémů mohou realizovat s dětmi ve škole, či děti doma s rodiči. Důraz bude kladen na badatelský přístup a tvoření hypotéz, aby se nejednalo pouze o povedení experimentu. V druhé části si učitelé budou moci vyzkoušet práci s výukovými pomůckami, které jsou vhodné pro polytechnické vzdělávání, jednat se bude o elektrotechnické stavebnice, robotiku (Ozobot, Lego We Do 2), stereoskopické mikroskopování, rozšířenou realitu,
Obsah:

 1. Vymezení pojmu polytechnické vzdělávání 15 min.
 2. Seznámení se s Edubusem
 3. Zásady pro bezpečné experimentování a badatelského vzdělávání
 4. Jednoduché experimentování s PET láhvemi a kelímky
 5. Atmosférický tlak – variace pokusů a jak je uchopit
 6. Nafukovací balónky – nástroj pro fyzikální i chemické bádání
 7. Výuka elektrotechniky pomocí stavebnice Boffin
 8. Rozšířená realita
 9. Stereoskopická mikroskopie
 10. Robotika od MŠ – od Ozobotů až po Lego We Do

5. Polytechnická realita – exkurze 

Obsahem vzdělávací akce je exkurze do firem a výrobních závodů, jejichž zaměření je orientováno k chemickému, zpracovatelskému a výrobnímu průmyslu. Učitelé budou seznámeni se stěžejními produkty, dodavatelsko-odběratelskými vztahy, procesem výroby. Nedílnou součástí bude i problematika skutečných potřeb zaměstnavatelů ohledně polytechnického vzdělávání žáků, kteří potenciálně míří na školy s technickým či chemickým zaměřením. Osobní návštěva učitele  +  přiměřeně odborný výklad pověřeného pracovníka výrobního závodu či firmy jsou do jisté míry podmínkou pro pochopení důležitosti některých aspektů potřeb průmyslové výroby, které jsou jinak pro laika přehlédnutelné.

Obsah:
Okruhy témat (modifikace v závislosti na firmě a požadavcích školy):

 1. Základní informace o firmě či konkrétní výrobní jednotce
 2. Suroviny a produkty
 3. Výrobní proces
 4. Kompetence zaměstnanců – předpoklady dovednostní a znalostní
 5. Podmínky zaměstnanců
 6. Společenská zodpovědnost v regionu
 7. Dopady činnosti na životní prostředí
 8. Možnosti spolupráce se školami v regionu
 9. Bezpečnostní rizika
 10. Znalosti a dovednosti potřebné na jednotlivých pozicích
 11. Pokud bude možné – praktické vyzkoušení některých činností či ovládání přístrojů a strojů

6. On – line bezpečí

Díky novým technologiím získala komunikace mezi lidmi úplně nové dimenze. S nekonečnou komunikací jsou ale úzce spjatá i vážná rizika. Možnosti využití komunikačních technologií jsou totiž stejně široké, jako možnosti jejich zneužití. Velká část žáku a studentu si tato rizika neuvědomují.  Tento seminář je zaměřen právě na problematiku osobní bezpečnosti na internetu a zapojení této problematiky do výuky nejen v průřezových tématech.
Seminář poskytne praktické případy i reálné situace. Poskytne praktické rady, jak problémům předejít a jak je řešit.
Seminář je rozdělen do několika bloků a obsahuje tyto témata:

 • ochrana soukromí a osobních dat na internetu
 • jak zabránit zneužití citlivých informací
 • úskalí sociálních sítí
 • stahování a sdílení dat

V rámci semináře budou představeny zdroje, které se problematice věnují. Součástí vzdělávacího programu bude i výměna zkušeností.

Poptávkový formulář školení

  Informace o škole

  Škola*

  Město (obec)*

  Adresa školy*

  PSČ*

  IČO*

  Kontaktní osoba

  Jméno a příjmení*

  E-mail*

  Telefon*

  Informace o školení

  Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

  Termín 1*

  Termín 2*

  Termín 3

  Technické vybavení školy pro seminář

  WIFIanone

  Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

  Vaše poznámka