Seminář 24 hodin

Seminář 24 hodin

1. Google Apps – komplexní seznámení

Tento seminář rozhodně posune dovednosti pedagogů v oboru IT. Vychází z předchozího 16hodinového semináře, který pokrývá téměř všechny služby Google využitelné ve školství, zde však zbývá čas na procvičení nabytých dovedností. Navíc může být zařazena úprava videí (titulky, hudba), tvorba jednoduchých webových stránek a jejich propojení s webovými alby apod., online nástroje pro výuku aj. Účastníci dostanou komplexní a vyčerpávající příležitost udělat velký krok dopředu ve využívání IT v osobním i profesním životě..

Témata obsažená v semináři:

 • pokročilé vyhledávání na internetu
 • optimální nastavení emailu při frekventované komunikaci a její kultivace
 • propojení dat – počítač, telefon, tablet
 • kalendář v počítači i mobilu
 • on-line dotazníky – tvorba, zaslání a vyhodnocení
 • ovládání cloudu – propojení s dotykovými zařízeními
 • sdílení dokumentů pro potřeby administrace a výuky
 • webová alba – vytvoření a sdílení směrem k rodičům
 • úprava fotografií
 • YouTube – nahrání a úprava videa a jeho sdílení, kanál YouTube
 • základní práce s LMS Classroom
 • tvorba webové stránky v Google Weby

Jednotlivé části lze přizpůsobit potřebám a požadavkům školy.


V případě, že službu Google Apps nemáte k dispozici, tak vám ji můžeme ZDARMA zavést na doménu školy a nastavíme vše potřebné.


1. Microsoft Office 365 – komplexní seznámení

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky s kompletním řešením Office 365 pro výuku s důrazem na metodicko-didaktické zapojení tohoto cloudu do výuky. Jde o seminář, který ukazuje komplexní možnosti využití prostředí Microsoft. Obsahově dle IT dovedností účastníků může být přínosem jak úplným začátečníkům v Office 365, tak i uživatelům, kteří již některou ze služeb Microsoft využívají. Účastníci kurzu budou seznámeni nejen s jednotlivými dílčími službami, ale také s propojeností těchto služeb vzájemně. V závěru si představíme možnost využití cloudu, pro efektivní zapojení moderních technologií – tablety, chytré telefony aj. Každá část semináře má krátkou teoretickou část – seznámení s terminologií, základní informace. Následuje praktická část ve dvou úrovních. První úroveň probíhá v rovině obsluhy cloudového prostředí. Druhá část již v praktických ukázkách simuluje vlastní práci v hodině, se žáky a podobně.

 1. Úvodní informace o cloudu, multiplatfotmita,  bezpečnost cloudu a základní principy dodržování bezpečných pravidel chování v prostředí Office 365
 2. Komunikace – Outlook, Skype a možností realizace využití videohovorů – základní nastavení a práce s videohovory – možnosti využití ve výuce, v rámci individuálního přístupu k žákům, komunikace s nemocným žákem aj.
 3. One Drive – seznámení s prostředím– sdílení dokumentů – principy sdílení, možnosti využití ve výuce. Práce s  dokumenty ClassNotebook v on-line i offline podobě
 4. Formuláře (Forms) – práce s dotazníkem – tvorba + jeho vyhodnocení – možnosti editace a přizpůsobení potřebám třídy, práce se zpětnou vazbou
 5. Tvorba prezentací s využitím nástrojů PowerPoint a Sway – vkládání obrazového materiálů – obrázky, videa s důrazem na respektování autorských práv. Jednoduchá editace videa, možnosti využití videa natočeného vlastním zařízením – tablet, chytrý telefon
 6. Kalendář – vytváření osobních a třídních kalendářů a jejich sdílení, nastavení kalendáře pro chytré telefony
 7. Microsoft Classroom – nástroj na kooperaci v rámci vypracovávání a sdílení žákovských prací, seznámení se s prostředím, jak využívat ve výuce
 8. Další služby využitelné ve výuce – Yammer, možnosti aplikací na dotykových zařízeních OS WINDOWS, ANDROID, iOS
 9. SharePoint online – úvodní seznámení s prostředím– seznámení s jednoduchou editací týmového webu, nástěnka, úkoly, diskuzní fórum

Seminář je akreditován v systému DVPP v rozsahu 24 hodin.

Poptávkový formulář školení

  Informace o škole

  Škola*

  Město (obec)*

  Adresa školy*

  PSČ*

  IČO*

  Kontaktní osoba

  Jméno a příjmení*

  E-mail*

  Telefon*

  Informace o školení

  Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

  Termín 1*

  Termín 2*

  Termín 3

  Technické vybavení školy pro seminář

  WIFIanone

  Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

  Vaše poznámka