Zkoumání přírody na Norbertově

Zkoumání přírody na Norbertově

Zkoumání přírody na Norbertově
Paní učitelka Schwarzová ze ZŠ Norbertov se o našem projektu dozvěděla takto: „Koncem dubna naši školu navštívila mobilní polytechnická laboratoř. Protože učím přírodopis na druhém stupni a měla jsem možnost si vybrat program z tohoto projektu, vybrala jsem – digitální mikroskopie. Poutavé podání programu lektory a nadšení žáků mě utvrdilo v myšlence, že mít k dispozici digitální mikroskop by bylo perfektní. Proto jsem s nadšením přivítala informaci o vašem grantu.
Již nyní vytvářím vzorky do výuky, abych přispěla do padletové digitální nástěnky, kam bych ráda s žáky postupně vkládala nafocené makrofotky, které budeme fotit prostřednictvím digitálního mikroskopu ve škole v průběhu hodin přírodopisu.