Zkoumání tepelných změn na ZŠ

Zkoumání tepelných změn na ZŠ

Zkoumání tepelných změn na ZŠ

Ráda bych žákům připravila projektový den, ve kterém využijeme právě termokameru na experimentální pokusy. Například na měření tepla při různých sportovních aktivitách; budeme analyzovat tepelné vlastnosti různých materiálů při různých zátěžích, ovlivňování udržování tepla – jak se teplota mění v závislosti na tloušťce izolačního materiálu, jaký vliv na absorpci tepla má barva materiálu apod. Rozhodně se bude termokamera hodit i v dalších ročnících při zkoumání tepelných úniků budov, identifikaci tepelných mostů atd. Ráda bych, aby děti prakticky ověřily teoretické znalosti a principy. Snad se mi podaří u nich zvýšit zájem o vědu, případně si ujasnit potřebnost učiva ve světě průmyslu. Samozřejmě termokameru využijí i kolegové ve svých hodinách.

Metodický výstup