Teplo a tepelné přeměny pohledem termokamery

Teplo a tepelné přeměny pohledem termokamery

Teplo a tepelné přeměny pohledem termokamery

Ráda bych žákům připravila projektový den, ve kterém využijeme právě termokameru na experimentální pokusy. Například na měření tepla při různých sportovních aktivitách; budeme analyzovat tepelné vlastnosti různých materiálů při různých zátěžích, ovlivňování udržování tepla – jak se teplota mění v závislosti na tloušťce izolačního materiálu, jaký vliv na absorpci tepla má barva materiálu apod. Rozhodně se bude termokamera hodit i v dalších ročnících při zkoumání tepelných úniků budov, identifikaci tepelných mostů atd. Ráda bych, aby děti prakticky ověřily teoretické znalosti a principy. Snad se mi podaří u nich zvýšit zájem o vědu, případně si ujasnit potřebnost učiva ve světě průmyslu. Samozřejmě termokameru využijí i kolegové ve svých hodinách.

Metodický výstup