Využití termokamery na základní škole

Využití termokamery na základní škole

Využití termokamery na základní škole

Na grant pro učitele jsme narazil, když jsem v rámci nové informatiky hledal nějaké aktivity, které by mohli naše paní učitelky vidět s dětmi a našel jsem Edubus, který bych rád k nám do školy také dostal a přitom jsem objevil i tento grant, kde mě zaujala infrakamera s tím, že máme sice skvěle vybavenou učebnu Fyziky i Informatiky z IROP projektu, ale s tímto přístrojem jsem zatím neměl možnost se seznámit a nebo ho využít při výuce, tak mi toto přišla jako skvělá příležitost.  Rády bych asi zkusil jeho možnosti použít mimo zjištění ztrát pláště budovy i při výuce informatiky (zahřívání různých součástí PC v závislosti na jeho provozu i u jiných IT zařízení) a u nejspíše by to mohlo být zajímavé i ve školních dílnách (vznik odpadního tepla pří ručním nebo strojním obrábění dřeva).