Měření CO2 v přírodopisu

Měření CO2 v přírodopisu

Měření CO2 v přírodopisu

V květnu roku 2022 navštívil tým Edubusu naši Základní školu Ke Studánce v Orlové. V rámci zajímavého programu jsme se seznámili s různými typy pomůcek a čidel vhodných pro výuku. Bylo nám také sděleno, že nadšený učitel si může zažádat o svou „vysněnou“ pomůcku v rámci Grantu pro učitele. Rozhodla jsem se podat žádost o čidlo od firmy Pasco bezdrátové čidlo CO2. Podařilo se, a tak v tomto roce budou žáci šestých tříd zkoumat metabolismus kvasinek v různých podmínkách (studená, teplá a normální teplota vody). Průběh metabolismu kvasinek žáci zjistí pomocí měření změny koncentrace plynného oxidu uhličitého ve vzduchu nad roztokem cukru s kvasinkami.

Metodický výstup