VR jako impuls pro poznávání

VR jako impuls pro poznávání

VR jako impuls pro poznávání

Jsem učitelka na 1. stupni základní školy a učím žáky 4. a 5. třídy předmět přírodověda, vlastivěda a výtvarná výchova. Zároveň pracuji jako školní speciální pedagog a vedu individuální hodiny speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence. Věřím, že tato inovativní technologie nám může ve škole otevřít zcela nové možnosti výuky, a to nejen ve školní třídě, ale i při individuálních lekcích.
Mým cílem je nejen předávat znalosti, ale také inspirovat žáky k objevování světa kolem sebe. S virtuální realitou budeme mít jedinečnou možnost přenést žáky do prostředí, která by jim byla jinak obtížně dosažitelná. V letošním roce například v 5. ročníku se žáky prohlubujeme učivo o vesmíru, seznamujeme se s našimi dějinami nebo se světovými kontinenty a jednotlivými zeměmi. S brýlemi Oculus Quest a virtuální realitou můžeme být přímo vtaženi do jednotlivých prostředí, jako bychom tam přímo byli. Věřím, že tato technologie nám nejen zpříjemní výuku, ale také mnohým žákům, například i žákům se speciálně vzdělávacími obtížemi, pomůže učivo lépe poznat a zapamatovat.

Těšíme se na zkušenosti a výstupy paní učitelky Horákové ze Základní školy v Jalubí

Metodický výstup v přípravě