Lego SPIKE PRIME pro II. stupeň ZŠ

Lego SPIKE PRIME pro II. stupeň ZŠ

Lego SPIKE PRIME pro II. stupeň ZŠ

„Ke grantu pro učitele jsem se proklikal na internetu při vyhledávání možností využití robotů ve výuce nové informatiky“, řekl pan učitel Kroc z pražské základní školy. V minulosti na volnočasovém kroužku s dětmi v DDM měl možnost si vyzkoušet Lego Mindstorms. Bohužel tuto stavebnici již LEGO přestalo vyrábět a tak pan učitel hledá jinou alternativu. Zatím spíše preferuje koncept využití stavebnice propojené s programováním před kompaktním robotem a proto se rozhodl vyzkoušet možnosti programovatelné stavebnice LEGO SPIKE PRIME. Při našem rozhovoru zmínil, že jej zaujala výrobcem již nastavená možnost programování jak v textových blocích, tak i v jazyce Python a tedy i potenciál víceúrovňové výuky se zohledněním individuálních dovedností žáků. Na základě zkušenosti získané díky předané programovatelné stavebnici bude rozhodovat, zda právě tuto pomůcku ve škole v rámci nové informatiky využijí.

Metodický výstup