Grafický tablet pro výtvarnou výchovu

Grafický tablet pro výtvarnou výchovu

Grafický tablet pro výtvarnou výchovu

Jmenuji se Stanislava Pidrmanová Havlová. Pracuji jako učitelka na malotřídní základní škole v Kněževsi u Rakovníka. Díky změně ve vzdělávacím oboru informatiky na prvním stupni a zařazování digitálních kompetencí jsem se začala seznamovat s digitálními technologiemi. Tato oblast mě uchvátila. Ráda přináším do výuky žákům nová zařízení a učím je, jak jim mohou být ku prospěchu v běžném životě. Můj manžel mě informoval o projektu EDUbus, který jsem pro naši školu objednala. Díky EDUbusu jsem se dozvěděla o grantu pro učitele. Ve škole již delší dobu uvažujeme o možnostech využití grafického tabletu ve výuce. Ráda bych žáky seznámila s možnostmi digitální kresby, úpravy obrázků a grafiky. Mým cílem je ukazovat žákům, jak využít čas strávený na digitálních zařízeních kreativně a smysluplně.

Díky možnosti tablet vyzkoušet vidím širokou paletu jeho využití. Pokud by ve škole byly finanční prostředky, byl by grafický tablet zajímavou pomůckou, kterou bychom ve škole uvítali. Využití je možné ve výtvarné výchově, matematice – geometrii, ale také českém jazyce – tvorba komiksů, pozvánek a další. Také je skvělý na přípravu pracovních listů, jako pomůcka pro učitele. Pokud bychom tablety nakupovali, myslím, že by by stačilo pořízení tabletů do dvojice. Optimální je samozřejmě pro každého žáka, ale věřím, že by se dalo naplánovat aktivity tak, aby fungoval ve dvojicích.

Metodický výstup