Grafický tablet pro výtvarnou výchovu

Grafický tablet pro výtvarnou výchovu

Grafický tablet pro výtvarnou výchovu

Jmenuji se Stanislava Pidrmanová Havlová. Pracuji jako učitelka na malotřídní základní škole v Kněževsi u Rakovníka. Díky změně ve vzdělávacím oboru informatiky na prvním stupni a zařazování digitálních kompetencí jsem se začala seznamovat s digitálními technologiemi. Tato oblast mě uchvátila. Ráda přináším do výuky žákům nová zařízení a učím je, jak jim mohou být ku prospěchu v běžném životě. Můj manžel mě informoval o projektu EDUbus, který jsem pro naši školu objednala. Díky EDUbusu jsem se dozvěděla o grantu pro učitele. Ve škole již delší dobu uvažujeme o možnostech využití grafického tabletu ve výuce. Ráda bych žáky seznámila s možnostmi digitální kresby, úpravy obrázků a grafiky. Mým cílem je ukazovat žákům, jak využít čas strávený na digitálních zařízeních kreativně a smysluplně.