DJI mini SE v Trmicích

DJI mini SE v Trmicích

DJI mini SE v Trmicích

V rámci Grantu pro učitele jsem získal pro výukové potřeby dron DJI mini SE2. S touto pomůckou budeme natáčet videa z akcí školy, které pak budeme v hodinách informatiky upravovat, opatřovat hudbou a titulky a prezentovat na školním webu a sociálních sítí. Přímé zapojení dronu do výuky vidíme v předmětech přírodověda, kde se pokusíme zkoumat vrcholky stromů, typ rostlin na louce, invazivní rostliny, pohled na krajinu a vyhodnocení snímků okolí školy – zalesnění, louky, obydlené území. V rámci zeměpisu budeme zkoumat reliéf krajiny, přiblížíme si s jeho pomocí látku o vrstevnicích. Další využití dronu promýšlíme a věříme, že najdeme jeho uplatnění i v jiných předmětech. Napsal nám panu učitel Kádek z Trmické základní školy.

 

Metodický výstup