Digitální mikroskop v přírodopisu

Digitální mikroskop v přírodopisu

Digitální mikroskop v přírodopisu

Již při plánování návštěvy EDUbusu věděla paní učitelka o našem grantu pro učitele a tak jedním ze zvolených programů pro žáky šesté třídy byla Digitální mikroskopie. Rovnou si také zažádala o grant. Přímo při práci svých žáků si paní učitelka Hobzková ověřila možnosti využití digitálního mikroskopu, pořizování snímků, jejich ukládání a sdílení v cloudu. Mikroskop jsme pak paní učitelce předali v rámci odpoledního programu pro učitele. Věříme, že díky svému nadšení nadchne paní učitelka i své žáky a těšíme se na její postřehy z využití nové pomůcky.

Metodický výstup